EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/EU: Besluit van de Europese Centrale Bank van 9 juli 2014 tot intrekking van Besluit ECB/2013/22 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen en Besluit ECB/2013/36 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen (ECB/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 240/26


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 9 juli 2014

tot intrekking van Besluit ECB/2013/22 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen en Besluit ECB/2013/36 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen

(ECB/2014/32)

(2014/527/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid het eerste streepje van artikel 127, lid 2,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid het eerste streepje van artikel 3.1, artikel 12.1, artikel 18 en het tweede streepje van artikel 34.1,

Gezien Richtsnoer ECB/2011/14 van 20 september 2011 betreffende monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (1), en met name hoofdstuk 1.6, hoofdstuk 6.3.1 en hoofdstuk 6.3.2 van bijlage I,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De inhoud van Besluit ECB/2013/22 (2) en Besluit ECB/2013/36 (3) moet opgenomen worden in Richtsnoer ECB/2013/4, de kernrechtshandeling aangaande tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen.

(2)

Omwille van duidelijkheid en consistentie en met het oog op de vereenvoudiging van het onderpandkader van het Eurosysteem worden deze stappen middels een herschikking van Richtsnoer ECB/2013/4 (4) uitgevoerd.

(3)

Besluit ECB/2013/22 en Besluit ECB/2013/36 moeten daarom ingetrokken worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Intrekking van Besluit ECB/2013/22 en Besluit ECB/2013/36

1.   Besluit ECB/2013/22 en Besluit ECB/2013/36 worden met ingang van 20 augustus 2014 ingetrokken.

2.   Verwijzingen naar de ingetrokken besluiten worden opgevat als verwijzingen naar Richtsnoer ECB/2014/31.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 9 juli 2014 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 9 juli 2014.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1.

(2)  Besluit ECB/2013/22 van 5 juli 2013 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprusuitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen (PB L 195 van 18.7.2013, blz. 27).

(3)  Besluit ECB/2013/36 van 26 september 2013 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid vanonderpand verband houdende maatregelen (PB L 301 van 12.11.2013, blz. 13).

(4)  Richtsnoer ECB/2013/4 van 20 maart 2013 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (PB L 95 van 5.4.2013, blz. 23).


Top