EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1136

Besluit (GBVB) 2016/1136 van de Raad van 12 juli 2016 inzake de actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2015/2430

OJ L 188, 13.7.2016, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/01/2017; opgeheven door 32017D0154 . Latest consolidated version: 23/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1136/oj

13.7.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 188/21


BESLUIT (GBVB) 2016/1136 VAN DE RAAD

van 12 juli 2016

inzake de actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2015/2430

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 27 december 2001 Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB vastgesteld (1).

(2)

De Raad heeft op 21 december 2015 Besluit (GBVB) 2015/2430 (2) tot actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB („de lijst”) vastgesteld.

(3)

Overeenkomstig artikel 1, lid 6, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB dienen de namen van de personen, groepen en entiteiten op de lijst regelmatig te worden geëvalueerd om er zeker van te zijn dat er redenen zijn om hen op de lijst te handhaven.

(4)

Dit besluit bevat de resultaten van de evaluatie die de Raad heeft verricht ten aanzien van de personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn.

(5)

De Raad heeft zich ervan vergewist dat bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 1, lid 4, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB ten aanzien van alle personen, groepen en entiteiten op de lijst besluiten hebben genomen waaruit blijkt dat zij betrokken zijn geweest bij terroristische daden in de zin van artikel 1, leden 2 en 3, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB. De Raad is tot de conclusie gekomen dat de personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn, onderworpen moeten blijven aan de daarin vastgestelde specifieke beperkende maatregelen.

(6)

De lijst moet dienovereenkomstig worden geactualiseerd en Besluit (GBVB) 2015/2430 dient te worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Besluit (GBVB) 2015/2430 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

P. KAŽIMÍR


(1)  Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93).

(2)  Besluit (GBVB) 2015/2430 van de Raad van 21 december 2015 inzake de actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2015/1334 (PB L 334 van 22.12.2015, blz. 18).


BIJLAGE

LIJST VAN PERSONEN, GROEPEN EN ENTITEITEN, BEDOELD IN ARTIKEL 1

I.   PERSONEN

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), geboren op 11 augustus 1960 in Iran. Paspoort: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren op 16 oktober 1966 in Tarut, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), geboren op 6 of 15 maart 1955 in Iran. Iraans en Amerikaans onderdaan. Paspoort: C2002515 (Iran); paspoort: 477845448 (VS). nationaal identiteitsbewijs nr. 07442833, vervaldatum 15 maart 2016 (Amerikaans rijbewijs).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), geboren op 8 maart 1978 in Amsterdam (Nederland) — lid van de Hofstadgroep.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, geboren in 1963 in Libanon, Libanees onderdaan.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), geboren op 14 april 1965 of 1 maart 1964 in Pakistan, paspoort nr. 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), geboren rond 1957 in Iran. Adressen: 1) Kermanshah, Iran, 2) legerbasis Mehran, provincie Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, geboren rond 1965 in Teheran, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), geboren op 11 maart 1957 in Iran. Iraans onderdaan. Paspoort nr. 008827 (Iraans diplomatiek paspoort), afgegeven in 1999. Titel: generaal-majoor.

II.   GROEPEN EN ENTITEITEN

1.

„Abu Nidal Organisation” — („ANO”), (alias „Fatah Revolutionaire Raad”, „Arabische Revolutionaire Brigades”, „Zwarte September”, en „Revolutionaire Organisatie van Socialistische Moslims”).

2.

Al-Aqsa Martelarenbrigade.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Communist Party of the Philippines”, inclusief „New People's Army” — („NPA”), Filipijnen.

6.

„Gama'a al-Islamiyya” („Islamitische Groep”), (alias „Al-Gama'a al-Islamiyya” — „IG”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar” — Cephe — („IBDA/C”) („Front van Voorvechters voor het Grote Islamitische Oosten”).

8.

„Hamas” (inbegrepen „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”).

9.

„Militaire vleugel van Hizballah” (alias „Militaire vleugel van (respectievelijk) Hezbollah”, „Hizbullah”, „Hizbollah”, „Hezballah”, „Hisbollah”, „Hizbu'llah”, „Hizb Allah”, en „Raad van de Jihad”) (en alle daaraan rapporterende eenheden, waaronder de Externe Veiligheidsorganisatie).

10.

„Hizbul Mujahideen” — („HM”).

11.

Hofstadgroep.

12.

„Khalistan Zindabad Force” — „KZF”.

13.

„Koerdische Arbeiderspartij” — („PKK”), (alias „KADEK”; alias „KONGRA-GEL”).

14.

„Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam” — („LTTE”).

15.

„Ejército de Liberación Nacional” („Nationaal Bevrijdingsleger”).

16.

„Palestina Islamic Jihad” — („PIJ”) („Palestijnse Islamitische Jihad”).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” — („PFLP”) („Volksfront voor de bevrijding van Palestina”).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command” (alias „PFLP — General Command, PFLP-GC”) („Volksfront voor de bevrijding van Palestina — Algemeen Commando”).

19.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — „Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” — („FARC”) („Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia”).

20.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” — („DHKP/C”), (alias „Devrimci Sol” („Revolutionair Links”), alias „Dev Sol”) („Revolutionair Volksbevrijdingsleger/front/partij”).

21.

„Sendero Luminoso” — („SL”) („Lichtend Pad”).

22.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” — („TAK”) (alias „Kurdistan Freedom Falcons” („Koerdische Vrijheidsvalken”), alias „Kurdistan Freedom Hawks” („Koerdische Vrijheidshaviken”).


Top