EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0756

Verordening (EU) nr. 756/2014 van de Europese Centrale Bank van 8 juli 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen gehanteerde rentetarieven (ECB/2014/30)

OJ L 205, 12.7.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/756/oj

12.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 205/14


VERORDENING (EU) Nr. 756/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 8 juli 2014

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen gehanteerde rentetarieven

(ECB/2014/30)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1), inzonderheid artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1072/2013 van de Europese Centrale Bank (ECB/2013/34) (2) is op 27 november 2013 in werking getreden en is met ingang van 1 januari 2015 van toepassing op de rapportage van rentegegevens van monetaire financiële instellingen (MFI's).

(2)

Verordening (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) schrijft afzonderlijke rapportage voor van het transactievolume van nieuwe contracten van overgesloten leningen en tegelijkertijd schrijft paragraaf 4 van deel 13 van bijlage II bij Richtsnoer ECB/2014/15 (3) ook de verstrekking van gegevens voor inzake de rentetarieven die van toepassing zijn op overgesloten leningen.

(3)

Het is noodzakelijk de reikwijdte van overgesloten leningen in Verordening (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) af te stemmen op Richtsnoer ECB/2014/15, waardoor een correcte registratie wordt verzekerd van heronderhandelingen over leningen die plaatsvinden in de rapportageperiode gedurende welke de lening werd verstrekt, evenals de accurate rapportage van het transactievolume van overgesloten leningen indien deze leningen nog niet volledig zijn opgenomen, d.w.z. leningen die in tranches worden opgenomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging

In afdeling VI van deel 2 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) wordt paragraaf 22 als volgt vervangen:

„22.

Voor de afzonderlijke rapportage van het transactievolume van nieuwe contracten van overgesloten leningen aan huishoudens en niet-financiële vennootschappen in MFI-rentestatistieken omvat overgesloten leningen alle nieuw afgesloten leningen, m.u.v. doorlopende leningen en rekening-courantkredieten en schulden op kredietkaarten, die zijn toegekend, maar nog niet zijn terugbetaald ten tijde van heronderhandeling daarover.”.

Artikel 2

Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 8 juli 2014.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.

(2)  Verordening (EU) nr. 1072/2013 van de Europese Centrale Bank van 24 september 2013 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen gehanteerde rentetarieven (ECB/2013/34) (PB L 297 van 7.11.2013, blz. 51).

(3)  Richtsnoer ECB/2014/15 van 4 april 2014 betreffende monetaire en financiële statistieken (vastgesteld op 4 april 2014 en beschikbaar op de ECB-website: www.ecb.europa.eu). Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.


Top