Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1557

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1557 van de Commissie van 13 juli 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende gewasstatistieken (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 244, 19.9.2015, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1557/oj

19.9.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 244/11


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1557 VAN DE COMMISSIE

van 13 juli 2015

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende gewasstatistieken

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende gewasstatistieken en houdende intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 837/90 en (EEG) nr. 959/93 van de Raad (1), en met name artikel 6, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 543/2009 stelt het kader vast voor de opstelling van met elkaar vergelijkbare EU-statistieken voor eenjarige gewassen.

(2)

Na een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 543/2009 wordt het omwille van de duidelijkheid noodzakelijk geacht om enkele namen en definities van variabelen aan te passen zodat zij op een uniforme manier kunnen worden toegepast en geïnterpreteerd.

(3)

De variabelen die overbodig zijn geworden, moeten uit de lijst worden geschrapt.

(4)

Aangezien de nationale productiegegevens met elkaar moeten kunnen worden vergeleken, moet voor de productie van sommige klassen van planten die groen worden geoogst eveneens de vochtigheidsgraad worden vermeld.

(5)

Verordening (EG) nr. 543/2009 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 543/2009 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 167 van 29.6.2009, blz. 1.


BIJLAGE

Tabel 1

Akkerbouwgewassen

(n.e.g.= niet elders genoemd)

DEEL A

 

Beteeld areaal

(1 000 hectaren)

Geoogste productie

(1 000 ton)

Opbrengst

(100 kg/ha)

Indieningstermijnen

Variabelen

31 jan

30 juni

31 aug

30 sept

31 jan

30 sept

30 sept

31 okt

31 jan

30 sept

31 aug

jaar n

jaar n

jaar n

jaar n

jaar n + 1

jaar n + 1

jaar n

jaar n

jaar n + 1

jaar n + 1

jaar n

Nummer van de termijn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

LS boven de drempel

LS boven de drempel

LS boven de drempel

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

LS boven de drempel

Granen voor korrelwinning (inclusief zaaizaad)  (1)

x

R

x

R

Granen (exclusief rijst) voor korrelwinning (inclusief zaaizaad) (1)

x

x

x

x

Zachte tarwe en spelt (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Zachte wintertarwe en spelt (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Harde tarwe (1)

x

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Rogge en mengsels van wintergranen (mengkoren) (1)

x

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Gerst (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Wintergerst (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Haver (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mengsels van zomergranen (andere graanmengsels dan mengkoren) (1)

x

x

x

x

Korrelmaïs en zaad-spil-mengsel (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Triticale (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sorghum (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Andere granen n.e.g. (boekweit, gierst, kanariezaad enz.) (1)

x

x

x

x

Rijst (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indica-rijst

x

x

x

x

Japonica-rijst

x

x

x

x


DEEL B

 

Beteeld areaal

(1 000 hectaren)

Geoogste productie

(1 000 ton)

Opbrengst

(100 kg/ha)

Indieningstermijnen

Variabelen

31 jan

30 juni

31 aug

30 sept

31 maart

30 sept

30 sept

31 okt

31 maart

30 sept

31 aug

jaar n

jaar n

jaar n

jaar n

jaar n + 1

jaar n + 1

jaar n

jaar n

jaar n + 1

jaar n + 1

jaar n

Nummer van de termijn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

LS boven de drempel

LS boven de drempel

LS boven de drempel

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

LS boven de drempel

Drooggeoogste peulvruchten en eiwitrijke gewassen voor korrelwinning (inclusief zaaizaad en mengsels van granen en peulvruchten)  (1)

x

R

x

x

Landbouwerwten (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tuin- en veldbonen (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

Niet-bittere lupinen (1)

x

x

x

x

Andere drooggeoogste peulvruchten en eiwitrijke gewassen

x

x

Hakvruchten

x

x

Aardappelen (inclusief pootaardappelen)

x

x

x

x

x

x

x

x

Suikerbieten (exclusief zaaizaad)

x

x

x

x

R

x

x

R

Andere hakvruchten

x

x

Gewassen voor industrieel gebruik

x

x

Kool- en raapzaad (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Winterkoolzaad en winterraapzaad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zonnebloempitten (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Sojabonen (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Lijnzaad (1)

x

R

x

x

Katoenzaad (1)

x

x

Andere oliehoudende gewassen (1)

x

x

Vezelvlas

x

R

x

x

Hennep

x

x

x

x

Katoenvezel

x

R

x

x

Tabak

x

R

x

R

Hop

x

x

x

x

Aromatische planten, geneeskrachtige kruiden en specerijen

x

x

Energiegewassen, n.e.g.

x

x

x

x

Groen geoogste akkerbouwgewassen

x

x

Tijdelijk grasland en begrazing

x

x

Groen geoogste vlinderbloemigen

x

x

Snijmaïs (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Andere groen geoogste granen (exclusief snijmaïs) (1)

x

x

x

x

NB: De schattingen voor de kolommen 1, 2, 3 en 11 zijn verplicht voor lidstaten met een jaarlijkse gemiddelde nationale productie in de afgelopen 3 jaar van meer dan:

 

3 000 000 ton voor zachte tarwe en spelt,

 

1 000 000 ton voor harde tarwe,

 

900 000 ton voor gerst,

 

100 000 ton voor rogge en mengels van wintergranen (mengkoren),

 

1 500 000 ton voor korrelmaïs enzaad-spil-mengsel,

 

200 000 ton voor triticale,

 

150 000 ton voor haver,

 

150 000 ton voor sorghum,

 

150 000 ton voorrijst,

 

70 000 ton voor landbouwerwten,

 

50 000 ton voor tuin- en veldbonen,

 

300 000 ton voor kool- en raapzaad voor korrelwinning,

 

200 000 ton voor zonnebloemen voor korrelwinning,

 

60 000 ton voor sojabonen voor korrelwinning,

 

700 000 ton voor aardappelen (inclusief pootaardappelen),

 

2 500 000 ton voor suikerbieten (exclusief zaaizaad),

 

en 4 500 000 ton voor snijmaïs.

Tabel 2

Verse groenten (inclusief meloenen), aardbeien en gekweekte paddenstoelen

 

Geoogst areaal

(1 000 hectaren)

Geoogste productie

(1 000 ton)

Indieningstermijnen

Variabelen

31 maart

jaar n + 1

31 maart

jaar n + 1

Nummer van de termijn

1

2

Verse groenten (inclusief meloenen) en aardbeien

x

Koolsoorten

Bloemkool en broccoli

x

x

Sluitkolen

x

x

Blad- en stengelgroenten (exclusief koolsoorten)

Prei

x

x

Bleekselderij

x

x

Sla

x

x

Onder glas of andere betreedbare beschermingsafdekking gekweekte sla (2)

x

Andijvie

x

x

Spinazie

x

x

Asperges

x

x

Witlof voor verse consumptie

x

x

Artisjokken

x

x

Groenten geteeld voor hun vruchten (inclusief meloenen)

Tomaten

x

x

Tomaten voor verse consumptie

x

x

Onder glas of andere betreedbare beschermingsafdekking gekweekte tomaten (2)

x

Komkommers

x

x

Onder glas of andere betreedbare beschermingsafdekking gekweekte komkommers (2)

x

Augurken

x

x

Aubergines

x

x

Courgettes

x

x

Netmeloenen

x

x

Watermeloenen

x

x

Paprika's en pepers (capsicum)

x

x

Onder glas of andere betreedbare beschermingsafdekking gekweekte paprika's en pepers (capsicum) (2)

x

Wortel, knol- en bolgewassen

Wortels

x

x

Uien

x

x

Sjalotten

x

x

Knolselderij

x

x

Radijzen

x

x

Knoflook

x

x

Verse peulvruchten

x

Verse erwten

x

x

Verse bonen

x

x

Aardbeien

x

x

Onder glas of andere betreedbare beschermingsafdekking gekweekte aardbeien (2)

x

Gekweekte paddestoelen

x

x


Tabel 3

Meerjarige teelten voor menselijke consumptie

 

Productieareaal

(1 000 hectaren)

Geoogste productie

(1 000 ton)

Indieningstermijnen

Variabelen

31 maart

jaar n + 1

31 maart

jaar n + 1

30 september

jaar n + 1

Nummer van de termijn

1

2

3

Meerjarige teelten voor menselijke consumptie

x

Fruit van gematigde breedten

Appels

x

x

Appels voor verse consumptie

x

Peren

x

x

Perziken

x

x

Nectarines

x

x

Abrikozen

x

x

Kersen

x

x

Zure kersen

x

x

Pruimen

x

x

Fruit van subtropische en tropische breedten

Vijgen

x

x

Kiwi's

x

x

Avocado's

x

x

Bananen

x

x

Bessen (exclusief aardbeien)

Zwarte aalbessen

x

x

Frambozen

x

x

Noten  (3)

Walnoten

x

x

Hazelnoten

x

x

Amandelen

x

x

Kastanjes

x

x

Citrusvruchten  (3)

x

Sinaasappelen

x

x

Kleine citrusvruchten

x

x

Satsuma's

x

x

Clementines

x

x

Citroenen en limoenen

x

x

Pompelmoezen en pomelo's

x

x

Druiven  (3)

x

x

Druiven voor de productie van wijn

x

x

Druiven voor de productie van wijn met een beschermde oorsprongsbenaming (BOB)

x

x

Druiven voor de productie van wijn met een beschermde geografische aanduiding (BGA)

x

x

Druiven voor de productie van andere wijn n.e.g. (exclusief BOB/BGA)

x

x

Tafeldruiven

x

x

Druiven voor de productie van rozijnen

x

x

Olijven  (3)

Tafelolijven

x

x

Olijven voor oliewinning

x

x

(n.e.g.= niet elders genoemd)


Tabel 4

Bodemgebruik voor de landbouw

 

Hoofdareaal

(1 000 hectaren)

Indieningstermijn

Variabelen

30 sept

jaar n + 1

Oppervlakte cultuurgrond

R

Bouwland

R

Granen voor korrelwinning (inclusief zaaizaad)

x

Drooggeoogste peulvruchten en eiwitrijke gewassen voor korrelwinning (inclusief zaden en mengsels van granen en peulvruchten)

x

Aardappelen (inclusief pootaardappelen)

x

Suikerbieten (exclusief zaaizaad)

x

Gewassen voor industrieel gebruik

x

Groen geoogste akkerbouwgewassen

x

Verse groenten (inclusief meloenen) en aardbeien

x

Bloemen en sierplanten (exclusief boomkwekerijgewassen)

x

Overige gewassen op bouwland n.e.g.

x

Braakland

R

Blijvend grasland

R

Meerjarige teelten

x

Fruit, bessen en noten (exclusief citrusvruchten, druiven en aardbeien)

R

Druiven

R

Olijven

R

Boomkwekerijgewassen

x

(n.e.g.= niet elders genoemd)


(1)  De productiecijfers voor deze producten wordt vermeld in gemiddelde vochtigheidsgraad, waarvan elke lidstaat de Commissie in januari/maart van ieder jaar n + 1 (kolom 9) in kennis stelt.

(2)  De schattingen zijn verplicht voor lidstaten met een nationaal geoogst areaal van 500 ha of meer.

(3)  De schattingen zijn verplicht voor lidstaten met een nationaal productieareaal van 500 ha of meer.


Top