EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0078

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 78/2014 van de Commissie van 22 november 2013 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, wat betreft bepaalde granen die allergieën of intoleranties kunnen veroorzaken en levensmiddelen met toegevoegde fytosterolen, fytosterolesters, fytostanolen of fytostanolesters

OJ L 27, 30.1.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/78/oj

30.1.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 27/7


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 78/2014 VAN DE COMMISSIE

van 22 november 2013

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, wat betreft bepaalde granen die allergieën of intoleranties kunnen veroorzaken en levensmiddelen met toegevoegde fytosterolen, fytosterolesters, fytostanolen of fytostanolesters

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (1), en met name artikel 10, lid 2, en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 is een lijst van stoffen of producten vastgesteld die allergieën of intoleranties kunnen veroorzaken. In punt 1 van bijlage II zijn onder meer „kamut” en „spelt” vermeld. „Kamut” is echter een geregistreerd handelsmerk van een soort tarwe, bekend als „khorasantarwe”, en spelt is ook een soort tarwe. Daarom moeten „khorasantarwe” en „spelt” in punt 1 van die bijlage als soorten tarwe worden aangeduid.

(2)

In bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 is de lijst van levensmiddelen vastgesteld waarvan de etikettering een of meer aanvullende vermeldingen moet omvatten. Punt 5.1 van die bijlage bepaalt dat de etikettering van levensmiddelen of levensmiddeleningrediënten met toegevoegde fytosterolen, fytosterolesters, fytostanolen en fytostanolesters onder andere een vermelding moet omvatten dat het levensmiddel uitsluitend bedoeld is voor mensen die hun bloedcholesterolgehalte willen verlagen.

(3)

Die verklaring, in combinatie met de toegestane gezondheidsclaims voor die levensmiddelen of levensmiddeleningrediënten, kunnen consumenten die hun bloedcholesterolgehalte niet onder controle moeten houden, ertoe brengen het product te gebruiken, en moet daarom worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging moet de formulering van de momenteel in Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (2) opgenomen vermelding weerspiegelen. Die verordening zal met ingang van 13 december 2014 worden ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) nr. 1169/2011.

(4)

Verordening (EU) nr. 1169/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De inleidende zin in punt 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 wordt vervangen door:

„1.

Glutenbevattende granen, namelijk: tarwe (zoals spelt en khorasantarwe), rogge, gerst, haver of de hybride soorten daarvan en producten op basis van glutenbevattende granen, met uitzondering van:”.

Artikel 2

In de tweede kolom van punt 5.1 van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 wordt punt 3 vervangen door:

„3.

een vermelding dat het product niet bedoeld is voor mensen die hun bloedcholesterolgehalte niet onder controle moeten houden;”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 november 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

(2)  Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie van 31 maart 2004 inzake de etikettering van voedingsmiddelen en voedselingrediënten met toegevoegde fytosterolen, fytosterolesters, fytostanolen en/of fytostanolesters (PB L 97 van 1.4.2004, blz. 44).


Top