Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0905

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/905 van de Raad van 29 mei 2017 tot uitvoering van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo

OJ L 138I , 29.5.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/905/oj

29.5.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 138/6


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2017/905 VAN DE RAAD

van 29 mei 2017

tot uitvoering van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2010/788/GBVB van de Raad van 20 december 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/369/GBVB (1), en met name artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 20 december 2010 Besluit 2010/788/GBVB vastgesteld.

(2)

De Raad heeft op 12 december 2016 Besluit (GBVB) 2016/2231/ (2) vastgesteld als reactie op het belemmeren van het verkiezingsproces en de gerelateerde schendingen van de mensenrechten in de Democratische Republiek Congo (DRC). De Raad heeft op 6 maart 2017 conclusies aangenomen waarin hij verklaart ernstig bezorgd te zijn over de politieke situatie die in de DRC is ontstaan als gevolg van het blokkeren van de uitvoering van het inclusief politiek akkoord van 31 december 2016, alsmede over de veiligheidssituatie in verscheidene regio's van het land, waar buitensporig geweld wordt waargenomen.

(3)

Gezien de ernst van de situatie in de DRC, moeten negen personen worden toegevoegd aan de in bijlage II bij Besluit 2010/788/GBVB opgenomen lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(4)

Bijlage II bij Besluit 2010/788/GBVB moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Besluit 2010/788/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 29 mei 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

C. CARDONA


(1)  PB L 336 van 21.12.2010, blz. 30.

(2)  Besluit (GBVB) 2016/2231 van 12 december 2016 tot wijziging van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo (PB L 336 van 12.12.2016, blz. 7).


BIJLAGE

De onderstaande personen worden toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten in bijlage II bij Besluit 2010/788/GBVB.

A.   Personen

 

Naam

Identificatie-gegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

„8

Evariste Boshab, voormalig vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Geboortedatum: 12.1.1956.

Geboorteplaats: Tete Kalamba (DRC). Diplomatiek paspoort nummer: DP 0000003 (geldig van

21.12.2015 tot en met 20.12.2020).

Schengenvisum verstreken op 5.1.2017

Nationaliteit: DRC.

Als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid van december 2014 tot december 2016 was Evariste Boshab officieel verantwoordelijk voor de politie en veiligheidsdiensten en voor het coördineren van de werkzaamheden van de provinciegouverneurs. In deze hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor arrestaties van activisten en oppositieleden, alsmede voor het buitensporige gebruik van geweld, onder meer bij betogingen in Kinshasa tussen september 2016 en december 2016, wat resulteerde in een groot aantal doden en gewonden onder de burgerbevolking. Evariste Boshab was derhalve betrokken bij het beramen, aansturen of plegen van handelingen die ernstige schendingen vormen van de mensenrechten in de DRC.

29.5.2017

9

Gédéon Kyungu Mutanga

Geboortedatum: rond 1974 in de provincie Tanganyika.

Nationaliteit: DRC.

Als leider van de Bakata Katanga-militie van 2011 tot en met 2016 was Gédéon Kyungu Mutanga betrokken bij ernstige schendingen van de mensenrechten en oorlogsmisdaden zoals moordpartijen en aanvallen op burgers, met name in landelijke gebieden van de regio Katanga.

Gédéon Kyungu Mutanga is thans de leider van een gewapende groep die betrokken is bij schendingen van de mensenrechten in de provincie Kasaïen die steunt verleent aan regeringstroepen die de mensenrechten schenden.. Gédéon Kyungu Mutanga was derhalve betrokken bij het beramen, aansturen of plegen van handelingen die ernstige schendingen vormen van de mensenrechten in de DRC.

29.5.2017

10

Alex Kande Mupompa, gouverneur van Kasaï-Central

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Geboortedatum: 23.9.1950;

Geboorteplaats: Kananga (DRC);

DRC Paspoort nummer: OP 0024910 (geldig van 21.3.2016 tot en met 20.3.2021);

Adres: Messidorlaan 217/25, 1180 Ukkel, België

Nationaliteit: DRC en Belgische nationaliteit

Als gouverneur van Kasaï-Central is Alex Kande Mupompa verantwoordelijk voor het aanhoudende buitensporig gebruik van geweld, de gewelddadige onderdrukking en de buitengerechtelijke executies door veiligheidstroepen en de PNC in Kasaï-Central vanaf 2016, waaronder naar verluidt de buitengerechtelijke executies van leden van de Kamiuna Nsapu-militie en van burgers in Mwanza Lomba (Kasaï-Central) in februari 2017.

Alex Kande Mupompa was derhalve betrokken bij het beramen, aansturen of plegen van handelingen die ernstige schendingen vormen van de mensenrechten in de DRC.

29.5.2017

11

Jean-Claude Kazembe Musonda, voormalig gouverneur van Haut-Katanga

Geboortedatum: 17.5.1963;

Geboorteplaats: Kashobwe (DRC). Nationaliteit: DRC.

Als gouverneur van Haut-Katanga tot april 2017 was Jean-Claude Kazembe Musonda verantwoordelijk voor het buitensporig gebruik van geweld en de gewelddadige onderdrukking door veiligheidstroepen en de PNC in Haut-Katanga, onder meer tussen 15 en 31 december 2016, toen 12 burgers werden gedood en 64 burgers gewond raakten als gevolg van het gebruik van dodelijk geweld door veiligheidstroepen, onder wie agenten van de PNC, bij protesten in Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda was derhalve betrokken bij het beramen, aansturen of plegen van handelingen die ernstige schendingen vormen van de mensenrechten in de DRC.

29.5.2017

12

Lambert Mende, minister van Communicatie en Media en woordvoerder van de regering

alias Lambert Mende Omalanga

Geboortedatum: 11.2.1953. Geboorteplaats: Okolo (DRC).

Diplomatiek paspoort nummer: DB0001939 (afgegeven op 4.5.2017 — geldig tot en met 3.5.2022).

Nationaliteit: DRC.

Als minister van Communicatie en Media sinds 2008 is Lambert Mende verantwoordelijk voor het in de DRC gevoerde repressieve mediabeleid, dat een schending vormt van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie en dat een op consensus gebaseerde en vreedzame oplossing op weg naar verkiezingen in de DRC ondermijnt. Op 12 november 2016 keurde hij een decreet goed waarmee de mogelijkheid voor buitenlandse mediakanalen om in de DRC uit te zenden wordt beperkt.

In strijd met het politiek akkoord dat op 31 december 2016 tussen de presidentiële meerderheid en de oppositiepartijen is bereikt, zijn de uitzendingen van een aantal mediakanalen in mei 2017 nog steeds niet hervat.

In zijn hoedanigheid van minister van Communicatie en Media is Lambert Mende derhalve verantwoordelijk voor het belemmeren van een op consensus gebaseerde en vreedzame oplossing voor verkiezingen in de DRC, onder meer door daden van geweld, onderdrukking of aanzetten tot geweld, of door ondermijning van de rechtsstaat.

29.5.2017

13

Muhindo Akili Mundos, FARDC-bevelhebber van de 31e brigade

alias Charles Muhindo Akili Mundos; Charles Muhindo Akilimani Mundos.

Geboortedatum: 10.11.1972.

Geboorteplaats: Kirotse (DRC).

Militair identiteitsnummer: 1-72-96-80384-52.

Nationaliteit: DRC.

Muhindo Akili Mundos was de bevelhebber van de FARDC bij de Sukola I-operatie, en was verantwoordelijk voor militaire operaties tegen de ADF in de periode van augustus 2014 tot juni 2015. Hij hield zich bezig met het rekruteren en toerusten van voormalige strijders van lokale gewapende groeperingen om deel te nemen aan buitengerechtelijke executies en massamoorden die in oktober 2014 begonnen.

Muhindo Akili Mundos was derhalve betrokken bij het beramen, aansturen of plegen van handelingen die ernstige schendingen vormen van de mensenrechten in de DRC.

29.5.2017

14

Brigadegeneraal Eric Ruhorimbere, plaatsvervangend bevelhebber voor de 21e militaire regio (Mbuji-Mayi)

alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Geboortedatum: 16.7.1969.

Geboorteplaats: Minembwe (DRC).

Militair identiteitsnummer: 1-69-09-51400-64.

Nationaliteit: DRC.

Als plaatsvervangend bevelhebber voor de 21e militaire regio sinds 18 september 2014 was Eric Ruhorimbere verantwoordelijk voor het buitensporige gebruik van geweld en buitengerechtelijke executies door FARDC-strijdkrachten, met name tegen de Nsapu-militie en vrouwen en kinderen.

Eric Ruhorimbere was derhalve betrokken bij het beramen, aansturen of plegen van handelingen die ernstige schendingen vormen van de mensenrechten in de DRC.

29.5.2017

15

Ramazani Shadari, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Geboortedatum: 29.11.1960.

Geboorteplaats: Kasongo (DRC).

Nationaliteit: DRC.

Als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid sinds 20 december 2016 is Ramazani Shadari officieel verantwoordelijk voor de politie- en veiligheidsdiensten en voor het coördineren van de werkzaamheden van de provinciale gouverneurs. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de recente arrestaties van activisten en oppositieleden, alsmede voor het buitensporige gebruik van geweld sinds zijn benoeming, zoals het gewelddadige optreden tegen leden van de beweging Bundu Dia Kongo (BDK) in Kongo-Central, de onderdrukking in Kinshasa in januari en februari 2017, en het buitensporige gebruik van geweld en de gewelddadige onderdrukking in de Kasaï-provincies.

In die hoedanigheid is Ramazani Shadari derhalve betrokken bij het beramen, aansturen of plegen van handelingen die ernstige schendingen vormen van de mensenrechten in de DRC.

29.5.2017

16.

Kalev Mutondo, hoofd (officieel administrateur-generaal) van de nationale inlichtingendienst (ANR)

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Geboortedatum: 3.3.1957.

Paspoortnummer: DB0004470 (afgegeven op 8.6.2012 — geldig tot en met 7.6.2017).

Als vaste hoofd van de nationale inlichtingendienst (ANR) is Kalev Mutondo betrokken bij en verantwoordelijk voor de willekeurige arrestatie, detentie en mishandeling van oppositieleden, activisten uit het maatschappelijk middenveld en anderen. Hij heeft derhalve de rechtsstaat belemmerd en een op consensus gebaseerde en vreedzame oplossing op weg naar verkiezingen in de DRC ondermijnd, en handelingen beraamd of aangestuurd die ernstige schendingen van de mensenrechten in de DRC vormen.

29.5.2017”


Top