Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0652

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 652/2013 van de Commissie van 9 juli 2013 tot 195e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa‘ida-netwerk

OJ L 189, 10.7.2013, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/652/oj

10.7.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/4


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 652/2013 VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 2013

tot 195e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa‘ida-netwerk

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa‘ida-netwerk (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Op 1 juli 2013 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten één natuurlijke persoon te schrappen van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren, na overweging van het door deze persoon ingediende verzoek daartoe en het uitgebreide verslag van de ombudsman die is ingesteld bij Resolutie 1904 (2009) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Bovendien heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 25 juni 2013 besloten tot wijziging van één vermelding op de lijst.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden bijgewerkt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 juli 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

De volgende vermelding wordt geschrapt van de lijst “Natuurlijke personen”:

„Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (ook bekend als a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M. Al Mojil, h) Abu Abdallah). Geboortedatum: a) 28.4.1949; b) 29.4.1949. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F 137998 (Saudi-Arabisch paspoort, afgegeven op 18.4.2004, verlopen op 24.2.2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.8.2006.”

(2)

De vermelding „Agha, Haji Abdul Manan (ook bekend als Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Manan Agha (ook bekend als a) Abdul Manan, b) Abdul Man’am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (als zodanig eerder in de lijst opgenomen als)). Titel: Haji. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.”


Top