EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0859

Verordening (EU) nr. 859/2013 van de Commissie van 5 september 2013 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij Voor de EER relevante tekst

OJ L 238, 6.9.2013, p. 5–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/859/oj

6.9.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 238/5


VERORDENING (EU) Nr. 859/2013 VAN DE COMMISSIE

van 5 september 2013

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (1), en met name artikel 8, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 808/2004 is een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor de systematische productie van Europese statistieken over de informatiemaatschappij.

(2)

Er zijn uitvoeringsbepalingen nodig om te bepalen welke gegevens moeten worden verstrekt voor het opstellen van de statistieken in module 1: „Het bedrijfsleven en de informatiemaatschappij” en module 2: „Particulieren, huishoudens en de informatiemaatschappij”, en om de termijnen voor de indiening ervan vast te stellen.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De gegevens die moeten worden ingediend voor het opstellen van Europese statistieken over de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4 van Verordening (EG) nr. 808/2004 in module 1: „Het bedrijfsleven en de informatiemaatschappij” en module 2: „Particulieren, huishoudens en de informatiemaatschappij”, worden in de bijlagen I en II bij deze verordening gespecificeerd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 september 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 143 van 30.4.2004, blz. 49.


BIJLAGE I

MODULE 1:   HET BEDRIJFSLEVEN EN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

1.   ONDERWERPEN EN KENMERKEN DAARVAN

a)   De voor het referentiejaar 2014 te behandelen onderwerpen uit de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 808/2004 zijn:

ICT-systemen en het gebruik ervan in bedrijven;

ICT-vaardigheid in de bedrijfseenheid en de behoefte aan ICT-vaardigheden;

gebruik van internet en andere elektronische netwerken door bedrijven;

toegang tot en gebruik van technologieën die een verbinding met internet of andere netwerken vanaf elke plek en op elk moment mogelijk maken („ubiquitous connectivity”);

elektronisch zakendoen en organisatorische aspecten;

toegang tot en gebruik van internet en andere netwerktechnologieën om objecten en voorzieningen te verbinden (internet van dingen);

elektronische handel (e-commerce).

b)   De volgende bedrijfskenmerken moeten worden verzameld:

ICT-systemen en het gebruik ervan in bedrijven

Kenmerk dat voor alle bedrijven moet worden verzameld:

computergebruik.

Kenmerk dat moet worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:

(facultatief) aantal werknemers of percentage van het totale aantal werknemers die een computer gebruiken voor zakelijke doeleinden.

ICT-vaardigheid in de bedrijfseenheid en de behoefte aan ICT-vaardigheden

Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:

ICT-specialisten in dienst hebben;

in het voorafgaande kalenderjaar een vorm van opleiding hebben aangeboden die gericht is op de ontwikkeling van ICT-vaardigheden voor ICT-specialisten;

in het voorafgaande kalenderjaar een vorm van opleiding hebben aangeboden die gericht is op de ontwikkeling van ICT-vaardigheden voor andere werknemers;

aanwerving of poging tot aanwerving van ICT-specialisten in het voorafgaande kalenderjaar.

Kenmerk dat moet worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken en die in het vorige kalenderjaar ICT-specialisten hebben aangeworven of hebben getracht aan te werven:

in het voorafgaande kalenderjaar vacatures voor ICT-specialisten hebben opengesteld die moeilijk konden worden ingevuld.

Gebruik van internet en andere elektronische netwerken door bedrijven

Kenmerk dat moet worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:

toegang tot internet.

Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die toegang hebben tot internet:

aantal werknemers of percentage van het totale aantal werknemers die een computer met toegang tot internet gebruiken voor zakelijke doeleinden;

internetverbinding: DSL of andere soorten vaste breedbandverbinding;

internetverbinding: maximale downloadsnelheid van snelste internetverbinding volgens contract in Mbit/s; ([0;< 2], [2;< 10], [10;< 30], [30;< 100], [≥ 100]);

internetverbinding: mobiele breedbandverbinding via een draagbaar apparaat via mobiele telefoonnetwerken („3G” of „4G”);

(facultatief) internetverbinding: mobiele breedbandverbinding via een draagbare computer via mobiele telefoonnetwerken („3G” of „4G”);

(facultatief) internetverbinding: mobiele breedbandverbinding via andere draagbare apparaten, zoals smartphones, via mobiele telefoonnetwerken („3G” of „4G”);

internetverbinding: andere mobiele verbinding via mobiele telefoonnetwerken;

aantal werknemers of percentage van het totale aantal werknemers die voor zakelijke doeleinden beschikken over een door het bedrijf verstrekt draagbaar apparaat dat met internet kan worden verbonden via mobiele telefoonnetwerken;

(facultatief) gebruik van sociale netwerken die niet uitsluitend worden gebruikt voor het plaatsen van betaalde advertenties;

(facultatief) gebruik van blogs of microblogs van bedrijven die niet uitsluitend worden gebruikt voor het plaatsen van betaalde advertenties;

(facultatief) gebruik van websites voor het delen van multimedia-inhoud die niet uitsluitend worden gebruikt voor het plaatsen van betaalde advertenties;

(facultatief) gebruik van op wiki gebaseerde instrumenten voor kennisdeling die niet uitsluitend worden gebruikt voor het plaatsen van betaalde advertenties;

gebruik van een website.

Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die een website hebben:

(facultatief) verlening van de faciliteit: beschrijving van goederen of diensten, prijslijsten;

verlening van de faciliteit: bestellingen, reserveringen of boekingen via internet;

(facultatief) verlening van de faciliteit: mogelijkheid voor bezoekers om via internet goederen of diensten te personaliseren of te ontwerpen;

(facultatief) verlening van de faciliteit: geplaatste bestellingen volgen of hun status nagaan;

(facultatief) verlening van de faciliteit: gepersonaliseerde inhoud op de website voor regelmatige/terugkerende bezoekers;

(facultatief) verlening van de faciliteit: links of verwijzingen naar de sociaalmediaprofielen van het bedrijf;

(facultatief) verlening van de faciliteit: verklaring inzake het privacybeleid, privacyzegel of certificering van websitebeveiliging;

(facultatief) verlening van de faciliteit: bekendmaking van vacatures of onlinesollicitatie;

verlening van de faciliteit: elektronische indiening van klachten.

Toegang tot en gebruik van technologieën die een verbinding met internet of andere netwerken vanaf elke plek en op elk moment mogelijk maken („ubiquitous connectivity”)

Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die toegang hebben tot internet:

(facultatief) verlening van toegang op afstand tot het e-mailsysteem, documenten of toepassingen van het bedrijf;

(facultatief) gebruik van betaalde advertenties op internet;

gebruik van cloudcomputingdiensten met uitzondering van gratis diensten.

Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die toegang hebben tot internet en die cloudcomputingdiensten aankopen:

gebruik van e-mail als cloudcomputingdienst;

gebruik van kantoorsoftware als cloudcomputingdienst;

hosting van de databank(en) van het bedrijf als cloudcomputingdienst;

het opslaan van bestanden als cloudcomputingdienst;

het gebruik van softwaretoepassingen voor financieel beheer of boekhouding als cloudcomputingdienst;

gebruik van beheer van klantengegevens (customer relationship management — CRM) als cloudcomputingdienst;

gebruik van computervermogen waarop de eigen software van het bedrijf draait als cloudcomputingdienst;

gebruik van cloudcomputingdiensten op gedeelde servers van dienstverleners;

gebruik van cloudcomputingdiensten op exclusief voor het bedrijf bestemde servers van dienstverleners;

factoren die het gebruik van cloudcomputingdiensten beperken: risico van een inbreuk op de beveiliging;

factoren die het gebruik van cloudcomputingdiensten beperken: problemen met de toegang tot gegevens of software;

factoren die het gebruik van cloudcomputingdiensten beperken: problemen bij opzegging van abonnement bij of veranderen van dienstverlener (waaronder bezorgdheid over de overdracht van gegevens);

factoren die het gebruik van cloudcomputingdiensten beperken: onzekerheid over de locatie van de gegevens;

factoren die het gebruik van cloudcomputingdiensten beperken: onzekerheid over de toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtbank, geschillenbeslechtingsmechanisme;

factoren die het gebruik van cloudcomputingdiensten beperken: hoge kosten voor de aankoop van cloudcomputingdiensten;

factoren die het gebruik van cloudcomputingdiensten beperken: onvoldoende kennis van cloud computing;

(facultatief) de mate waarin voordelen van verminderde ICT-gerelateerde kosten konden worden gerealiseerd, op de volgende schaal: „in hoge mate”, „tot op zekere hoogte”, „in beperkte mate”, „helemaal niet”;

(facultatief) de mate waarin voordelen van flexibiliteit door cloudcomputingdiensten uit te breiden of af te bouwen konden worden gerealiseerd, op de volgende schaal: „in hoge mate”, „tot op zekere hoogte”, „in beperkte mate”, „helemaal niet”;

(facultatief) de mate waarin voordelen van gemakkelijke en snelle toepassing van oplossingen door gebruik te maken van cloud computing konden worden gerealiseerd, op de volgende schaal: „in hoge mate”, „tot op zekere hoogte”, „in beperkte mate”, „helemaal niet”;

Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die toegang hebben tot internet en die geen cloudcomputingdiensten aankopen:

(facultatief): factoren die het gebruik van cloudcomputingdiensten verhinderen: risico van een inbreuk op de beveiliging;

(facultatief): factoren die het gebruik van cloudcomputingdiensten verhinderen: onzekerheid over de locatie van de gegevens;

(facultatief): factoren die het gebruik van cloudcomputingdiensten verhinderen: onzekerheid over de toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtbank, geschillenbeslechtingsmechanisme;

(facultatief): factoren die het gebruik van cloudcomputingdiensten verhinderen: hoge kosten voor de aankoop van cloudcomputingdiensten;

(facultatief): factoren die het gebruik van cloudcomputingdiensten verhinderen: onvoldoende kennis van cloud computing.

Elektronisch zakendoen en organisatorische aspecten

Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:

verzenden van facturen aan andere bedrijven of overheidsinstanties tijdens het voorafgaande kalenderjaar;

percentage van alle facturen die tijdens het voorafgaande kalenderjaar aan andere bedrijven of overheidsinstanties werden verzonden als e-factuur in een standaardstructuur die geschikt is voor automatische verwerking;

percentage van alle facturen die tijdens het voorafgaande kalenderjaar aan andere bedrijven of overheidsinstanties werden verzonden als facturen onder een elektronische vorm die niet geschikt is voor automatische verwerking;

percentage van alle facturen die tijdens het voorafgaande kalenderjaar alleen in papieren vorm aan andere bedrijven of overheidsinstanties werden verzonden;

percentage van alle tijdens het voorafgaande kalenderjaar ontvangen facturen in de vorm van een e-factuur in een standaardstructuur die geschikt is voor automatische verwerking;

percentage van alle tijdens het voorafgaande kalenderjaar ontvangen facturen in papieren vorm of in een elektronische vorm die niet geschikt is voor automatische verwerking;

gebruik van een ERP-softwarepakket (enterprise resource planning) voor het intern delen van informatie tussen verschillende afdelingen;

gebruik van een softwaretoepassing voor het beheer van klantengegevens (customer relationship management — CRM-software) die het mogelijk maakt deze gegevens vast te leggen, op te slaan en ter beschikking te stellen van andere bedrijfsafdelingen;

gebruik van een softwaretoepassing voor het beheer van klantengegevens (customer relationship management — CRM-software) die de analyse van klantgegevens voor marketingdoeleinden mogelijk maakt;

gebruik van EDI-berichten (Electronic Data Interchange) voor het verzenden van betalingsopdrachten aan financiële instellingen;

gebruik van EDI-berichten (Electronic Data Interchange) voor het verzenden of ontvangen van gegevens van overheidsinstanties;

elektronische uitwisseling van informatie inzake het beheer van de toeleveringsketen (supply chain management — SCM) met leveranciers of klanten voor het coördineren van de beschikbaarheid en de levering van producten of diensten aan de eindconsument, waarbij de informatie niet handmatig wordt ingevoerd.

Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die elektronisch informatie uitwisselen over het beheer van de toeleveringsketen (supply chain management — SCM):

het elektronisch uitwisselen van informatie over het beheer van de toeleveringsketen (supply chain management — SCM) met leveranciers of klanten via websites (bedrijfswebsite, website van zakenpartners of webportalen);

het elektronische uitwisselen van informatie over het beheer van de toeleveringsketen (supply chain management — SCM) met leveranciers of klanten via een elektronische uitwisseling van informatie die geschikt is voor automatische verwerking.

Toegang tot en gebruik van internet en andere netwerktechnologieën om objecten en voorzieningen te verbinden (internet van dingen)

Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:

gebruik van instrumenten voor radiofrequentie-identificatie (radio frequency identification — RFID) voor persoonsidentificatie of toegangscontrole;

gebruik van instrumenten voor radiofrequentie-identificatie (radio frequency identification — RFID) als onderdeel van het productie- en dienstverleningsproces;

gebruik van instrumenten voor radiofrequentie-identificatie (radio frequency identification — RFID) voor productidentificatie na het productieproces.

Elektronische handel (e-commerce)

Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:

ontvangst van orders voor goederen of diensten via een website (internetverkoop) in het voorafgaande kalenderjaar;

ontvangst van orders voor goederen of diensten via EDI-berichten (EDI-verkoop) in het voorafgaande kalenderjaar;

plaatsing van orders voor goederen of diensten via een website of via EDI-berichten in het voorafgaande kalenderjaar.

Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die orders hebben geplaatst via een website in het voorafgaande kalenderjaar:

gebruik van onlinebetalingssystemen voor verkoop via een website, d.w.z. betaling is geïntegreerd in het bestelproces;

gebruik van offlinebetalingssystemen voor verkoop via een website, d.w.z. betaling is niet geïntegreerd in het bestelproces;

waarde of percentage van de totale omzet van de e-verkoop die resulteerde uit via een website geplaatste orders in het voorafgaande kalenderjaar;

percentage van de e-verkoop aan particuliere klanten (B2C) dat resulteerde uit via een website geplaatste orders in het voorafgaande kalenderjaar;

percentage van de e-verkoop aan andere bedrijven (B2B) en e-verkoop aan overheidsinstanties (B2G) dat resulteerde uit via een website geplaatste orders in het voorafgaande kalenderjaar.

Kenmerk dat moet worden verzameld voor bedrijven die via EDI-berichten orders voor producten of diensten hebben ontvangen:

waarde of percentage van de totale omzet van de e-verkoop die resulteerde uit via EDI-berichten ontvangen orders in het voorafgaande kalenderjaar.

Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die via een website of via EDI-berichten orders hebben geplaatst:

(facultatief) plaatsing van orders voor goederen of diensten via een website in het voorafgaande kalenderjaar;

(facultatief) plaatsing van orders voor goederen of diensten via EDI-berichten in het voorafgaande kalenderjaar;

plaatsing van orders voor goederen of diensten met een waarde van minstens 1 % van de totale waarde van de aankopen in het voorafgaande kalenderjaar.

c)   De volgende achtergrondkenmerken van bedrijven moeten worden verzameld of verkregen uit alternatieve bronnen:

Kenmerken die voor alle bedrijven moeten worden verzameld:

belangrijkste economische activiteit van het bedrijf in het voorafgaande kalenderjaar;

gemiddeld aantal werknemers in het voorafgaande kalenderjaar;

totale omzet (uitgedrukt in waarde, exclusief btw) in het vorige kalenderjaar.

2.   TOEPASSINGSGEBIED

De in punt 1, onder b) en c), van deze bijlage gespecificeerde kenmerken worden verzameld en verkregen voor de bedrijven die de volgende economische activiteiten verrichten, de hierna genoemde bedrijfsgrootte hebben en binnen het hierna genoemde geografische bereik vallen.

a)

Economische activiteit: bedrijven ingedeeld in de volgende categorieën van de NACE Rev. 2:

NACE-categorie

Omschrijving

Sectie C

„Industrie”

Sectie D, E

„Elektriciteit, gas en stoom, distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer”

Sectie F

„Bouwnijverheid”

Sectie G

„Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen”

Sectie H

„Vervoer en opslag”

Sectie I

„Verschaffen van accommodatie en maaltijden”

Sectie J

„Informatie en communicatie”

Sectie L

„Exploitatie van en handel in onroerend goed”

Afdelingen 69-74

„Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten”

Sectie N

„Administratieve en ondersteunende diensten”

Groep 95.1

„Reparatie van computers en communicatieapparatuur”

b)

Bedrijfsgrootte: bedrijven met tien of meer werknemers. Bedrijven met minder dan tien werknemers worden facultatief opgenomen.

c)

Geografisch toepassingsgebied: bedrijven gevestigd op het grondgebied van de lidstaat.

3.   REFERENTIEPERIODEN

De referentieperiode is 2013 voor de kenmerken die betrekking hebben op het voorafgaande kalenderjaar. De referentieperiode is 2014 voor de overige kenmerken.

4.   ONDERVERDELINGEN

Voor de in punt 1, onder b), van deze bijlage vermelde onderwerpen en kenmerken daarvan moeten de volgende achtergrondkenmerken worden verstrekt.

a)

Onderverdeling naar economische activiteit: overeenkomstig de volgende NACE Rev. 2-aggregaten:

NACE Rev. 2-aggregatie

voor de mogelijke berekening van nationale aggregaten

10-18

19-23

24-25

26-33

35-39

41-43

45-47

49-53

55

58-63

68

69-74

77-82

26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

NACE Rev. 2-aggregatie

voor de mogelijke berekening van Europese aggregaten

10-12

13-15

16-18

26

27-28

29-30

31-33

45

46

47

55-56

58-60

61

62-63

77-78 + 80-82

79

95.1

b)

Onderverdeling naar grootteklasse: de gegevens moeten worden onderverdeeld naar de volgende grootteklassen van het aantal werknemers:

Grootteklasse

10 of meer werknemers

10 t/m 49 werknemers

50 t/m 249 werknemers

250 of meer werknemers

Wanneer zij worden bestreken, moet de volgende onderverdeling worden gebruikt voor bedrijven met minder dan tien werknemers. (Verstrekking van de kenmerken voor de grootteklassen „minder dan 5 werknemers” en „5 t/m 9 werknemers” is facultatief.)

Grootteklasse

Minder dan 10 werknemers

Minder dan 5 werknemers (facultatief)

5 t/m 9 werknemers (facultatief)

5.   FREQUENTIE

De gegevens worden eenmaal verstrekt voor het jaar 2014.

6.   TERMIJNEN

a)

De geaggregeerde gegevens, zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 808/2004, waar nodig gemarkeerd als vertrouwelijk of onbetrouwbaar, worden vóór 5 oktober 2014 bij Eurostat ingediend. Uiterlijk op die datum moet de gegevensreeks zijn voltooid, gevalideerd en goedgekeurd.

b)

De metagegevens, zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 808/2004, worden vóór 31 mei 2014 aan Eurostat toegezonden.

c)

Het verslag over de kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 808/2004, wordt uiterlijk op 5 november 2014 aan Eurostat toegezonden.

d)

De gegevens en metagegevens worden bij Eurostat ingediend overeenkomstig de door Eurostat gespecificeerde uitwisselingsnorm via de diensten van het centrale toegangspunt. Voor de metagegevens en het verslag over de kwaliteit wordt gebruikgemaakt van de door Eurostat bepaalde standaard-metagegevensstructuur.


BIJLAGE II

MODULE 2:   PARTICULIEREN, HUISHOUDENS EN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

1.   ONDERWERPEN EN KENMERKEN DAARVAN

a)   De voor het referentiejaar 2014 te behandelen onderwerpen uit de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 808/2004 zijn:

toegang tot en gebruik van ICT door particulieren en/of in huishoudens;

gebruik van internet en andere elektronische netwerken voor verschillende doeleinden door particulieren en/of in huishoudens;

ICT-vaardigheden;

belemmeringen voor het gebruik van ICT en internet;

gebruik van ICT door particulieren voor de uitwisseling van informatie en diensten met overheden en bestuurlijke instanties (e-government);

toegang tot en gebruik van technologieën die een verbinding met internet of andere netwerken vanaf elke plek en op elk moment mogelijk maken („ubiquitous connectivity”).

b)   De volgende kenmerken moeten worden verzameld:

Toegang tot en gebruik van ICT door particulieren en/of in huishoudens

Kenmerken die voor alle huishoudens moeten worden verzameld:

internettoegang thuis (met welke apparatuur dan ook).

Kenmerken die voor huishoudens met internettoegang moeten worden verzameld:

desktopcomputer voor internettoegang thuis;

draagbare computer (laptop, netbook, tablet) voor internettoegang thuis;

andere mobiele apparatuur (mobiele telefoon of smartphone, mediaspeler of afspeelapparaat voor videospelletjes, e-reader) voor internettoegang thuis;

TV met internetverbinding (smart TV);

spelconsole voor internettoegang thuis;

apparaten die niet bekend staan voor hun gebruik voor internettoegang thuis;

type breedbandverbinding gebruikt voor internettoegang thuis: vaste breedbandverbinding, zoals DSL, ADSL, VDSL, kabel, glasvezelkabel, satelliet, openbare WiFi-verbindingen;

type breedbandverbinding gebruikt voor internettoegang thuis: mobiele breedbandverbinding (via het mobiele telefoonnet, ten minste 3G, bv. UMTS, via een (sim)kaart of via als modem gebruikte USB-stick, mobiele telefoon of smartphone);

(facultatief) type verbinding gebruikt voor toegang tot internet thuis: inbelverbinding via gewone telefoonlijn of ISDN;

(facultatief) type verbinding gebruikt voor toegang tot internet thuis: mobiele smalbandverbinding (minder dan 3G, bv. 2G+/GPRS, gebruikt door mobiele telefoon of smartphone of modem in laptop).

Kenmerk dat voor alle particulieren moet worden verzameld:

meest recente computergebruik thuis, op de werkplek of elders (de laatste drie maanden; drie maanden tot een jaar geleden; meer dan een jaar geleden; nooit een computer gebruikt).

Kenmerk dat moet worden verzameld voor particulieren die de laatste drie maanden een computer hebben gebruikt:

gemiddelde frequentie van het computergebruik (elke dag of bijna elke dag; ten minste eenmaal per week (maar niet elke dag); minder dan eenmaal per week).

Gebruik van internet voor verschillende doeleinden door particulieren en/of in huishoudens

Kenmerk dat voor alle particulieren moet worden verzameld:

recentste internetgebruik (minder dan drie maanden geleden; drie maanden tot een jaar geleden; meer dan een jaar geleden; nooit internet gebruikt).

Kenmerk dat moet worden verzameld voor particulieren die internet reeds hebben gebruikt:

recentste commerciële activiteit via internet voor privégebruik (minder dan drie maanden geleden; drie maanden tot een jaar geleden; meer dan een jaar geleden; nooit via internet gekocht of besteld).

Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die de laatste drie maanden internet hebben gebruikt:

gemiddelde frequentie van internetgebruik in de laatste drie maanden (elke dag of bijna elke dag; ten minste eenmaal per week (maar niet elke dag); minder dan eenmaal per week);

internetgebruik voor het versturen en ontvangen van e-mails in de laatste drie maanden;

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om telefoongesprekken en videogesprekken (met webcam) te houden via internet (door gebruik te maken van toepassingen);

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om deel te nemen aan sociale netwerken (gebruikersprofiel aanmaken, berichten of andere bijdragen plaatsen);

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om onlinenieuws, -kranten of -tijdschriften te lezen;

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om informatie over goederen of diensten te zoeken;

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om te luisteren naar webradio;

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om spelletjes te spelen, beelden, films of muziek weer te geven, of om deze te downloaden;

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om zelfgemaakte inhoud (tekst, beelden, video’s, muziek, software enz.) naar een voor anderen toegankelijke website te uploaden;

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor het creëren van websites of blogs;

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor het maken van een medische afspraak via een website (bv. in een ziekenhuis of medisch centrum);

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om gebruik te maken van diensten in verband met reizen en reisaccommodatie;

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om goederen of diensten te verkopen, bv. via onlineveilingen;

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor internetbankieren;

gebruik van opslagruimte op internet voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor het opslaan van documenten, beelden, muziek, video’s of andere bestanden;

gebruik van e-mails met bijgevoegde bestanden voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor het elektronisch delen van documenten, beelden of andere bestanden,

gebruik van persoonlijke websites (bv. blogs) of sociaalnetwerksites voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor het elektronisch delen van documenten, beelden of andere bestanden;

gebruik van opslagruimte op internet of van filesharingdiensten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor het elektronisch delen van documenten, beelden of andere bestanden;

gebruik van andere middelen dan internet, zoals USB-stick, dvd en Bluetooth voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor het elektronisch delen van documenten, beelden of andere bestanden;

de laatste drie maanden geen bestanden elektronisch gedeeld voor privédoeleinden;

gebruik van op internet beschikbare software om tekstbestanden, spreadsheets of presentaties te bewerken;

(facultatief) gebruik van op internet beschikbare software om beelden of video’s te bewerken;

(facultatief) gebruik van op internet beschikbare diensten voor het afspelen van muziek- of videobestanden die zijn geüpload naar of bewaard in opslagruimte op internet.

Kenmerk dat moet worden verzameld voor particulieren die de laatste drie maanden internet voor privédoeleinden hebben gebruikt om spelletjes, beelden, films of muziek te spelen of te downloaden:

internetgebruik in de laatste drie maanden voor privédoeleinden om met anderen netwerkspelletjes te spelen.

Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die in de laatste drie maanden voor privédoeleinden opslagruimte op internet hebben gebruikt voor het opslaan of delen van bestanden:

gebruik van opslagruimte op internet om teksten, spreadsheets of elektronische presentaties op te slaan of te delen;

gebruik van opslagruimte op internet om foto’s op te slaan of te delen;

gebruik van opslagruimte op internet om e-boeken of e-magazines op te slaan of te delen;

gebruik van opslagruimte op internet om muziek op te slaan of te delen;

gebruik van opslagruimte op internet om video’s (zoals films, tv-programma’s) op te slaan of te delen;

gebruik van opslagruimte op internet om andere bestanden op te slaan of te delen;

betaald hebben voor opslagruimte op internet of voor filesharingdiensten;

niet betaald hebben voor opslagruimte op internet of filesharingdiensten;

reden voor het gebruik van opslagruimte op internet voor het opslaan of delen van bestanden: mogelijkheid om bestanden afkomstig van verschillende apparaten en locaties te gebruiken;

reden voor het gebruik van opslagruimte op internet voor het opslaan of delen van bestanden: mogelijkheid om meer geheugenruimte ter beschikking te hebben;

reden voor het gebruik van opslagruimte op internet voor het opslaan of delen van bestanden: bescherming tegen verlies van gegevens;

reden voor het gebruik van opslagruimte op internet voor het opslaan of delen van bestanden: mogelijkheid om gemakkelijk bestanden te delen met anderen;

reden voor het gebruik van opslagruimte op internet voor het opslaan of delen van bestanden: toegang tot grote bibliotheken met muziek, tv-programma’s of films;

probleem bij het gebruik van opslagruimte op internet of filesharingdiensten: trage toegangs- of gebruikssnelheid;

probleem bij het gebruik van opslagruimte op internet of filesharingdiensten: verschillende apparaten of bestandsformaten zijn niet onderling compatibel;

probleem bij het gebruik van opslagruimte op internet of filesharingdiensten: technische serverproblemen, bijvoorbeeld het niet beschikbaar zijn van de dienst;

probleem bij het gebruik van opslagruimte op internet of filesharingdiensten: bekendmaking van gegevens aan derde partijen als gevolg van veiligheidsproblemen of een inbreuk op de beveiliging;

probleem bij het gebruik van opslagruimte op internet of filesharingdiensten: ongeoorloofd gebruik van persoonlijke gegevens door de dienstverlener;

probleem bij het gebruik van opslagruimte op internet of filesharingdiensten: voorwaarden van dienstverlener zijn dubbelzinnig of moeilijk te begrijpen;

probleem bij het gebruik van opslagruimte op internet of filesharingdiensten: problemen bij het overbrengen van bestanden van de ene naar de andere dienstverlener;

geen probleem bij het gebruik van opslagruimte op internet of filesharingdiensten.

Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die in de laatste drie maanden voor privédoeleinden internet hebben gebruikt maar geen opslagruimte op internet hebben gebruikt voor het opslaan of delen van bestanden:

particulieren die op de hoogte zijn van het bestaan van diensten die opslagruimte bieden op internet;

particulieren die niet op de hoogte zijn van het bestaan van diensten die opslagruimte bieden op internet;

Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die in de laatste drie maanden voor privédoeleinden internet hebben gebruikt, maar die geen opslagruimte op internet hebben gebruikt, en die op de hoogte waren van het bestaan van dergelijke diensten:

reden om geen gebruik te maken van diensten die opslagruimte bieden op internet: bestanden opgeslagen op eigen apparaten of in e-mailaccount of zelden/nooit bestanden opgeslagen;

reden om geen gebruik te maken van diensten die opslagruimte bieden op internet: bestanden op een andere manier delen (e-mail, sociale media, usb-stick) of helemaal geen bestanden online delen met anderen;

reden om geen gebruik te maken van diensten die opslagruimte bieden op internet: gebrek aan kennis over het gebruik van die opslagruimte;

reden om geen gebruik te maken van diensten die opslagruimte bieden op internet: bezorgdheid over beveiliging of privacy;

reden om geen gebruik te maken van diensten die opslagruimte bieden op internet: bezorgdheid over de betrouwbaarheid van dienstverleners.

Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die de laatste twaalf maanden internet voor privédoeleinden hebben gebruikt voor commerciële activiteiten:

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van levensmiddelen of kruidenierswaren;

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van huishoudartikelen;

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van geneesmiddelen;

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van kleding of sportartikelen;

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van computerhardware;

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van elektronische apparatuur (inclusief fototoestellen);

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van telecommunicatiediensten (bv. televisie, breedbandabonnementen, abonnementen op vaste of mobiele telefoonverbindingen, opladen van prepaid-telefoonkaarten);

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor de aankoop van aandelen, verzekeringspolissen en andere financiële diensten;

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van vakantieverblijven (hotels enz.);

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van andere reisarrangementen (vervoer, autohuur enz.);

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van toegangskaarten voor evenementen;

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van films of muziek (afzonderlijk te vermelden: of de levering online heeft plaatsgevonden);

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van boeken, tijdschriften of kranten (met inbegrip van e-boeken) (samen met materiaal voor e-leren afzonderlijk te vermelden: of de levering online heeft plaatsgevonden);

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van materiaal voor e-leren (samen met boeken, tijdschriften of kranten afzonderlijk te vermelden: of de levering online heeft plaatsgevonden);

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van videospelletjes, andere computersoftware en upgrades (afzonderlijk te vermelden: of de levering online heeft plaatsgevonden);

internetgebruik in de laatste twaalf maanden voor het bestellen van andere goederen of diensten;

in de laatste twaalf maanden bij verkopers in eigen land gekochte of bestelde goederen of diensten;

in de laatste twaalf maanden bij verkopers in andere EU-landen gekochte of bestelde goederen of diensten;

in de laatste twaalf maanden bij verkopers uit de rest van de wereld gekochte of bestelde goederen of diensten;

in de laatste twaalf maanden gekochte of bestelde goederen of diensten: land van herkomst van de verkoper onbekend;

betalingsmethode voor in de laatste twaalf maanden via internet bestelde goederen of diensten voor privédoeleinden: via internet verstrekte krediet- of debetkaartgegevens;

betalingsmethode voor in de laatste twaalf maanden via internet bestelde goederen of diensten voor privédoeleinden: via internet verstrekte details over voorafbetaalde kaart of rekening;

betalingsmethode voor in de laatste twaalf maanden via internet bestelde goederen of diensten voor privédoeleinden: elektronische bankoverschrijving door internetbankieren;

betalingsmethode voor in de laatste twaalf maanden via internet bestelde goederen of diensten voor privédoeleinden: betaling niet via internet (cash, per gewone bankoverschrijving enz.).

ICT-vaardigheden

Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die ooit een computer hebben gebruikt:

computervaardigheden voor het kopiëren of verplaatsen van een bestand of map;

computervaardigheden voor het gebruik van hulpmiddelen voor het kopiëren en plakken om informatie binnen een document te kopiëren of te verplaatsen;

computervaardigheden voor het gebruik van elementaire rekenkundige formules in een spreadsheet;

computervaardigheden voor het comprimeren (of zippen) van bestanden;

computervaardigheden voor het aansluiten en installeren van nieuwe apparaten, bv. een modem;

computervaardigheden voor het schrijven van een computerprogramma met behulp van een gespecialiseerde programmeertaal;

computervaardigheden voor het overdragen van bestanden tussen een computer en andere apparatuur (van digitale camera of van/naar mobiele telefoon, mp3/mp4-speler);

(facultatief) computervaardigheden voor het wijzigen of controleren van de configuratieparameters van softwareapplicaties (met uitzondering van internetbrowsers);

computervaardigheden voor het maken van elektronische presentaties met presentatiesoftware (bv. dia’s) die beelden, geluid, video, grafieken en dergelijke bevatten;

computervaardigheden voor het installeren van een nieuw besturingssysteem of het vervangen van een oud besturingssysteem.

Belemmeringen voor het gebruik van ICT en internet

Kenmerken die moeten worden verzameld voor huishoudens die thuis geen toegang tot internet hebben:

reden waarom thuis geen toegang tot internet voorhanden is: heb elders toegang tot internet;

reden waarom thuis geen toegang tot internet voorhanden is: heb internet niet nodig (niet nuttig, niet interessant enz.);

reden waarom thuis geen toegang tot internet voorhanden is: apparatuurkosten te hoog;

reden waarom thuis geen toegang tot internet voorhanden is: toegangskosten te hoog (telefoon, DSL-abonnement enz.);

reden waarom thuis geen toegang tot internet voorhanden is: ontoereikende vaardigheden;

reden waarom thuis geen toegang tot internet voorhanden is: bezorgdheid over privacy of beveiliging;

reden waarom thuis geen toegang tot internet voorhanden is: geen breedband beschikbaar in ons gebied;

reden waarom thuis geen toegang tot internet voorhanden is: overige.

Gebruik van ICT door particulieren voor de uitwisseling van informatie en diensten met overheden en bestuurlijke instanties (e-government)

Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die in de laatste twaalf maanden internet hebben gebruikt:

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden om informatie van websites van overheidsinstanties of openbare diensten te verkrijgen;

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden om officiële formulieren van websites van overheidsinstanties of openbare diensten te downloaden;

internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden om ingevulde webformulieren bij overheidsinstanties of openbare diensten in te dienen.

Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die in de laatste twaalf maanden geen ingevulde formulieren voor privédoeleinden via de website van een overheidsinstantie hebben ingediend:

reden om geen ingevulde formulieren via de website van een overheidsinstantie in te dienen: hoefde geen officieel formulier in te dienen.

Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die de laatste twaalf maanden geen ingevulde formulieren voor privédoeleinden via de website van een overheidsinstantie hebben ingediend en niet als reden hebben opgegeven dat zij geen officieel formulier hoefden in te dienen:

reden om geen ingevulde formulieren via de website van een overheidsinstantie in te dienen: geen dergelijke websitedienst beschikbaar;

reden om geen ingevulde formulieren via de website van een overheidsinstantie in te dienen: onvoldoende vaardigheden of kennis (bv. wist niet hoe de website moest worden gebruikt of het gebruik was te ingewikkeld);

reden om geen ingevulde formulieren via de website van een overheidsinstantie in te dienen: bezorgdheid over de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens;

(facultatief) reden om geen ingevulde formulieren via de website van een overheidsinstantie in te dienen: ontbreken van elektronische handtekening of elektronische identificatie/certificaat (vereist voor authenticatie en/of gebruik van de dienst);

reden om geen ingevulde formulieren via de website van een overheidsinstantie in te dienen: iemand anders heeft het namens mij gedaan (bv. een consultant, belastingadviseur, vriend of familielid);

reden om geen ingevulde formulieren via de website van een overheidsinstantie in te dienen: overige.

Toegang tot en gebruik van technologieën die een verbinding met internet of andere netwerken vanaf elke plek en op elk moment mogelijk maken („ubiquitous connectivity”)

Kenmerken die moeten worden verzameld voor particulieren die de laatste drie maanden internet hebben gebruikt:

gebruik van mobiele telefoon (of smartphone) voor toegang tot internet, niet thuis of op het werk;

gebruik van mobiele telefoon (of smartphone) via het mobiele telefoonnet voor toegang tot internet, niet thuis of op het werk;

gebruik van mobiele telefoon (of smartphone) via draadloos netwerk (bv. WiFi) voor toegang tot internet, niet thuis of op het werk;

gebruik van draagbare computer (bv. laptop, tablet) voor toegang tot internet, niet thuis of op het werk;

gebruik van draagbare computer (bv. laptop, tablet) via het mobiele telefoonnet, via een USB-stick of (sim)kaart of via als modem gebruikte mobiele telefoon of smartphone, voor toegang tot internet, niet thuis of op het werk;

gebruik van draagbare computer (bv. laptop, tablet) via draadloos netwerk (bv. WiFi) voor toegang tot internet, niet thuis of op het werk;

gebruik van andere apparatuur voor toegang tot internet, niet thuis of op het werk;

geen gebruik van mobiele apparatuur voor toegang tot internet, niet thuis of op het werk.

2.   TOEPASSINGSGEBIED

a)

De statistische eenheden voor de in punt 1, onder b), van deze bijlage vermelde kenmerken die betrekking hebben op huishoudens zijn: huishoudens waarvan ten minste één lid tot de leeftijdsgroep 16-74 jaar behoort.

b)

De statistische eenheden voor de in punt 1, onder b), van deze bijlage vermelde kenmerken die betrekking hebben op particulieren zijn: particulieren in de leeftijdsgroep van 16-74 jaar.

c)

Het geografische bereik bestrijkt de huishoudens en/of particulieren die op het grondgebied van de lidstaat wonen.

3.   REFERENTIEPERIODE

De voornaamste referentieperiode voor het verzamelen van statistieken is het eerste kwartaal van 2014.

4.   SOCIAALECONOMISCHE ACHTERGRONDKENMERKEN

a)

Voor de in punt 1, onder b), van deze bijlage vermelde onderwerpen en kenmerken daarvan die betrekking hebben op huishoudens, worden de volgende achtergrondkenmerken verzameld:

regio van verblijf (volgens NUTS 1);

(facultatief) regio van verblijf volgens NUTS 2;

geografische locatie: wonend in minder ontwikkelde regio’s; wonend in overgangsregio’s; wonend in meer ontwikkelde regio’s;

urbanisatiegraad: wonend in dichtbevolkte gebieden; wonend in gebieden met middelhoge bevolkingsdichtheid; wonend in dunbevolkte gebieden;

type huishouden: aantal personen in het huishouden; (facultatief) aantal personen in de leeftijdsgroep van 16-24 jaar; (facultatief) aantal studenten in de leeftijdsgroep van 16-24 jaar; (facultatief) aantal personen in de leeftijdsgroep van 25-64 jaar; (facultatief) aantal personen in de leeftijdsgroep van 65 jaar of ouder (afzonderlijk te verzamelen: aantal kinderen onder 16 jaar, (facultatief) aantal kinderen in de leeftijdsgroep van 14-15 jaar, (facultatief) aantal kinderen in de leeftijdsgroep van 5-13 jaar, (facultatief) aantal kinderen van 4 jaar en jonger);

(facultatief) nettomaandinkomen van het huishouden (te verzamelen als waarde of als met inkomenskwartielen compatibele grootteklasse);

(facultatief) gestandaardiseerd totaal nettomaandinkomen van het huishouden in kwintielen.

b)

Voor de in punt 1, onder b), van deze bijlage vermelde onderwerpen en kenmerken daarvan die betrekking hebben op particulieren, worden de volgende achtergrondkenmerken verzameld:

geslacht: mannelijk; vrouwelijk;

geboorteland: in het land zelf geboren; in een ander land geboren: in een andere EU-lidstaat geboren; in een ander land geboren: in een niet-EU-lidstaat geboren;

land van staatsburgerschap: onderdaan van het land; niet-onderdaan: onderdaan van een andere EU-lidstaat; niet-onderdaan: onderdaan van een niet-EU-lidstaat;

(facultatief) burgerlijke staat: ongehuwd; gehuwd (met inbegrip van geregistreerde partners); weduwnaar/weduwe en niet hertrouwd (met inbegrip van achtergebleven geregistreerde partners); gescheiden en niet hertrouwd (met inbegrip van scheidingen van tafel en bed en ontbonden geregistreerde partnerschappen);

(facultatief) feitelijke samenlevingsvorm: samenwonend (van ongehuwde partners); niet-samenwonend;

leeftijd, in volle jaren; (facultatief) onder 16 en/of boven 74 jaar;

opleidingsniveau (hoogste met succes voltooide onderwijsniveau) overeenkomstig de International Standard Classification of Education (ISCED 2011): hoogstens lager secundair onderwijs (ISCED 0, 1 of 2); hoger secundair en postsecundair niet-tertiair onderwijs (ISCED 3 of 4); tertiair onderwijs (ISCED 5, 6, 7 of 8); minder dan primair onderwijs (ISCED 0); primair onderwijs (ISCED 1); lager secundair onderwijs (ISCED 2); hoger secundair onderwijs (ISCED 3); postsecundair niet-tertiair onderwijs (ISCED 4); tertiair onderwijs korte cyclus (ISCED 5); bachelor of gelijkwaardig (ISCED 6); master of gelijkwaardig (ISCED 7); doctor of gelijkwaardig (ISCED 8);

werkstatus: werknemer of zelfstandige, inclusief meewerkende gezinsleden (facultatief: voltijdwerknemer of -zelfstandige, deeltijdwerknemer of -zelfstandige, werknemer; werknemer met een vaste baan of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; werknemer met een tijdelijke baan of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; zelfstandige, inclusief meewerkende gezinsleden);

(facultatief) werkgelegenheidssector:

Secties van de NACE Rev. 2

Omschrijving

A

Landbouw, bosbouw en visserij

B, C, D en E

Industrie, winning van delfstoffen en andere industrie

F

Bouw

G, H en I

Groot- en detailhandel, vervoer, verschaffen van accommodatie en maaltijden

J

Informatie en communicatie

K

Financiële activiteiten en verzekeringen

L

Exploitatie van en handel in onroerend goed

M en N

Zakelijke dienstverlening

O, P en Q

Openbaar bestuur en defensie, onderwijs, menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

R, S, T en U

Andere diensten

werkstatus: werkloos; student die geen deel uitmaakt van de arbeidskrachten; andere, geen deel uitmakend van de arbeidskrachten (facultatief voor andere, geen deel uitmakend van de arbeidskrachten: gepensioneerd of vervroegd uitgetreden of zelfstandige activiteit opgegeven; blijvend arbeidsongeschikt; militaire of vervangende dienstplicht; doet het huishouden; anderszins niet-actief);

beroep overeenkomstig de International Standard Classification of Occupations (ISCO-08): handarbeiders; hoofdarbeiders; ICT-werkers, niet-ICT-werkers; (facultatief) alle beroepen overeenkomstig ISCO-08 gecodeerd op tweecijferig niveau.

5.   FREQUENTIE

De gegevens worden eenmaal verstrekt voor het jaar 2014.

6.   TERMIJNEN VOOR DE INDIENING VAN DE RESULTATEN

a)

De bestanden met individuele gegevens die niet rechtstreeks tot de betrokken statistische eenheden herleidbaar zijn, zoals bedoeld in artikel 6 en bijlage II, punt 6, bij Verordening (EG) nr. 808/2004 worden vóór 5 oktober 2014 bij Eurostat ingediend. Uiterlijk op die datum moet de gegevensreeks zijn voltooid, gevalideerd en goedgekeurd.

b)

De metagegevens, zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 808/2004, worden vóór 31 mei 2014 aan Eurostat toegezonden.

c)

Het verslag over de kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 808/2004, wordt uiterlijk op 5 november 2014 aan Eurostat toegezonden.

d)

De gegevens en metagegevens worden bij Eurostat ingediend overeenkomstig de door Eurostat gespecificeerde uitwisselingsnorm via de diensten van het centrale toegangspunt. Voor de metagegevens en het verslag over de kwaliteit wordt gebruikgemaakt van de door Eurostat bepaalde standaard-metagegevensstructuur.


Top