EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0994

Besluit (GBVB) 2016/994 van de Raad van 20 juni 2016 tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia

OJ L 162, 21.6.2016, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/994/oj

21.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 162/21


BESLUIT (GBVB) 2016/994 VAN DE RAAD

van 20 juni 2016

tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 12 februari 2008 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB (1) betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia vastgesteld waarin wordt voorzien in een wapenembargo.

(2)

Op 25 mei 2016 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 2288 (2016) inzake Liberia vastgesteld waarbij met onmiddellijke ingang een eind wordt gemaakt aan de maatregelen betreffende wapens die eerder waren ingesteld bij punt 2 van Resolutie 1521 (2003) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (hierna „Resolutie”) en waren gewijzigd bij punten 1 en 2 van Resolutie 1683 (2006), punt 1 b van Resolutie 1731 (2006), punten 3, 4, 5 en 6 van Resolutie 1903 (2009), punt 3 van Resolutie 1961 (2010), en punt 2 b van Resolutie 2128 (2013).

(3)

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB moet derhalve worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 20 juni 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB van de Raad van 12 februari 2008 betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia (PB L 38 van 13.2.2008, blz. 26).


Top