EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0435

Besluit (EU) 2017/435 van de Raad van 28 februari 2017 betreffende de sluiting van de overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005

OJ L 67, 14.3.2017, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/435/oj

14.3.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/31


BESLUIT (EU) 2017/435 VAN DE RAAD

van 28 februari 2017

betreffende de sluiting van de overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 217, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 23 februari 2009 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om namens de Unie en haar lidstaten te onderhandelen over een overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (2) en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (3) (de „Overeenkomst van Cotonou”).

(2)

Overeenkomstig Besluit 2010/648/EU van de Raad (4) werd de overeenkomst tot tweede wijziging van de Overeenkomst van Cotonou (de „overeenkomst”) tijdens de ACS-EU-Raad van ministers in Ouagadougou op 22 juni 2010 door beide partijen ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting van de overeenkomst op een latere datum.

(3)

Overeenkomstig Besluit nr. 2/2010 van de ACS-EU-Raad van ministers (5) werd de overeenkomst vanaf 31 oktober 2010 voorlopig toegepast.

(4)

De overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (6), wordt hierbij namens de Europese Unie goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie de in artikel 93 van de Overeenkomst van Cotonou genoemde akte van goedkeuring neer te leggen, waarmee de instemming van de Europese Unie om door de overeenkomst gebonden te zijn, tot uiting wordt gebracht.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

J. HERRERA


(1)  PB C 65 van 19.2.2016, blz. 257.

(2)  PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

(3)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 27.

(4)  Besluit 2010/648/EU van de Raad van 14 mei 2010 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (PB L 287 van 4.11.2010, blz. 1).

(5)  Besluit nr. 2/2010 van de ACS-EU-Raad van ministers van 21 juni 2010 betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn tussen de ondertekening en de inwerkingtreding van de overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd in Luxemburg op 25 juni 2005 (PB L 287 van 4.11.2010, blz. 68).

(6)  De overeenkomst is samen met de verklaringen gehecht aan de slotakte bekendgemaakt in PB L 287 van 4.11.2010, blz. 3.


Top