Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1292

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1292/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde houten vloeren zonder coating conform EN 14342 met betrekking tot het materiaalgedrag bij brand Voor de EER relevante tekst

OJ L 349, 5.12.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1292/oj

5.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 349/27


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1292/2014 VAN DE COMMISSIE

van 17 juli 2014

betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde houten vloeren zonder coating conform EN 14342 met betrekking tot het materiaalgedrag bij brand

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (1), en met name artikel 27, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Beschikking 2000/147/EG van de Commissie (2) is een systeem vastgesteld voor de indeling van de prestaties van bouwproducten met betrekking tot hun gedrag bij brand. Houten vloeren behoren tot de bouwproducten waarop die beschikking van toepassing is.

(2)

Uit tests is gebleken dat houten vloeren die onder geharmoniseerde norm EN 14342 vallen, stabiel en voorspelbaar materiaalgedrag bij brand laten zien indien zij aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot de dichtheid van het hout, de dikte van de vloer en de uiteindelijke toepassing van het product voldoen.

(3)

Daarom moeten houten vloeren die onder geharmoniseerde norm EN 14342 vallen onder die voorwaarden worden geacht te voldoen aan de prestatieklassen voor materiaalgedrag bij brand die zijn vastgesteld in Besluit 2000/147/EG, zonder dat daarvoor verdere tests nodig zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Houten vloeren die onder geharmoniseerde norm EN 14342 vallen en aan de in de bijlage vastgestelde voorwaarden voldoen, worden geacht aan de in de bijlage vermelde prestatieklassen te voldoen zonder dat hiervoor tests nodig zijn.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 juli 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5.

(2)  Beschikking 2000/147/EG van de Commissie van 8 februari 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft (PB L 50 van 23.2.2000, blz. 14).


BIJLAGE

Product (1)  (7)

Productbeschrijving (4)

Minimale gemiddelde dichtheid (5)

(kg/m3)

Minimale totale dikte

(mm)

Toestand bij uiteindelijke toepassing

Klasse voor vloeren (3)

Houten vloer

Massieve houten vloer van den of spar

Den: 480

Spar: 400

14

Zonder spouw aan de onderzijde

Dfl-s1

Houten vloer

Massieve houten vloer van beuk, eik, den of spar

Beuk: 700

Eik: 700

Den: 430

Spar: 400

20

Met of zonder spouw aan de onderzijde

Dfl-s1

Parket

Massieve houten parketvloer (één laag) van notenhout

650

8

Gelijmd op ondergrond (6)

Dfl-s1

Parket

Massieve houten parketvloer (één laag) van eik, esdoorn of es

Es: 650

Esdoorn: 650

Eik: 720

8

Gelijmd op ondergrond (6)

Dfl-s1

Parket

Meerlagig parket met een eiken bovenlaag, ten minste 3,5 mm

550

15 (2)

Zonder spouw aan de onderzijde

Dfl-s1

Houten vloer en parket

Massieve houten vloer en parket, hierboven niet gespecificeerd

400

6

Alle

Efl


(1)  Overeenkomstig EN ISO 9239-1 gemonteerd op een ondergrond van ten minste klasse D-s2, d0 en met een minimumdichtheid van 400 kg/m3 of met een spouw (minimale hoogte 30 mm) aan de onderzijde.

(2)  Een tussenlaag van ten minste klasse Efl en met een maximumdikte van 3 mm en met een minimumdichtheid van 280 kg/m3 mag worden aangebracht.

(3)  Klasse zoals vastgesteld in tabel 2 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.

(4)  Zonder oppervlaktecoating.

(5)  Geconditioneerd overeenkomstig EN 13238 (50 % RH 23 °C).

(6)  Ondergrond van ten minste klasse D-s2, d0.

(7)  Geldt ook voor treden van trappen.


Top