EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1316

Besluit (EU) 2016/1316 van de Raad van 26 juli 2016 tot wijziging van Besluit 2009/908/EU, tot vaststelling van de voorschriften tot toepassing van het besluit van de Europese Raad betreffende de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad en betreffende het voorzitterschap van de voorbereidende instanties van de Raad

OJ L 208, 2.8.2016, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1316/oj

2.8.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 208/42


BESLUIT (EU) 2016/1316 VAN DE RAAD

van 26 juli 2016

tot wijziging van Besluit 2009/908/EU, tot vaststelling van de voorschriften tot toepassing van het besluit van de Europese Raad betreffende de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad en betreffende het voorzitterschap van de voorbereidende instanties van de Raad

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Besluit 2009/881/EU van de Europese Raad van 1 december 2009 betreffende de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft bij Besluit 2009/908/EU (2) de volgorde vastgesteld voor de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad door de lidstaten van de Europese Unie van 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2020, en heeft daarin de indeling van deze volgorde van voorzitterschappen in groepen van drie lidstaten vastgelegd.

(2)

De Europese Unie is op 1 juli 2013 met een nieuwe lidstaat, Kroatië, uitgebreid.

(3)

Hoewel nog geen kennisgeving uit hoofde van artikel 50 VEU van zijn regering is ontvangen, heeft een lidstaat publiekelijk bekendgemaakt dat hij zich uit de Unie zal terugtrekken. De volgorde van de voorzitterschappen van de Raad dient te worden gewijzigd teneinde daarmee rekening te houden, onverminderd de rechten en verplichtingen van die lidstaat.

(4)

De Raad dient de volgorde voor de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad voor de nabije toekomst vast te stellen. Die volgorde dient te worden bepaald overeenkomstig de criteria die zijn vastgesteld in de Verdragen en in Besluit 2009/881/EU van de Europese Raad. Besluit 2009/908/EU dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2009/908/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de voorschriften tot toepassing van het besluit van de Europese Raad betreffende de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad en betreffende het voorzitterschap van de voorbereidende instanties van de Raad wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

De volgorde waarin de lidstaten met ingang van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2030 het voorzitterschap van de Raad uitoefenen, alsmede de indeling van deze volgorde van voorzitterschappen in groepen van drie lidstaten, staan in bijlage I bij dit besluit.”.

2)

Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

De Raad neemt vóór 31 december 2029 een besluit over de volgorde waarin de lidstaten vanaf 1 januari 2031 het voorzitterschap zullen uitoefenen.”.

3)

De tekst van bijlage I bij Besluit 2009/908/EU wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Het is van toepassing met ingang van 1 juli 2017.

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 26 juli 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

M. LAJČÁK


(1)  PB L 315 van 2.12.2009, blz. 50.

(2)  Besluit 2009/908/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de voorschriften tot toepassing van het besluit van de Europese Raad betreffende de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad en betreffende het voorzitterschap van de voorbereidende instanties van de Raad (PB L 322 van 9.12.2009, blz. 28).|


BIJLAGE

„BIJLAGE I

Ontwerptabel van de voorzitterschappen van de Raad  (*)

Nederland (**)

januari-juni

2016

Slowakije (**)

juli-december

2016

Malta (**)

januari-juni

2017

Estland

juli-december

2017

Bulgarije

januari-juni

2018

Oostenrijk

juli-december

2018

Roemenië

januari-juni

2019

Finland

juli-december

2019

Kroatië

januari-juni

2020

Duitsland

juli-december

2020

Portugal

januari-juni

2021

Slovenië

juli-december

2021

Frankrijk

januari-juni

2022

Tsjechië

juli-december

2022

Zweden

januari-juni

2023

Spanje

juli-december

2023

België

januari-juni

2024

Hongarije

juli-december

2024

Polen

januari-juni

2025

Denemarken

juli-december

2025

Cyprus

januari-juni

2026

Ierland

juli-december

2026

Litouwen

januari-juni

2027

Griekenland

juli-december

2027

Italië

januari-juni

2028

Letland

juli-december

2028

Luxemburg

januari-juni

2029

Nederland

juli-december

2029

Slowakije

januari-juni

2030

Malta

juli-december

2030


(*)  Onverminderd de rechten en verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk als lidstaat.

(**)  Het huidige voorzitterschapstrio is ter informatie in deze bijlage ingevoegd.”


Top