EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Besluit (EU) 2015/32 van de Europese Centrale Bank van 29 december 2014 houdende vrijstellingen die toegekend kunnen worden krachtens Verordening (EU) nr. 1073/2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2013/38) (ECB/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 5/17


BESLUIT (EU) 2015/32 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 29 december 2014

houdende vrijstellingen die toegekend kunnen worden krachtens Verordening (EU) nr. 1073/2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2013/38)

(herschikking)

(ECB/2014/62)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien Verordening (EU) nr. 1073/2013 van de Europese Centrale Bank van 18 oktober 2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2013/38) (1), met name artikel 8, lid 2,

Overwegende dat:

(1)

Artikel 8, lid 2 van Verordening (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) bepaalt dat vrijstellingen kunnen worden verleend aan beleggingsfondsen (BF's) die zijn onderworpen aan nationale regels inzake financiële administratie welke toestaan dat BF's hun activa minder vaak dan elk kwartaal waarderen. Artikel 8, lid 2 bepaalt voorts dat de Raad van bestuur de BF-categorieën vaststelt waaraan de nationale centrale banken (NCB's) vrijstellingen kunnen verlenen.

(2)

Aangezien Beschikking ECB/2009/4 (2) aanzienlijk gewijzigd moet worden, moet die beschikking omwille van de duidelijkheid herschikt worden,

HEEFT DE VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Vrijstellingen

De BF-categorieën waaraan de NCB's vrijstellingen kunnen verlenen krachtens artikel 8, lid 2 van Verordening (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) worden in de bijlage bij dit besluit vastgelegd. De Raad van bestuur toetst deze categorieën minstens eens in de drie jaar

Artikel 2

Intrekking

1.   Beschikking ECB/2009/4 wordt ingetrokken.

2.   Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking wordt opgevat als verwijzingen naar dit besluit.

Artikel 3

Vankrachtwording

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt betekend aan de geadresseerden.

Artikel 4

Geadresseerden

Dit besluit is gericht tot de NCB's van de eurogebiedlidstaten.

Gedaan te Frankfurt am Main, 29 december 2014.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 297 van 7.11.2013, blz. 73.

(2)  Beschikking ECB/2009/4 van 6 maart 2009 houdende vrijstellingen die kunnen worden verleend krachtens Verordening (EG) nr. 958/2007 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2007/8) (PB L 72 van 18.3.2009, blz. 21).


BIJLAGE

BELEGGINGSFONDSCATEGORIEËN WAARAAN VRIJSTELLINGEN TOEGEKEND KUNNEN WORDEN KRACHTENS ARTIKEL 8, LID 2 VAN VERORDENING (EU) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38)

Lidstaat

Naam van BF-categorie

Met de categorie verband houdende rechtshandeling

Rechtshandeling die de waarderingsfrequentie bepaalt

Waarderingsfrequentie krachtens nationale wetgeving

Titel van rechtshandeling

Nummer/datum van rechtshandeling

Relevante bepalingen

Titel van rechtshandeling

Nummer/datum van rechtshandeling

Relevante bepalingen

Frankrijk

Fonds voor investering in risicokapitaal

Monetair en Financieel Wetboek

 

Hoofdstuk IV, afdeling 2, paragraaf 2, L214-28 tot en met L214-32

Algemene verordening van de Autoriteit Financiële Markten

 

Boek IV, titel II, artikel 422-120-13

Tweejaarlijks

Frankrijk

Vastgoedfondsen

Monetair en Financieel Wetboek

 

Hoofdstuk IV, afdeling 2 paragraaf 4 L214-86 tot en met L214-126

Algemene verordening van de Autoriteit Financiële Markten

 

Boek IV, artikel 422-234

Jaarlijks

Frankrijk

Instellingen voor collectieve beleggingen

Monetair en Financieel Wetboek

 

Hoofdstuk IV, afdeling 2 paragraaf 3 L214-33 tot en met L214-85

Algemene verordening van de Autoriteit Financiële Markten

 

Boek IV, artikel 422-186

Tweejaarlijks

Italië

Gesloten fondsen

(Wettelijk decreet — Verzamelwet van alle bepalingen op het gebied van financiële bemiddeling)

Nr. 58 van 24 februari 1998

Deel I, artikel 1

Deel II, artikel 36, 37, en 39

Maatregel van Banca d'Italia — Verordening aangaande het collectieve beheer van spaartegoeden

8 mei 2012

Titel V, hoofdstuk 1, afdeling II, paragraaf 4.6

Tweejaarlijks

Ministerieel Decreet

Uitvoeringsverordening inzake artikel 37 van Wetsbesluit van 24 februari 1998, nr. 58

Nr. 228 van 24 mei 1999

Hoofdstuk II, artikel 12

Litouwen

Instelling voor collectieve beleggingen voor ervaren beleggers

Instelling voor collectieve beleggingen voor ervaren beleggers

Nr. XII-376 van 18 juni 2013

Artikel 2, lid 4

Instelling voor collectieve beleggingen voor ervaren beleggers

Nr. XII-376 van 18 juni 2013

Artikel 31, lid 2

Tweejaarlijks/jaarlijks

Portugal

Risicokapitaalfondsen

Wetsbesluit

Nr. 375/2007 van 8 november 2007

Artikel 18

Verordening van de Commissie voor de Effectenmarkt

Richtsnoer van de Commissie voor de Effectenmarkt

Nr. 1/2008 van donderdag 14 februari 2008

Nr. 2/2013 van donderdag 30 mei 2013

Artikel 4 en 11

Regel 1

Tweejaarlijks


Top