EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0063

Besluit (EU) 2016/63 van de Raad van 15 januari 2016 betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn

OJ L 14, 21.1.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/63/oj

21.1.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 14/23


BESLUIT (EU) 2016/63 VAN DE RAAD

van 15 januari 2016

betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië,

Gezien de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië, en met name artikel 3, lid 5,

Gezien de aanbeveling van de Europese Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Overeenkomst opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (2) („de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren betrokken zijn”), is op 26 mei 1997 ondertekend en op 28 september 2005 in werking getreden.

(2)

In artikel 3, lid 4, van de Toetredingsakte van Kroatië („de Toetredingsakte”) is bepaald dat Kroatië toetreedt tot de in bijlage I bij die toetredingsakte opgesomde verdragen, overeenkomsten en protocollen tussen de lidstaten, waaronder de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren betrokken zijn. Deze verdragen, overeenkomsten en protocollen dienen ten aanzien van Kroatië in werking te treden op de door de Raad bepaalde datum.

(3)

Overeenkomstig artikel 3, lid 5, van de Toetredingsakte moet de Raad de als gevolg van de toetreding vereiste aanpassingen in deze verdragen, overeenkomsten en protocollen aanbrengen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren betrokken zijn, treedt ten aanzien van Kroatië in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum van bekendmaking van dit besluit.

Artikel 2

De Kroatische versie van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren betrokken zijn (3), is op gelijke wijze authentiek als de overige teksten van die overeenkomst.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum volgende op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 15 januari 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Advies van 10 juni 2015 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB C 195 van 25.6.1997, blz. 2.

(3)  De Kroatische tekst van de overeenkomst is bekendgemaakt in een bijzondere uitgave van het Publicatieblad (Hoofdstuk 19, Volume 014, blz. 120).


Top