EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0693

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 693/2014 van de Raad van 2 23 juni 2014 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

OJ L 183, 24.6.2014, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/693/oj

24.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 183/15


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 693/2014 VAN DE RAAD

van 223 juni 2014

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië (1), en met name artikel 32, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 januari 2012 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 36/2012 vastgesteld.

(2)

De informatie met betrekking tot één persoon op de lijst in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 36/2012 moet worden geactualiseerd.

(3)

Gezien de ernst van de situatie, moeten er twaalf personen worden toegevoegd aan de lijst van de aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen die in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 zijn vermeld.

(4)

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 23 juni 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.


BIJLAGE

1.

De vermelding met betrekking tot hieronder genoemde persoon in afdeling A van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt vervangen door de volgende vermelding:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

„152.

Dr. Qadri (

Image

) (ook bekend als Kadri) Jamil (

Image

) (ook bekend als Jameel)

 

Voormalig viceminister-president voor Economische Zaken, voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012”

2.

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen die in afdeling A van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 zijn vermeld:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

180.

Ahmad al-Qadri

Geboortedatum: 1956

Minister van Landbouw en Landbouwhervorming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

181.

Suleiman AlAbbas

 

Minister van Olie en Minerale Grondstoffen. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Geboortedatum: 1959

Minister van Industrie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Geboortedatum: 1973

Minister van Sociale Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Geboortedatum: 1964

Minister van Arbeid. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail, of Isma'Il Isma'il)

Geboortedatum: 1955

Minister van Financiën. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Geboortedatum: 1956

Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Geboortedatum: 1966

Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Geboortedatum: 1972

Minister van Toerisme. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Geboortedatum: 1956

Minister van Hoger Onderwijs. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Geboortedatum: 1953

Minister van Openbare Werken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Geboortedatum: 1957

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014


Top