Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0375

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/375 van de Raad van 6 maart 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

OJ L 64, 7.3.2015, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/375/oj

7.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 64/10


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/375 VAN DE RAAD

van 6 maart 2015

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 (1), en met name artikel 32, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 januari 2012 stelde de Raad Verordening (EU) nr. 36/2012.

(2)

Gezien de ernst van de situatie moeten er zeven personen en zes entiteiten worden toegevoegd aan de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 opgenomen lijst van natuurlijke en personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 maart 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

K. GERHARDS


(1)  PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1


BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de afdelingen A en B van Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012.

A.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

199.

Bayan Bitar

(ook bekend als Dr Bayan Al-Bitar)

Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië

Directeur van de Organisation for Technological Industries (OTI), en de Syrian Company for Information Technology (SCIT), beide dochterondernemingen van het Syrische ministerie van Defensie, waaraan door de Raad sancties zijn opgelegd.

OTI helpt bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime.

Als directeur van OTI en SCIT verleent Bayan Bitar steun aan het Syrische regime. Vanwege zijn rol in de productie van chemische wapens, is hij mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking.

Gezien zijn leidinggevende positie in deze entiteiten heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteiten OTI en SCIT.

7.3.2015

200.

Brigadier-generaal Ghassan Abbas

Adres: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique;

(ook bekend als SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syrië)

Manager van het filiaal van het op de lijst geplaatste Syrische Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) nabij Jumraya/Jmraiya.

Hij is betrokken geweest bij de proliferatie van chemische wapens en het organiseren van aanvallen met chemische wapens, onder meer in Ghouta in augustus 2013. Derhalve is hij mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking.

Als manager van het filiaal van SSRC/CERS nabij Jumraya/Jmraiya verleent Ghassan Abbas steun aan het Syrische regime.

Gezien zijn leidinggevende positie in het SSRC heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim

(ook bekend als Wael Al Karim)

Adres: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Verenigde Arabische Emiraten

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syrië

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, VAE

Directeur van het op de lijst geplaatste Pangates International Corp Ltd, dat optreedt als tussenpersoon bij de levering van olie aan het Syrische regime.

Als directeur van Pangates verleent Wael Abdulkarim steun aan en profiteert hij van het Syrische regime. Hij bekleedt ook een leidinggevende positie in de op de lijst geplaatste entiteit Al Karim Group, de moedermaatschappij van Pangates.

Gezien zijn leidinggevende positie bij Pangates en de Al Karim Group heeft hij ook banden met deze op de lijst geplaatste entiteiten.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi

(ook bekend als Ahmed Barqawi)

Adres: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates. Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syrië

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, VAE

Directeur van Pangates International Corp Ltd, die optreedt als tussenpersoon bij de levering van olie aan het Syrische regime, en manager van de Al Karim Group. Zowel Pangates International als de Al Karim Group zijn door de Raad op de lijst geplaatst.

Als directeur van Pangates en manager van haar moedermaatschappij Al Karim Group verleent Ahmad Barqawi steun aan en profiteert hij van het Syrische regime. Gezien zijn leidinggevende positie bij Pangates en de Al Karim Group, heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteiten Pangates International en de Al Karim Group.

7.3.2015

203.

George Haswani

(ook bekend als Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syrië

Bekend Syrisch zakenman, mede-eigenaar van HESCO Engineering and Construction Company, een groot techniek- en bouwbedrijf in Syrië. Hij onderhoudt nauwe banden met het Syrische regime.

George Haswani biedt steun aan en profiteert van het regime via zijn rol als tussenpersoon bij overeenkomsten voor de aankoop van olie van ISIL door het Syrische regime.

Hij profiteert ook van het regime dankzij een voorkeursbehandeling, onder meer de toekenning van een contract (als onderaannemer) met Stroytransgaz, een belangrijk Russisch oliebedrijf.

7.3.2015

204.

Emad Hamsho

(ook bekend als Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus

Syrië

Neemt een leidinggevende positie in bij Hamsho Trading.

Gezien zijn leidinggevende positie in een dochteronderneming van Hamsho International, die door de Raad op de lijst is geplaatst, verleent hij steun aan het Syrische regime. Hij heeft ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho Trading.

Emad Hamsho financiert Shabiha-milities, die om de beurt staal verzamelen uit de gebieden die vernietigd zijn door de strijdkrachten en milities van het Syrische regime, en dit omsmelten in lokale fabrieken van Syria Steel (Hmisho Steel). Hij is tevens vicevoorzitter van de Syrian Council of Iron and Steel, naast op de lijst geplaatste zakenlieden zoals Ayman Jaber. Hij is ook een bondgenoot van Bashar Assad.

7.3.2015

205.

Samir Hamsho

(ook bekend als Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus

Syrië

Samir Hamsho is een bekende Syrische zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Hij is de eigenaar en voorzitter van Al Buroj en Syria Steel/Hmisho Steel, dochterondernemingen van Hamsho Trading, een dochteronderneming van Hamsho International, die door de Raad op de lijst is geplaatst.

In maart 2014 is hij door de minister van Industrie benoemd tot lid van de kamer van koophandel van Homs.

Hij steunt derhalve het Syrische regime en profiteert van zijn banden met het regime.

Hij heeft tevens banden met de op de lijst geplaatste entiteiten Hamsho International, Syria Steel SA en Al Buroj Trading.

7.3.2015

B.   Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

65.

Organisation for Technological Industries

(ook bekend als Technical Industries Corporation (TIC))

Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië

Dochteronderneming van het Syrische ministerie van Defensie, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.

OTI is betrokken bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime.

Het bedrijf is derhalve verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking.

Als dochteronderneming van het ministerie van Defensie heeft het ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië

Dochteronderneming van de Organisation for Technological Industries (OTI) en derhalve van het Syrische ministerie van Defensie, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst. Het bedrijf werkt tevens samen met de centrale bank van Syrië, die door de Raad op de lijst is geplaatst.

Als dochteronderneming van OTI en het ministerie van Defensie heeft SCIT ook banden met deze op de lijst geplaatste entiteiten.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(ook bekend als Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus

Syrië

Dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.

Als zodanig heeft Hamsho Trading banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International.

Steunt het Syrische regime via haar dochterondernemingen, waaronder Syria Steel. Via haar dochterondernemingen heeft zij banden met groepen zoals de regimegezinde Shabiha-milities.

7.3.2015

68.

Syria Steel SA

(ook bekend als Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill. Hmisho Steel)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus

Syrië

Dochteronderneming van Hamsho Trading en dus uiteindelijk een dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst. Als zodanig heeft Syria Steel SA banden met een op de lijst geplaatste entiteit. Syria Steel steunt het Syrische regime tevens via zijn samenwerking met de Shabiha-milities en de productie van bewapeningsmaterieel.

7.3.2015

69.

Al Buroj Trading

(ook bekend als Borouj Trading Company)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus

Syrië

Dochteronderneming van Hamsho Trading en dus uiteindelijk een dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.

Als zodanig heeft Al Buroj Trading banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International.

7.3.2015

70.

DK Group

(ook bekend als DK Group SARL; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adressen: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Libanon.

Azarieh Building — Block 03, 5th Floor

Azarieh Street — Solidere — Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Libanon

DK Group levert nieuwe bankbiljetten aan de centrale bank van Syrië.

DK Group verleent derhalve steun aan het regime. Het bedrijf heeft door zijn positie als leverancier ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit, de centrale bank van Syrië.

7.3.2015


Top