EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Besluit (EU) 2015/509 van de Europese Centrale Bank van 18 februari 2015 houdende intrekking van Besluit ECB/2013/6 houdende de regels betreffende het gebruik van door de overheid gegarandeerde ongedekte bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen en artikel 1, 3 en 4 van Besluit ECB/2014/23 betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves (ECB/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; stilzwijgende opheffing door 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/1


BESLUIT (EU) 2015/509 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 18 februari 2015

houdende intrekking van Besluit ECB/2013/6 houdende de regels betreffende het gebruik van door de overheid gegarandeerde ongedekte bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen en artikel 1, 3 en 4 van Besluit ECB/2014/23 betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves (ECB/2015/9)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name het eerste streepje van artikel 127, lid 2,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name het eerste streepje van artikel 3.1, artikel 12.1 en het tweede streepje van artikel 34.1,

Overwegende:

(1)

Voor de duidelijkheid en consistentie en teneinde het Eurosysteemonderpandkader te vereenvoudigen zijn de in Besluit ECB/2013/6 (1), Besluit ECB/2013/35 (2) en in artikel 1 van Besluit ECB/2014/23 (3) vastgelegde verplichtingen opgenomen in Richtsnoer (EU) 2015/510 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/60) (4), de kernrechtshandeling aangaande monetairbeleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem.

(2)

Voor de duidelijkheid en consistentie en teneinde het juridische kader van het Eurosysteem te vereenvoudigen zijn de bepalingen van artikel 3 van Besluit ECB/2014/23 opgenomen in Richtsnoer ECB/2012/27 (5) en de bepalingen van artikel 4 van Besluit ECB/2014/23 opgenomen in Richtsnoer ECB/2014/9 (6).

(3)

Besluit ECB/2013/6 en Besluit ECB/2013/35 en artikel 1, 3 en 4 van Besluit ECB/2014/23 moeten derhalve ingetrokken worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Intrekking van Besluit ECB/2013/6 en Besluit ECB/2013/35 en intrekking van artikel 1 van Besluit ECB/2014/23

1.   Besluit ECB/2013/6 en Besluit ECB/2013/35 worden hierbij ingetrokken.

2.   Artikel 1 van Besluit ECB/2014/23 wordt hierbij ingetrokken.

3.   Verwijzingen naar de in lid 1 en 2 bedoelde ingetrokken besluiten en het ingetrokken artikel worden opgevat als verwijzingen naar Richtsnoer (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Artikel 2

Intrekking van artikel 3 en 4 van Besluit ECB/2014/23

1.   Artikel 3 en 4 van Richtsnoer ECB/2014/23 worden hierbij ingetrokken.

2.   Verwijzingen naar het ingetrokken artikel 3 in Besluit ECB/2014/23 worden opgevat als verwijzingen naar artikel 12, lid 5 van bijlage II bij Richtsnoer ECB/2012/27.

3.   Verwijzingen naar het ingetrokken artikel 4 in Besluit ECB/2014/23 worden opgevat als verwijzingen naar artikel 5, lid 2 en 3 van Richtsnoer ECB/2014/9.

Artikel 3

Inwerkingtreding

1.   Artikel 1 van dit besluit treedt op 1 mei 2015 in werking.

2.   Artikel 2 van dit besluit treedt op de dag volgende op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 februari 2015.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Besluit ECB/2013/6 van 20 maart 2013 houdende de regels betreffende het gebruik van door de overheid gegarandeerde ongedekte bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem (PB L 95 van 5.4.2013, blz. 22).

(2)  Besluit ECB/2013/35 van 26 september 2013 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen (PB L 301 van 12.11.2013, blz. 6).

(3)  Besluit ECB/2014/23 van 5 juni 2014 betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves (PB L 168 van 7.6.2014, blz. 115).

(4)  Richtsnoer (EU) 2015/510 van de Europese Centrale Bank van 19 december 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (ECB/2014/60) (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).

(5)  Richtsnoer ECB/2012/27 van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2) (PB L 30 van 30.1.2013, blz. 1).

(6)  Richtsnoer ECB/2014/9 van 20 februari 2014 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken (PB L 159 van 28.5.2014, blz. 56).


Top