EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0518

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 518/2014 van de Commissie van 5 maart 2014 tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012, (EU) nr. 665/2013, (EU) nr. 811/2013 en (EU) nr. 812/2013 van de Commissie wat de etikettering van energiegerelateerde producten op internet betreft Voor de EER relevante tekst

OJ L 147, 17.5.2014, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/518/oj

17.5.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 147/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 518/2014 VAN DE COMMISSIE

van 5 maart 2014

tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012, (EU) nr. 665/2013, (EU) nr. 811/2013 en (EU) nr. 812/2013 van de Commissie wat de etikettering van energiegerelateerde producten op internet betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten (1), en met name de artikelen 7 en 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Richtlijn 2010/30/EU moet de Commissie bepalingen in verband met de etikettering van energiegerelateerde producten vaststellen door middel van gedelegeerde handelingen die maatregelen omvatten om te waarborgen dat potentiële eindgebruikers bij verkoop op afstand, waaronder verkoop via postorder, catalogus, telemarketing of internet, worden voorzien van de in het etiket en de productkaart vervatte informatie.

(2)

Momenteel is bepaald dat de in het etiket vervatte informatie bij verkoop op afstand in een bepaalde volgorde moet worden weergegeven. Daarbij wordt echter niet vereist dat het etiket en/of de productkaart zelf daadwerkelijk worden getoond. Bij verkoop op afstand wordt de capaciteit van eindgebruikers om goedgeïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen derhalve ingeperkt, omdat zij noch worden gestuurd door de op het etiket weergegeven kleurenschaal, noch worden voorgelicht over de hoogste energieklasse die in de desbetreffende productgroep kan worden bereikt, noch worden voorzien van de in de productkaart opgenomen aanvullende informatie.

(3)

Verkoop op afstand via internet krijgt een steeds groter aandeel in de verkoop van energiegerelateerde producten. Wanneer producten via internet worden verkocht, is het mogelijk het etiket en de productkaart te tonen zonder dat dit een extra administratieve last met zich meebrengt. Bij verkoop via internet moeten handelaars derhalve het etiket en de productkaart op het scherm tonen.

(4)

Om het mogelijk te maken dat etiket en productkaart op internet worden getoond, moeten de leveranciers de handelaars voor elk model van energiegerelateerde producten voorzien van een elektronische versie van het etiket en de productkaart, bijvoorbeeld door die versies op een website beschikbaar te maken zodat zij door de handelaars kan worden gedownload.

(5)

Om de uitvoering van de bepalingen van deze verordening in te passen in de normale bedrijfsvoering, moeten de leveranciers uitsluitend voor nieuwe modellen, met inbegrip van aanpassingen van bestaande modellen, worden verplicht het etiket en de productkaart in elektronische vorm beschikbaar te stellen; in de praktijk zijn dit modellen met een nieuwe typeaanduiding. Het beschikbaar stellen van een etiket en productkaart in elektronische vorm gebeurt voor bestaande modellen op vrijwillige basis.

(6)

Aangezien het tonen van het etiket en de productkaart in de nabijheid van het product meer schermruimte in beslag kan nemen, moet worden toegestaan dat dit etiket en die kaart via een geneste weergave worden getoond.

(7)

De Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1059/2010 (2), (EU) nr. 1060/2010 (3), (EU) nr. 1061/2010 (4), (EU) nr. 1062/2010 (5), (EU) nr. 626/2011 (6), (EU) nr. 392/2012 (7), (EU) nr. 874/2012 (8), (EU) nr. 665/2013 (9), (EU) nr. 811/2013 (10) en (EU) nr. 812/2013 (11) moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende punt f) wordt toegevoegd:

„f)

voor elk model huishoudelijke afwasmachine dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage I, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen huishoudelijke afwasmachines kunnen elektronische etiketten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld;”;

b)

het volgende punt g) wordt toegevoegd:

„g)

voor elk model huishoudelijke afwasmachine dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronische productkaart, zoals beschreven in bijlage II, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen huishoudelijke afwasmachines kunnen elektronische productkaarten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld.”.

2)

In artikel 4 wordt punt b) vervangen door:

„b)

huishoudelijke afwasmachines die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden en waarbij van de eindgebruiker niet kan worden verwacht dat hij de huishoudelijke afwasmachine uitgestald te zien krijgt, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig bijlage IV door de leveranciers te verstrekken informatie. Wanneer het aanbod gebeurt via internet en er overeenkomstig artikel 3, onder f) en g), een elektronisch etiket en een elektronische productkaart beschikbaar zijn gesteld, is het bepaalde in bijlage VIII van toepassing;”.

3)

Een nieuwe bijlage VIII wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Wijzigingen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1060/2010

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1060/2010 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende punt f) wordt toegevoegd:

„f)

voor elk model huishoudelijk koelapparaat dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage II, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen huishoudelijke koelapparaten kunnen elektronische etiketten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld;”;

b)

het volgende punt g) wordt toegevoegd:

„g)

voor elk model huishoudelijk koelapparaat dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronische productkaart, zoals beschreven in bijlage III, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen huishoudelijke koelapparaten kunnen elektronische productkaarten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld.”.

2)

In artikel 4 wordt punt b) vervangen door:

„b)

huishoudelijke koelapparaten die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden en waarbij van de eindgebruiker niet kan worden verwacht dat hij het product uitgestald te zien krijgt, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig bijlage V door de leveranciers te verstrekken informatie. Wanneer het aanbod gebeurt via internet en er overeenkomstig artikel 3, onder f) en g), een elektronisch etiket en een elektronische productkaart beschikbaar zijn gesteld, is het bepaalde in bijlage X van toepassing;”.

3)

Een nieuwe bijlage X wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Wijzigingen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende punt f) wordt toegevoegd:

„f)

voor elk model huishoudelijke wasmachine dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage I, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen huishoudelijke wasmachines kunnen elektronische etiketten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld;”;

b)

het volgende punt g) wordt toegevoegd:

„g)

voor elk model huishoudelijke wasmachine dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronische productkaart, zoals beschreven in bijlage II, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen huishoudelijke wasmachines kunnen elektronische productkaarten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld.”.

2)

In artikel 4 wordt punt b) vervangen door:

„b)

huishoudelijke wasmachines die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden en waarbij van de eindgebruiker niet kan worden verwacht dat hij het product uitgestald te zien krijgt, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig bijlage IV door de leveranciers te verstrekken informatie. Wanneer het aanbod gebeurt via internet en er overeenkomstig artikel 3, onder f) en g), een elektronisch etiket en een elektronische productkaart beschikbaar zijn gesteld, is het bepaalde in bijlage VIII van toepassing;”.

3)

Een nieuwe bijlage VIII wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

Artikel 4

Wijzigingen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt het volgende punt f) toegevoegd:

„f)

voor elk televisiemodel dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage V, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere televisiemodellen kunnen elektronische etiketten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld;”;

b)

in lid 1 wordt het volgende punt g) toegevoegd:

„g)

voor elk televisiemodel dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronische productkaart, zoals beschreven in bijlage III, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere televisiemodellen kunnen elektronische productkaarten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld.”.

2)

In artikel 4 wordt punt b) vervangen door:

„b)

televisies die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden op een wijze die inhoudt dat de eindgebruiker de televisie waarschijnlijk niet uitgestald ziet, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig bijlage VI door de leverancier te verstrekken informatie. Wanneer het aanbod gebeurt via internet en er overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder f) en g), een elektronisch etiket en een elektronische productkaart beschikbaar zijn gesteld, is het bepaalde in bijlage IX van toepassing;”.

3)

Een nieuwe bijlage IX wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 5

Wijzigingen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 626/2011

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 626/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt het volgende punt h) toegevoegd:

„h)

voor elk airconditionermodel dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage III, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld, met inachtneming van de energie-efficiëntie als neergelegd in bijlage II. Ook voor oudere airconditionermodellen kunnen elektronische etiketten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld;”;

b)

in lid 1 wordt het volgende punt i) toegevoegd:

„i)

voor elk airconditionermodel dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronische productkaart, zoals beschreven in bijlage IV, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere airconditionermodellen kunnen elektronische productkaarten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld.”.

2)

In artikel 4 wordt punt b) vervangen door:

„b)

airconditioners die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden en waarbij van de eindgebruiker niet kan worden verwacht dat hij de airconditioner uitgestald te zien krijgt, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig de bijlagen IV en VI door de leveranciers te verstrekken informatie. Wanneer het aanbod gebeurt via internet en er overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder h) en i), een elektronisch etiket en een elektronische productkaart beschikbaar zijn gesteld, is het bepaalde in bijlage IX van toepassing;”.

3)

Een nieuwe bijlage IX wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening.

Artikel 6

Wijzigingen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 392/2012

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 392/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende punt f) wordt toegevoegd:

„f)

voor elk model huishoudelijke droogtrommel dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage I, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen droogtrommels kunnen elektronische etiketten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld;”;

b)

het volgende punt g) wordt toegevoegd:

„g)

voor elk model huishoudelijke droogtrommel dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronische productkaart, zoals beschreven in bijlage II, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen droogtrommels kunnen elektronische productkaarten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld.”.

2)

In artikel 4 wordt punt b) vervangen door:

„b)

huishoudelijke droogtrommels die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden en waarbij van de eindgebruiker niet kan worden verwacht dat hij het product uitgestald te zien krijgt, als gespecificeerd in artikel 7 van Richtlijn 2010/30/EU, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig de bijlage IV bij deze verordening door de leverancier te verstrekken informatie. Wanneer het aanbod gebeurt via internet en er overeenkomstig artikel 3, onder f) en g), een elektronisch etiket en een elektronische productkaart beschikbaar zijn gesteld, is het bepaalde in bijlage VIII van toepassing;”.

3)

Een nieuwe bijlage VIII wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage VI bij deze verordening.

Artikel 7

Wijzigingen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/2012

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt het volgende punt f) toegevoegd:

„f)

voor elk lampmodel dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage I, punt 1, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere lampmodellen kunnen elektronische etiketten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld.”;

b)

in lid 2 wordt volgende punt e) toegevoegd:

„e)

voor elk model verlichtingsarmatuur dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage I, punt 2, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen verlichtingsarmaturen kunnen elektronische etiketten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld.”.

2)

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt punt a) vervangen door:

„a)

elk model dat te koop, te huur of in huurkoop wordt aangeboden, waarbij de uiteindelijke eigenaar het product vermoedelijk niet uitgestald ziet, in de handel wordt gebracht met de overeenkomstig bijlage IV door de leveranciers te verstrekken informatie. Wanneer het aanbod gebeurt via internet en er overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder f), een elektronisch etiket beschikbaar is gesteld, is het bepaalde in bijlage VIII van toepassing;”;

b)

in lid 2 wordt het volgende punt d) toegevoegd:

„d)

elk model dat via internet te koop, te huur of in huurkoop wordt aangeboden en waarvoor overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder e), een elektronisch etiket beschikbaar is gesteld, vergezeld gaat van het etiket overeenkomstig bijlage VIII.”.

3)

Een nieuwe bijlage VIII wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage VII bij deze verordening.

Artikel 8

Wijzigingen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 665/2013

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 665/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt het volgende punt f) toegevoegd:

„f)

voor elk model stofzuiger dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage II, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen stofzuigers kunnen elektronische etiketten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld;”;

b)

in lid 1 wordt het volgende punt g) toegevoegd:

„g)

voor elk model stofzuiger dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronische productkaart, zoals beschreven in bijlage III, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen stofzuigers kunnen elektronische productkaarten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld.”.

2)

In artikel 4 wordt punt b) vervangen door:

„b)

stofzuigers die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden en waarbij van de eindgebruiker niet kan worden verwacht dat hij het product uitgestald te zien krijgt, als gespecificeerd in artikel 7 van Richtlijn 2010/30/EU, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig bijlage V bij deze verordening door de leverancier te verstrekken informatie. Wanneer het aanbod gebeurt via internet en er overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder f) en g), een elektronisch etiket en een elektronische productkaart beschikbaar zijn gesteld, is het bepaalde in bijlage VIII van toepassing;”.

3)

Een nieuwe bijlage VIII wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage VIII bij deze verordening.

Artikel 9

Wijzigingen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt in de eerste alinea het volgende punt f) toegevoegd:

„f)

een elektronisch etiket dat in overeenstemming is met het formaat en de inhoud die in punt 1.1 van bijlage III zijn vastgesteld, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van ruimteverwarmingstoestel volgens de seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming die in punt 1 van bijlage II zijn vastgesteld;”;

b)

in lid 1 wordt in de eerste alinea het volgende punt g) toegevoegd:

„g)

een elektronische productkaart, zoals bepaald in punt 1 van bijlage IV, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van ruimteverwarmingstoestel, waarbij voor modellen van ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp, de elektronische productkaart ten minste voor de warmtegenerator verstrekt wordt;”;

c)

in lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Vanaf 26 september 2019 wordt een elektronisch etiket dat in overeenstemming is met het formaat en de inhoud die in punt 1.2 van bijlage III zijn vastgesteld, aan de handelaars verstrekt voor elk model van ruimteverwarmingstoestel volgens de seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming die in punt 1 van bijlage II zijn vastgesteld.”;

d)

in lid 2 wordt in de eerste alinea het volgende punt f) toegevoegd:

„f)

een elektronisch etiket dat in overeenstemming is met het formaat en de inhoud die in punt 2.1 van bijlage III zijn vastgesteld, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van combinatieverwarmingstoestel overeenkomstig de seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming en de energie-efficiëntieklassen voor waterverwarming die in de punten 1 en 2 van bijlage II zijn vastgesteld;”;

e)

in lid 2 wordt in de eerste alinea het volgende punt g) toegevoegd:

„g)

een elektronische productkaart, zoals bepaald in punt 2 van bijlage IV, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van combinatieverwarmingstoestel, waarbij voor modellen van combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp, de productkaart ten minste voor de warmtegenerator verstrekt wordt.”;

f)

in lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Vanaf 26 september 2019 wordt een elektronisch etiket dat in overeenstemming is met het formaat en de inhoud die in punt 2.2 van bijlage III zijn vastgesteld, aan de handelaars verstrekt voor elk model van combinatieverwarmingstoestel overeenkomstig de seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming en de energie-efficiëntieklassen voor waterverwarming die in de punten 1 en 2 van bijlage II zijn vastgesteld.”;

g)

in lid 3 wordt het volgende punt c) toegevoegd:

„c)

een elektronische productkaart, zoals vastgesteld in punt 3 van bijlage IV, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van temperatuurregelaar.”;

h)

in lid 4 wordt het volgende punt c) toegevoegd:

„c)

een elektronische productkaart, zoals vastgesteld in punt 4 van bijlage IV, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van zonne-energie-installatie.”;

i)

in lid 5 wordt het volgende punt f) toegevoegd:

„f)

een elektronisch etiket dat in overeenstemming is met het formaat en de inhoud die in punt 3 van bijlage III zijn vastgesteld, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van pakket van ruimteverwarmingstoestel, temperatuurregelaar en zonne-energie-installatie overeenkomstig de seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming die in punt 1 van bijlage II zijn vastgesteld;”;

j)

in lid 5 wordt het volgende punt g) toegevoegd:

„g)

een elektronische productkaart, zoals vastgesteld in punt 5 van bijlage IV, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van pakket van ruimteverwarmingstoestel, temperatuurregelaar en zonne-energie-installatie.”;

k)

in lid 6 wordt het volgende punt f) toegevoegd:

„f)

een elektronisch etiket dat in overeenstemming is met het formaat en de inhoud die in punt 4 van bijlage III zijn vastgesteld, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van pakket van combinatieverwarmingstoestel, temperatuurregelaar en zonne-energie-installatie overeenkomstig de seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming en de energie-efficiëntieklassen voor waterverwarming die in de punten 1 en 2 van bijlage II zijn vastgesteld;”;

l)

in lid 6 wordt het volgende punt g) toegevoegd:

„g)

een elektronische productkaart, zoals vastgesteld in punt 6 van bijlage IV, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van pakket van combinatieverwarmingstoestel, temperatuurregelaar en zonne-energie-installatie.”.

2)

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt punt b) vervangen door:

„b)

ruimteverwarmingstoestellen die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden waarbij de eindgebruiker het ruimteverwarmingstoestel vermoedelijk niet uitgestald ziet, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig punt 1 van bijlage VI door te leveranciers te verstrekken informatie, behalve wanneer het aanbod gebeurt via internet, in welk geval het bepaalde in bijlage IX van toepassing is;”;

b)

in lid 2 wordt punt b) vervangen door:

„b)

combinatieverwarmingstoestellen die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden waarbij de eindgebruiker het combinatieverwarmingstoestel vermoedelijk niet uitgestald ziet, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig punt 2 van bijlage VI door te leveranciers te verstrekken informatie, behalve wanneer het aanbod gebeurt via internet, in welk geval het bepaalde in bijlage IX van toepassing is;”;

c)

in lid 3 wordt punt b) vervangen door:

„b)

pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden waarbij de eindgebruiker het pakket van ruimteverwarmingstoestel met temperatuurregelaar en zonne-energie-installatie vermoedelijk niet uitgestald ziet, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig punt 3 van bijlage VI te verstrekken informatie, behalve wanneer het aanbod gebeurt via internet, in welk geval het bepaalde in bijlage IX van toepassing is;”;

d)

in lid 4 wordt punt b) vervangen door:

„b)

pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden waarbij de eindgebruiker het pakket van combinatieverwarmingstoestel met temperatuurregelaar en zonne-energie-installatie vermoedelijk niet uitgestald ziet, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig punt 4 van bijlage VI te verstrekken informatie, behalve wanneer het aanbod gebeurt via internet, in welk geval het bepaalde in bijlage IX van toepassing is;”.

3)

Bijlage VI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IX bij deze verordening.

4)

Een nieuwe bijlage IX wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening.

Artikel 10

Wijzigingen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt in de eerste alinea het volgende punt f) toegevoegd:

„f)

een elektronisch etiket dat in overeenstemming is met het formaat en de inhoud die in punt 1.1 van bijlage III zijn vastgesteld, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van waterverwarmingstoestel volgens de energie-efficiëntieklassen voor waterverwarming die in punt 1 van bijlage II zijn vastgesteld;”;

b)

in lid 1 wordt in de eerste alinea het volgende punt g) toegevoegd:

„g)

een elektronische productkaart, zoals bepaald in punt 1 van bijlage IV, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van waterverwarmingstoestel, waarbij voor modellen van waterverwarmingstoestellen met warmtepomp, de productkaart ten minste voor de warmtegenerator verstrekt wordt;”;

c)

in lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Vanaf 26 september 2017 wordt een elektronisch etiket dat in overeenstemming is met het formaat en de inhoud die in punt 1.2 van bijlage III zijn vastgesteld, aan de handelaars verstrekt voor elk model van waterverwarmingstoestel volgens de energie-efficiëntieklassen voor waterverwarming die in punt 1 van bijlage II zijn vastgesteld.”;

d)

in lid 2 wordt in de eerste alinea het volgende punt f) toegevoegd:

„f)

een elektronisch etiket dat in overeenstemming is met het formaat en de inhoud die in punt 2.1 van bijlage III zijn vastgesteld, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van warmwatertank volgens de energie-efficiëntieklassen voor waterverwarming die in punt 2 van bijlage II zijn vastgesteld;”;

e)

in lid 2 wordt in de eerste alinea het volgende punt g) toegevoegd:

„g)

een elektronische productkaart, zoals bepaald in punt 2 van bijlage IV, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van warmwatertank.”;

f)

in lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Vanaf 26 september 2017 wordt een elektronisch etiket dat in overeenstemming is met het formaat en de inhoud die in punt 2.2 van bijlage III zijn vastgesteld, aan de handelaars verstrekt voor elk model van warmwatertank volgens de energie-efficiëntieklassen voor waterverwarming die in punt 2 van bijlage II zijn vastgesteld.”;

g)

in lid 3 wordt het volgende punt c) toegevoegd:

„c)

een elektronische productkaart, zoals vastgesteld in punt 3 van bijlage IV, aan de handelaars verstrekt wordt voor elk model van zonne-energie-installatie.”;

h)

in lid 4 wordt het volgende punt f) toegevoegd:

„f)

voor elk model van pakket van waterverwarmingstoestel en zonne-energie-installatie dat in overeenstemming is met de energie-efficiëntieklassen voor waterverwarming als omschreven in punt 1 van bijlage II, een elektronisch etiket overeenkomstig het formaat en de informatie-inhoud als omschreven in punt 3 van bijlage III aan de handelaars verstrekt wordt;”;

i)

in lid 4 wordt het volgende punt g) toegevoegd:

„g)

voor elk model van pakket van waterverwarmingstoestel en zonne-energie-installatie een elektronische productkaart als omschreven in punt 4 van bijlage IV aan de handelaars verstrekt wordt.”.

2)

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt punt b) vervangen door:

„b)

waterverwarmingstoestellen die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden waarbij de eindgebruiker het waterverwarmingstoestel vermoedelijk niet uitgestald ziet, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig punt 1 van bijlage VI door te leveranciers te verstrekken informatie, behalve wanneer het aanbod gebeurt via internet, in welk geval het bepaalde in bijlage X van toepassing is;”;

b)

in lid 2 wordt punt b) vervangen door:

„b)

warmwatertanks die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden waarbij de eindgebruiker de warmwatertank vermoedelijk niet uitgestald ziet, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig punt 2 van bijlage VI door te leveranciers te verstrekken informatie, behalve wanneer het aanbod gebeurt via internet, in welk geval het bepaalde in bijlage X van toepassing is;”;

c)

in lid 3 wordt punt b) vervangen door:

„b)

pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden waarbij de eindgebruiker het pakket van waterverwarmingstoestel en zonne-energie-installatie vermoedelijk niet uitgestald ziet, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig punt 3 van bijlage VI te verstrekken informatie, behalve wanneer het aanbod gebeurt via internet, in welk geval het bepaalde in bijlage X van toepassing is;”.

3)

Bijlage VI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage X bij deze verordening.

4)

Een nieuwe bijlage X wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage X bij deze verordening.

Artikel 11

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 153 van 18.6.2010, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 van 28 september 2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van afwasmachines (PB L 314 van 30.11.2010, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1060/2010 van 28 september 2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke koelapparaten (PB L 314 van 30.11.2010, blz. 17).

(4)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010 van 28 september 2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke wasmachines (PB L 314 van 30.11.2010, blz. 47).

(5)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010 van 28 september 2010 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van televisies (PB L 314 van 30.11.2010, blz. 64).

(6)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 626/2011 van 4 mei 2011 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van airconditioners (PB L 178 van 6.7.2011, blz. 1).

(7)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 392/2012 van 1 maart 2012 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke droogtrommels (PB L 123 van 9.5.2012, blz. 1).

(8)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/2012 van 12 juli 2012 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektrische lampen en verlichtingsarmaturen (PB L 258 van 26.9.2012, blz. 1).

(9)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 665/2013 van 3 mei 2013 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van stofzuigers (PB L 192 van 13.7.2013, blz. 1).

(10)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van 18 februari 2013 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft (PB L 239 van 6.9.2013, blz. 1).

(11)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013 van 18 februari 2013 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van waterverwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft (PB L 239 van 6.9.2013, blz. 83).


BIJLAGE I

Wijzigingen van de bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010

De volgende bijlage VIII wordt toegevoegd:

„BIJLAGE VIII

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

1.

Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 5 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a)

„weergavemechanisme”: ieder scherm, inclusief aanraakschermen, of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b)

„geneste weergave”: visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c)

„aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d)

„alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2.

Het passende etiket dat door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, onder f), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en komen overeen met de in punt 2 van bijlage I gespecificeerde afmetingen. Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Wanneer geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3.

Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a)

is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product op het etiket;

b)

geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c)

heeft één van de volgende twee formaten:

Image

4.

In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a)

het in punt 3 van deze bijlage bedoelde beeld wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product;

b)

het beeld vormt een link naar het etiket;

c)

het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d)

het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e)

voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f)

de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door een ander standaardafsluitingsmechanisme;

g)

de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.

5.

De passende productkaart die door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, onder g), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmeting van de productkaart is zodanig dat deze duidelijk zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, waarbij het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot de kaart duidelijk leesbaar het woord „Productkaart” toont. Wanneer geneste weergave wordt gebruikt, verschijnt de productkaart bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van de link op het aanraakscherm.”.


BIJLAGE II

Wijzigingen van de bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1060/2010

De volgende bijlage X wordt toegevoegd:

„BIJLAGE X

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

1.

Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 5 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a)

„weergavemechanisme”: ieder scherm, inclusief aanraakschermen, of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b)

„geneste weergave”: visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c)

„aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d)

„alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2.

Het passende etiket dat door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, onder f), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en komen overeen met de in punt 3 van bijlage II gespecificeerde afmetingen. Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Indien geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3.

Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a)

is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product op het etiket;

b)

geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c)

heeft één van de volgende twee formaten:

Image

4.

In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a)

het in punt 3 van deze bijlage bedoelde beeld wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product;

b)

het beeld vormt een link naar het etiket;

c)

het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d)

het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e)

voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f)

de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door een ander standaardafsluitingsmechanisme;

g)

de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.

5.

De passende productkaart die door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, onder g), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmeting van de productkaart is zodanig dat deze duidelijk zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, waarbij het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot de kaart duidelijk leesbaar het woord „Productkaart” toont. Wanneer geneste weergave wordt gebruikt, verschijnt de productkaart bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van de link op het aanraakscherm.”.


BIJLAGE III

Wijzigingen van de bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010

De volgende bijlage VIII wordt toegevoegd:

„BIJLAGE VIII

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

1.

Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 5 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a)

„weergavemechanisme”: ieder scherm, inclusief aanraakschermen, of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b)

„geneste weergave”: visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c)

„aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d)

„alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2.

Het passende etiket dat door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, onder f), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en komen overeen met de in punt 2 van bijlage I gespecificeerde afmetingen. Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Indien geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3.

Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a)

is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product op het etiket;

b)

geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c)

heeft één van de volgende twee formaten:

Image

4.

In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a)

het in punt 3 van deze bijlage bedoelde beeld wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product;

b)

het beeld vormt een link naar het etiket;

c)

het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d)

het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e)

voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f)

de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door een ander standaardafsluitingsmechanisme;

g)

de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.

5.

De passende productkaart die door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, onder g), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmeting van de productkaart is zodanig dat deze duidelijk zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, waarbij het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot de kaart duidelijk leesbaar het woord „Productkaart” toont. Wanneer geneste weergave wordt gebruikt, verschijnt de productkaart bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van de link op het aanraakscherm.”.


BIJLAGE IV

Wijzigingen van de bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010

De volgende bijlage IX wordt toegevoegd:

„BIJLAGE IX

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

1.

Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 5 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a)

„weergavemechanisme”: ieder scherm, inclusief aanraakschermen, of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b)

„geneste weergave”: visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c)

„aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d)

„alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2.

Het passende etiket dat door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder f), wordt met het weergavemechanisme in de nabijheid van de prijs van het product getoond overeenkomstig het tijdschema van artikel 3, lid 3. De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en komen overeen met de in punt 5 van bijlage V gespecificeerde afmetingen. Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Indien geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3.

Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a)

is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product op het etiket;

b)

geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c)

heeft één van de volgende twee formaten:

Image

4.

In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a)

het in punt 3 van deze bijlage bedoelde beeld wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product;

b)

het beeld vormt een link naar het etiket;

c)

het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d)

het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e)

voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f)

de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door een ander standaardafsluitingsmechanisme;

g)

de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.

5.

De passende productkaart die door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder g), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmeting van de productkaart is zodanig dat deze duidelijk zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, waarbij het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot de kaart duidelijk leesbaar het woord „Productkaart” toont. Wanneer geneste weergave wordt gebruikt, verschijnt de productkaart bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van de link op het aanraakscherm.”.


BIJLAGE V

Wijzigingen van de bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 626/2011

De volgende bijlage IX wordt toegevoegd:

„BIJLAGE IX

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

1.

Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 5 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a)

„weergavemechanisme”: ieder scherm, inclusief aanraakschermen, of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b)

„geneste weergave”: visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c)

„aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d)

„alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2.

Het passende etiket dat door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder h), wordt met het weergavemechanisme in de nabijheid van de prijs van het product getoond overeenkomstig het tijdschema van artikel 3, lid 4 tot en met lid 6. De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en komen overeen met de in punt 5 van bijlage III gespecificeerde afmetingen. Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Indien geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3.

Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a)

is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product op het etiket;

b)

geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c)

heeft één van de volgende twee formaten:

Image

4.

In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a)

het in punt 3 van deze bijlage bedoelde beeld wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product;

b)

het beeld vormt een link naar het etiket;

c)

het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d)

het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e)

voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f)

de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door een ander standaardafsluitingsmechanisme;

g)

de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.

5.

De passende productkaart die door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder i), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmeting van de productkaart is zodanig dat deze duidelijk zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, waarbij het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot de kaart duidelijk leesbaar het woord „Productkaart” toont. Wanneer geneste weergave wordt gebruikt, verschijnt de productkaart bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van de link op het aanraakscherm.”.


BIJLAGE VI

Wijzigingen van de bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 392/2012

De volgende bijlage VIII wordt toegevoegd:

„BIJLAGE VIII

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

1.

Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 5 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a)

„weergavemechanisme”: ieder scherm, inclusief aanraakschermen, of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b)

„geneste weergave”: visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c)

„aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d)

„alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2.

Het passende etiket dat door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, onder f), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en komen overeen met de in punt 4 van bijlage I gespecificeerde afmetingen. Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Indien geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3.

Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a)

is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product op het etiket;

b)

geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c)

heeft één van de volgende twee formaten:

Image

4.

In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a)

het in punt 3 van deze bijlage bedoelde beeld wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product;

b)

het beeld vormt een link naar het etiket;

c)

het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d)

het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e)

voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f)

de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door een ander standaardafsluitingsmechanisme;

g)

de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.

5.

De passende productkaart die door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, onder g), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmeting van de productkaart is zodanig dat deze duidelijk zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, waarbij het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot de kaart duidelijk leesbaar het woord „Productkaart” toont. Wanneer geneste weergave wordt gebruikt, verschijnt de productkaart bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van de link op het aanraakscherm.”.


BIJLAGE VII

Wijzigingen van de bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/2012

De volgende bijlage VIII wordt toegevoegd:

„BIJLAGE VIII

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

1.

Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 4 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a)

„weergavemechanisme”: ieder scherm, inclusief aanraakschermen, of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b)

„geneste weergave”: visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c)

„aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d)

„alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2.

Het passende etiket dat door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder f), of artikel 3, lid 2, onder e), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en komen overeen met de in bijlage I gespecificeerde afmetingen. Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Indien geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3.

Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a)

is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product op het etiket;

b)

geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c)

heeft één van de volgende twee formaten:

Image

4.

In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a)

het in punt 3 van deze bijlage bedoelde beeld wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product;

b)

het beeld vormt een link naar het etiket;

c)

het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d)

het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e)

voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f)

de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door een ander standaardafsluitingsmechanisme;

g)

de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.”.


BIJLAGE VIII

Wijzigingen van de bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 665/2013

De volgende bijlage VII wordt toegevoegd:

„BIJLAGE VII

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

1.

Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 5 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a)

„weergavemechanisme”: ieder scherm, inclusief aanraakschermen, of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b)

„geneste weergave”: visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c)

„aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d)

„alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2.

Het passende etiket dat door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder f), wordt met het weergavemechanisme in de nabijheid van de prijs van het product getoond overeenkomstig het tijdschema van artikel 3, lid 2. De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en komen overeen met de in punt 3 van bijlage II gespecificeerde afmetingen. Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Indien geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3.

Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a)

is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product op het etiket;

b)

geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c)

heeft één van de volgende twee formaten:

Image

4.

In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a)

het in punt 3 van deze bijlage bedoelde beeld wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product;

b)

het beeld vormt een link naar het etiket;

c)

het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d)

het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e)

voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f)

de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door een ander standaardafsluitingsmechanisme;

g)

de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.

5.

De passende productkaart die door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder g), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmeting van de productkaart is zodanig dat deze duidelijk zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, waarbij het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot de kaart duidelijk leesbaar het woord „Productkaart” toont. Wanneer geneste weergave wordt gebruikt, verschijnt de productkaart bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van de link op het aanraakscherm.”.


BIJLAGE IX

Wijzigingen van de bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013

a)

In bijlage VI wordt de titel vervangen door:

„Informatie die moet worden verstrekt wanneer de eindgebruiker het product vermoedelijk niet uitgestald ziet, behalve op internet”.

b)

De volgende bijlage IX wordt toegevoegd:

„BIJLAGE IX

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

1.

Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 5 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a)

„weergavemechanisme”: ieder scherm, inclusief aanraakschermen, of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b)

„geneste weergave”: visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c)

„aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d)

„alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2.

Het passende etiket dat door de leveranciers overeenkomstig artikel 3 beschikbaar wordt gesteld of dat in het geval van een pakket, waar passend, duidelijk wordt ingevuld op basis van het etiket en de productkaarten als overeenkomstig artikel 3 verstrekt door de leveranciers, wordt met het weergavemechanisme in de nabijheid van de prijs van het product of pakket getoond overeenkomstig het tijdschema van artikel 3. Wanneer zowel een product als een pakket wordt getoond, maar met een prijsaanduiding uitsluitend voor het pakket, wordt uitsluitend het etiket van het pakket getoond. De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en komen overeen met de in bijlage III gespecificeerde afmetingen. Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Indien geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3.

Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a)

is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product of pakket op het etiket;

b)

geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product of pakket in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c)

heeft één van de volgende twee formaten:

Image

4.

In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a)

het in punt 3 van deze bijlage bedoelde beeld wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product of pakket;

b)

het beeld vormt een link naar het etiket;

c)

het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d)

het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e)

voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f)

de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door een ander standaardafsluitingsmechanisme;

g)

de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product of pakket in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.

5.

De passende productkaart die door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3 wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product of pakket. De afmeting van de productkaart is zodanig dat deze duidelijk zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, waarbij het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot de kaart duidelijk leesbaar het woord „Productkaart” toont. Wanneer geneste weergave wordt gebruikt, verschijnt de productkaart bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van de link op het aanraakscherm.”.


BIJLAGE X

Wijzigingen van de bijlagen bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013

a)

In bijlage VI wordt de titel vervangen door:

„Informatie die moet worden verstrekt wanneer de eindgebruiker het product vermoedelijk niet uitgestald ziet, behalve op internet”

b)

De volgende bijlage X wordt toegevoegd:

„BIJLAGE X

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

1.

Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 5 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a)

„weergavemechanisme”: ieder scherm, inclusief aanraakschermen, of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b)

„geneste weergave”: visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c)

„aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d)

„alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2.

Het passende etiket dat door de leveranciers overeenkomstig artikel 3 beschikbaar wordt gesteld of dat in het geval van een pakket, waar passend, duidelijk wordt ingevuld op basis van het etiket en de productkaarten als overeenkomstig artikel 3 verstrekt door de leveranciers, wordt met het weergavemechanisme in de nabijheid van de prijs van het product of pakket getoond overeenkomstig het tijdschema van artikel 3. Wanneer zowel een product als een pakket wordt getoond, maar met een prijsaanduiding uitsluitend voor het pakket, wordt uitsluitend het etiket van het pakket getoond. De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en komen overeen met de in bijlage III gespecificeerde afmetingen. Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Indien geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3.

Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a)

is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product of pakket op het etiket;

b)

geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product of pakket in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c)

heeft één van de volgende twee formaten:

Image

4.

In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a)

het in punt 3 van deze bijlage bedoelde beeld wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product of pakket;

b)

het beeld vormt een link naar het etiket;

c)

het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d)

het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e)

voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f)

de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door een ander standaardafsluitingsmechanisme;

g)

de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product of pakket in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.

5.

De passende productkaart die door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3 wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product of pakket. De afmeting van de productkaart is zodanig dat deze duidelijk zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, waarbij het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot de kaart duidelijk leesbaar het woord „Productkaart” toont. Wanneer geneste weergave wordt gebruikt, verschijnt de productkaart bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van de link op het aanraakscherm.”.


Top