Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1341

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1341 van de Raad van 17 juli 2017 houdende uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

OJ L 185, 18.7.2017, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1341/oj

18.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 185/56


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2017/1341 VAN DE RAAD

van 17 juli 2017

houdende uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (1), en met name artikel 30, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 mei 2013 Besluit 2013/255/GBVB vastgesteld.

(2)

Gezien de ernst van de situatie in Syrië, die met name is ontstaan door het feit dat het Syrische regime chemische wapens gebruikt en betrokken is bij de verspreiding van chemische wapens, moeten 16 personen worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB opgenomen lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

Besluit 2013/255/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 juli 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14.


BIJLAGE

De onderstaande personen worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I, onder A (Personen), bij Besluit 2013/255/GBVB:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

„242.

Samir Dabul

(ook bekend als Samir Daaboul)

Geboortedatum: 4 september 1965

Titel: brigadegeneraal

Heeft de rang van brigadegeneraal, in dienst na mei 2011.

Als hoge militair is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking en is hij betrokken bij de opslag en het gebruik van chemische wapens. Hij heeft tevens banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(ook bekend als Ali Wannous)

(Image)

Geboortedatum: 5 februari 1964

Titel: brigadegeneraal

Heeft de rang van brigadegeneraal, in dienst na mei 2011.

Als hoge militair is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking en is hij betrokken bij de opslag en het gebruik van chemische wapens.

Hij heeft tevens banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(ook bekend als: Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

(Image)

Geboortedatum: 1960

Titel: brigadegeneraal

Heeft de rang van brigadegeneraal bij de Syrische strijdkrachten, in dienst na mei 2011. Hoge officier in het directoraat militaire inlichtingen van de Syrische strijdkrachten. Voormalig hoofd van de afdeling militaire inlichtingen 235 in Damascus en militaire inlichtingen in Homs. Als hoge officier is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(ook bekend als: Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(Image)

Titel: brigadegeneraal

Brigadegeneraal Muhammad Hasouri is een hoge officier van de Syrische luchtmacht, in dienst na mei 2011. Hij is stafchef van de 50e luchtmachtbrigade en plaatsvervangend bevelhebber van de luchtmachtbasis van Shayrat. Brigadegeneraal Muhammad Hasouri is actief in de sector verspreiding van chemische wapens. Als hoge officier is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(ook bekend als: Malek Hassan)

(Image)

Titel: generaal-majoor

Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en bevelhebber van de 22e divisie van de Syrische luchtmacht, in dienst na mei 2011.

Is als hoge officier van de Syrische luchtmacht en medebevelhebber van de 22e divisie verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van chemische wapens door luchtvaartuigen die opereren vanaf de luchtmachtbases die onder het bevel van de 22e divisie staan; het betreft onder meer de aanval op Talmenes, die volgens het gezamenlijk onderzoeksmechanisme van de Verenigde Naties werd uitgevoerd door helikopters van het regime vanaf de vliegbasis van Hama.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(ook bekend als: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(Image)

Titel: generaal-majoor

Gouverneur van Hasaka, benoemd door Bashar Al-Assad; hij heeft banden met Bashar Al-Assad.

Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en voormalig stafchef van de Syrische luchtmacht.

Als hoge officier van de Syrische luchtmacht is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, waarbij het Syrische regime onder meer aanvallen met chemische wapens heeft uitgevoerd in de periode waarin hij in functie was als stafchef van de Syrische luchtmacht, zoals in het rapport van het door de Verenigde Naties ingestelde gemeenschappelijk onderzoeksmechanisme is aangegeven.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(ook bekend als: Meezar Sawan)

(Image)

Titel: generaal-majoor

Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en bevelhebber van de 20e divisie van de Syrische luchtmacht, in dienst na mei 2011.

Als hoge officier van de Syrische luchtmacht is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, waarbij onder meer tegen gebieden met burgerbevolking aanvallen zijn uitgevoerd door luchtvaartuigen die opereren vanaf de luchtmachtbases die onder het bevel van de 20e divisie staan.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(ook bekend als: Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin)

(Image)

Titel: brigadegeneraal

Heeft de rang van brigadegeneraal, een hoge officier in de Republikeinse Garde, in dienst na mei 2011. Als hoge militair is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, onder meer tijdens het beleg van Baba Amr in februari 2012.

18.7.2017

250.

Mohammad Safwan Katan

(ook bekend als: Mohammad Safwan Qattan)

(Image)

 

Mohammad Safwan Katan is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit. Hij is betrokken bij de verspreiding en de overbrenging van chemische wapens. Mohammad Safwan Katan is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.

Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.

18.7.2017

251.

Mohammad Ziad Ghritawi

(ook bekend als: Mohammad Ziad Ghraywati)

(Image)

 

Mohammad Ziad Ghritawi is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek. Hij is betrokken bij de verspreiding en de overbrenging van chemische wapens. Mohammad Ziad Ghritawi is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.

Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.

18.7.2017

252.

Mohammad Darar Khaludi

(ook bekend als: Mohammad Darar Khloudi)

(Image)

 

Mohammad Darar Khaludi is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek. Hij is betrokken bij de verspreiding en de overbrenging van chemische wapens. Van Mohammad Darar Khaludi is ook bekend dat hij betrokken is bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.

Hij heeft tevens banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.

18.7.2017

253.

Khaled Sawan

(Image)

 

Dr. Khaled Sawan is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Van dr. Khaled Sawan is ook bekend dat hij betrokken is bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.

Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.

18.7.2017

254.

Raymond Rizq

(ook bekend als: Raymond Rizk)

(Image)

 

Raymond Rizq is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.

Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.

18.7.2017

255.

Fawwaz El-Atou

(ook bekend als: Fawaz Al Atto)

(Image)

 

Fawwaz El-Atou is een laboratoriumtechnicus bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Fawwaz El-Atou is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.

Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(ook bekend als: Fayez al-Asi)

(Image)

 

Fayez Asi is een laboratoriumtechnicus bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt.

Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(ook bekend als: Halah Sirhan)

(Image)

Geboortedatum: 5 januari 1953

Titel: dr.

Dr. Hala Sirhan werkt voor de Syrische militaire inlichtingendienst bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek. Ze was actief voor Instituut 3000, dat betrokken is bij de verspreiding van chemische wapens.

Ze heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.

18.7.2017”


Top