EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0049

Besluit 2014/49/GBVB van de Raad van 30 januari 2014 tot wijziging van Besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

OJ L 28, 31.1.2014, p. 38–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/49(1)/oj

31.1.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 28/38


BESLUIT 2014/49/GBVB VAN DE RAAD

van 30 januari 2014

tot wijziging van Besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 januari 2011 Besluit 2011/72/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De in Besluit 2011/72/GBVB genoemde restrictieve maatregelen zijn van toepassing tot en met 31 januari 2014. Naar aanleiding van een toetsing van dat besluit dienen die restrictieve maatregelen te worden verlengd tot en met 31 januari 2015.

(3)

De vermeldingen voor 45 personen in de bijlage bij Besluit 2011/72/GBVB moeten worden vervangen en voor hun aanwijzing moeten nieuwe motiveringen worden verstrekt.

(4)

Besluit 2011/72/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2011/72/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5 wordt vervangen door:

„Artikel 5

Dit besluit is van toepassing tot en met 31 januari 2015. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.”.

2)

De bijlage wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 januari 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

D. KOURKOULAS


(1)  Besluit 2011/72/GBVB van de Raad van 31 januari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië (PB L 28 van 2.2.2011, blz. 62).


BIJLAGE

„BIJLAGE

Lijst van de in artikel 1 bedoelde personen en entiteiten

 

Naam

Informatie betreffende de identiteit

Motivering

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Voormalig president van Tunesië, geboren op 3 september 1936 te Hamman-Sousse, zoon van Selma HASSEN, getrouwd met Leïla TRABELSI, houder van de nationale identiteitskaart (CNI) nr. 00354671.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 24 oktober 1956 te Tunis, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Zine El Abidine BEN ALI, houder van CNI nr. 00683530.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 4 maart 1944 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, woonachtig 11 rue de France- Radès Ben Arous, houder van CNI nr. 05000799.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 7 januari 1980 te Sabha-Libië, zoon van Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, getrouwd met Inès LEJRI, woonachtig résidence de l’Étoile du Nord - suite B - 7ème étage - appt. nr. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, houder van CNI nr. 04524472.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid bij het machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (de voormalige directeur van Société Tunisienne de Banque en de voormalige directeur van de Banque Nationale Agricole) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunesiër, geboren op 2 december 1981 te Tunis, zoon van Naïma BOUTIBA, getrouwd met Nesrine BEN ALI, houder van CNI nr. 04682068.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen, medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de verduistering van Tunesische overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 16 januari 1987 te Tunis, dochter van Leïla TRABELSI, getrouwd met Fahd Mohamed Sakher MATERI, houder van CNI nr. 0299177.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 17 juli 1992 te Tunis, dochter van Leïla TRABELSI, woonachtig in het presidentieel paleis, houder van CNI nr. 09006300.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 5 november 1962 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, bedrijfsleider, woonachtig 32, Hédi Karray - El Menzah - Tunis, houder van CNI nr. 00777029.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 24 juni 1948 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Nadia MAKNI, afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, woonachtig rue El Achfat - Carthage - Tunis, houder van CNI nr. 00104253.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 19 februari 1953 te Radès, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Mohamed MAHJOUB, bedrijfsleider, woonachtig 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, houder van CNI nr. 00403106.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

11.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 26 augustus 1974 te Tunis, zoon van Najia JERIDI, bedrijfsleider, woonachtig 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage presidence, houder van CNI nr. 05417770.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

12.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 26 april 1950 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met BEN JEMIA, bedrijfsleider, woonachtig 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, houder van CNI nr. 00178522.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 25 september 1955 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Hela BELHAJ, president-directeur van een onderneming, woonachtig 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, houder van CNI nr. 05150331.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 27 december 1958, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Mohamed Montassar MEHERZI, commercieel directeur, woonachtig 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, houder van CNI nr. 00166569.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunesiër, geboren op 5 mei 1959 te La Marsa, zoon van Fatma SFAR, getrouwd met Samira TRABELSI,president-directeur van een onderneming, woonachtig 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, houder van CNI nr. 00046988.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 1 februari 1960, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Habib ZAKIR, woonachtig 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, houder van CNI nr. 00235016.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunesiër, geboren op 5 maart 1957, zoon van Saida BEN ABDALLAH, getrouwd met Nefissa TRABELSI, bestuurder van een vastgoedonderneming, woonachtig 4 rue Ennawras - Gammarth Supérieur, houder van CNI nr. 00547946.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 3 juli juli 1973 te Tunis, zoon van Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, bestuurder van een vastgoedonderneming, woonachtig immeuble Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Tunis, houder van CNI nr. 05411511.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

TTunesische, geboren op 25 juni 1975 te Tunis, dochter van Mounira TRABELSI (zuster van Leila TRABELSI), bedrijfsleider, getrouwd met Mourad MEHDOUI, woonachtig 41 rue Garibaldi -Tunis, houder van CNI nr. 05417907.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunesiër, geboren op 3 mei 1962 te Tunis, zoon van Neila BARTAJI, getrouwd met Lilia NACEF, president-directeur van een onderneming, woonachtig 41 rue Garibaldi - Tunis, houder van CNI nr. 05189459.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 18 september 1976, zoon van Najia JERIDI, woonachtig lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, houder van CNI nr. 05412560.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunesische, geboren op 4 december 1971, dochter van Saida DHERIF, Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, woonachtig 2 rue El Farrouj - La Marsa, houder van CNI nr. 05418095.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 20 december 1965, zoon van Radhia MATHLOUTHI, getrouwd met Linda CHERNI, kantoormedewerker bij Tunisair, woonachtig 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, houder van CNI nr. 00300638.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunesiër, geboren op 29 januari 1988, zoon van Kaouther Feriel HAMZA, president-directeur van de onderneming Stafiem - Peugeot, woonachtig 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunesiër, geboren op 13 januari 1959, zoon van Leïla CHAIBI, getrouwd met Dorsaf BEN ALI, president-directeur van een onderneming, woonachtig rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, houder van CNI nr. 00400688.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens misbruik van invloed op een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) met het oog op het direct of indirect verkrijgen van voordelen ten behoeve van derden en medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 5 juli 1965 te Bardo, dochter van Naïma EL KEFI, getrouwd met Mohamed Slim CHIBOUB, woonachtig 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, houder van CNI nr. 00589759.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 21 augustus 1971 te Bardo, dochter van Naïma EL KEFI, getrouwd met Mohamed Marouene MABROUK, adviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, houder van CNI nr. 05409131.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunesiër, geboren op 11 maart 1972 te Tunis, zoon van Jaouida El BEJI, getrouwd met Sirine BEN ALI, president-directeur van een onderneming, woonachtig 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, houder van CNI nr. 04766495.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 8 maart 1963 te Bardo, dochter van Naïma EL KEFI, getrouwd met Slim ZARROUK, arts, woonachtig 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, houder van CNI nr. 589758.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunesiër, geboren op 13 augustus 1960 te Tunis, zoon van Maherzia GUEDIRA, getrouwd met Ghazoua BEN ALI, woonachtig 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, houder van CNI nr. 00642271.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 22 november 1949 te Hammam-Sousse, getrouwd met Selma HASSEN, persfotograaf in Duitsland, woonachtig 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, houder van CNI nr. 02951793.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 13 maart 1947 te Hammam-Sousse, getrouwd met Zohra BEN AMMAR, bedrijfsleider, woonachtig rue El Moez - Hammam - Sousse, houder van CNI nr. 02800443.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesische, geboren op 16 mei 1952 te Hammam-Sousse, dochter van Selma HASSEN, getrouwd met Fathi REFAT. vertegenwoordiger van Tunisair, woonachtig 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 02914657.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunesische, geboren op 18 september 1956 te Sousse, dochter van Selma HASSEN, getrouwd met Sadok Habib MHIRI, zaakvoerder, woonachtig avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, houder van CNI nr. 02804872.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 28 oktober 1938, zoon van Selma HASSEN, gepensioneerd, weduwnaar van Selma MANSOUR, woonachtig 255 cité El Bassatine - Monastir, houder van CNI nr. 028106l4.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 21 oktober 1969 te Tunis, zoon van Selma MANSOUR, getrouwd met Monia CHEDLI, bedrijfsleider, woonachtig avenue Hédi Nouira - Monastir, houder van CNI nr. 04180053.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 29 april 1974 te Monastir, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel, zaakvoerder, woonachtig 83 Cap Marina - Monastir, houder van CNI nr. 04186963.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 12 oktober 1972 te Monastir, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel, commercieel in- en uitvoerder, woonachtig avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, houder van CNI nr. 04192479.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 8 maart 1980 te Monastir, dochter van Selma MANSOUR, getrouwd met Zied JAZIRI, secretaresse in een onderneming, woonachtig rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, houder van CNI nr. 06810509.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunesiër, geboren op 8 oktober 1978 te Hammam - Sousse, zoon van Hayet BEN ALI, directeur van een onderneming, woonachtig 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 05590835.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunesiër, geboren op 9 augustus 1977 te Hammam - Sousse, zoon van Hayet BEN ALI, bedrijfsleider, woonachtig 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, houder van CNI nr. 05590836.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunesische, geboren op 30 augustus 1982 te Monastir, dochter van Hayet BEN ALI, getrouwd met Badreddine BENNOUR, woonachtig rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, houder van CNI nr. 08434380.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunesiër, geboren op 13 januari 1970 te Sousse, zoon van Naïma BEN ALI, diensthoofd bij Tunisair, woonachtig Résidence les Jardins, apt. 8C Block b - El Menzah 8 - l'Ariana, houder van CN nr. 05514395.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunesiër, geboren op 22 oktober 1967 te Hammam - Sousse, zoon van Naïma BEN ALI, gezant bij het ministerie van Vervoer, woonachtig 4 avenue Tahar SFAR - El Manar 2-Tunis, houder van CNI nr. 05504161.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunesiër, geboren op 3 januari 1973 te Sousse, zoon van Naïma BEN ALI, getrouwd met Lamia JEGHAM, bedrijfsleider, woonachtig 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, houder van CNI nr. 05539378.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 27 oktober 1966 te Parijs, zoon van Paulette HAZAT, bedrijfsleider, woonachtig Chouket El Arressa, Hammam - Sousse,houder van CNI nr. 05515496 (dubbele nationaliteit).

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan het machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Zine El Abidine Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische en Franse nationaliteit; geboren op 6 april 1971 (of op 16 april volgens zijn Tunesische identiteitskaart) te Le Petit Quevilly (76); zoon van Tijani BEN ALI, geboren op 9 februari 1932 en Paulette HAZET (of HAZAT), geboren op 23 februari 1936; getrouwd met Amel SAIED (of SAID); bedrijfsleider, woonachtig Chouket El Arressa, Hammam - Sousse, volgens zijn Tunesische identiteitskaart CNI nr. 00297112; woonachtig 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), volgens zijn Franse identiteitskaart CNI nr. 111277501841.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 28 augustus 1974 te Tunis, zoon van Leila DEROUICHE, commercieel directeur, woonachtig rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, houder van CNI nr. 04622472.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen, en medeplichtigheid aan de uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.”


Top