EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0556

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 556/2013 van de Commissie van 14 juni 2013 tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010 en (EU) nr. 28/2012 met betrekking tot de doorvoer van bepaalde producten van dierlijke oorsprong uit Bosnië en Herzegovina Voor de EER relevante tekst

OJ L 164, 18.6.2013, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 073 P. 13 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/556/oj

18.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 164/13


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 556/2013 VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 2013

tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010 en (EU) nr. 28/2012 met betrekking tot de doorvoer van bepaalde producten van dierlijke oorsprong uit Bosnië en Herzegovina

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 8, lid 5, artikel 9, lid 2, onder b), en artikel 9, lid 4, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie (2) wordt een lijst vastgesteld van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie, en worden de voorschriften inzake veterinaire certificering vastgesteld.

(2)

In Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie (3) wordt een lijst vastgesteld van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Unie mogen worden binnengebracht, en worden de voorschriften inzake veterinaire certificering vastgesteld.

(3)

In Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie (4) worden de volks- en diergezondheidsvoorwaarden en de veterinaire certificeringsvoorschriften vastgesteld voor het binnenbrengen in de Unie van rauwe melk en zuivelproducten, bestemd voor menselijke consumptie.

(4)

In Verordening (EU) nr. 28/2012 van de Commissie (5) worden voorschriften vastgesteld voor de certificering van de invoer in en de doorvoer door de Unie van bepaalde samengestelde producten.

(5)

Er moeten specifieke voorwaarden worden vastgesteld voor de doorvoer via de Unie van zendingen van pluimveeproducten, vers vlees, rauwe melk en zuivelproducten, alsook bepaalde samengestelde producten, vanuit Bosnië en Herzegovina naar derde landen, gelet op de geografische situatie en de noodzaak om na de toetreding van Kroatië tot de Unie toegang te blijven houden tot de Kroatische haven Ploče.

(6)

Bij Besluit 2009/821/EG (6) van de Commissie is een lijst opgesteld van erkende grensinspectieposten, zijn bepaalde voorschriften vastgesteld voor door veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en zijn de veterinaire eenheden in Traces vastgesteld. Aangezien de regelingen voor de doorvoer van de zendingen die vallen onder de Verordeningen (EG) nr. 798/2008, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010 en (EU) nr. 28/2012 vanuit Bosnië en Herzegovina via de Unie naar derde landen slechts doeltreffend kunnen zijn indien toegang wordt verkregen tot de Kroatische grensinspectieposten van Nova Sela en Ploče, moeten deze grensinspectieposten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG zodra is voldaan aan de technische voorwaarden voor de goedkeuring ervan.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 798/2008

In Verordening (EG) nr. 798/2008 wordt het volgende artikel 18 bis ingevoegd:

„Artikel 18 bis

Afwijking voor doorvoer door Kroatië van zendingen afkomstig uit Bosnië en Herzegovina die bestemd zijn voor derde landen

1.   In afwijking van artikel 4, lid 4, is de rechtstreekse doorvoer over de weg tussen de grensinspectiepost van Nova Sela en de grensinspectiepost van Ploče van zendingen vlees, gehakt vlees en separatorvlees van pluimvee, met inbegrip van loopvogels en vrij vederwild, eieren en eiproducten en van specifieke pathogenen vrije eieren, afkomstig uit Bosnië en Herzegovina en bestemd voor derde landen, onder de volgende voorwaarden toegestaan:

a)

de zending is in de grensinspectiepost van binnenkomst door de officiële dierenarts verzegeld met een zegel dat van een volgnummer is voorzien;

b)

de documenten die de zending vergezellen, zoals bepaald in artikel 7 van Richtlijn 97/78/EG, worden op elke bladzijde door de officiële dierenarts in de grensinspectiepost van binnenkomst voorzien van het stempel „ALLEEN VOOR DOORVOER DOOR DE EU NAAR DERDE LANDEN”;

c)

aan de procedurevoorschriften van artikel 11 van Richtlijn 97/78/EG is voldaan;

d)

de officiële dierenarts van de grensinspectiepost van binnenkomst heeft op het in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie (7) genoemde Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst verklaard dat de zending mag worden doorgevoerd.

2.   Dergelijke zendingen mogen niet overeenkomstig artikel 12, lid 4, of artikel 13 van Richtlijn 97/78/EG in de Unie worden gelost of opgeslagen.

3.   De bevoegde autoriteit verricht op gezette tijden audits om na te gaan of de aantallen zendingen en de hoeveelheden producten die het grondgebied van de Unie binnenkomen zijn respectievelijk verlaten hebben, met elkaar in overeenstemming zijn.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EU) nr. 206/2010

In Verordening (EU) nr. 206/2010 wordt het volgende artikel 17 bis ingevoegd:

„Artikel 17 bis

Afwijking voor doorvoer door Kroatië van zendingen afkomstig uit Bosnië en Herzegovina die bestemd zijn voor derde landen

1.   In afwijking van artikel 16 is de rechtstreekse doorvoer over de weg door de Unie tussen de grensinspectiepost van Nova Sela en de grensinspectiepost van Ploče van zendingen afkomstig uit Bosnië en Herzegovina en bestemd voor derde landen, onder de volgende voorwaarden toegestaan:

a)

de zending is in de grensinspectiepost van binnenkomst door de officiële dierenarts verzegeld met een zegel dat van een volgnummer is voorzien;

b)

de documenten die de zending vergezellen, zoals bepaald in artikel 7 van Richtlijn 97/78/EG, worden op elke bladzijde door de officiële dierenarts in de grensinspectiepost van binnenkomst voorzien van het stempel „ALLEEN VOOR DOORVOER DOOR DE EU NAAR DERDE LANDEN”;

c)

aan de procedurevoorschriften van artikel 11 van Richtlijn 97/78/EG is voldaan;

d)

de officiële dierenarts van de grensinspectiepost van binnenkomst heeft op het in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 136/2004 genoemde Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst verklaard dat de zending mag worden doorgevoerd.

2.   Het lossen of opslaan van dergelijke zendingen in de Unie overeenkomstig artikel 12, lid 4, of artikel 13 van Richtlijn 97/78/EG is niet toegestaan.

3.   De bevoegde autoriteit verricht op gezette tijden audits om na te gaan of de aantallen zendingen en de hoeveelheden producten die het grondgebied van de Unie binnenkomen zijn respectievelijk verlaten hebben, met elkaar in overeenstemming zijn.”.

Artikel 3

Wijziging van Verordening (EU) nr. 605/2010

In Verordening (EU) nr. 605/2010 wordt het volgende artikel 7 bis ingevoegd:

„Artikel 7 bis

Afwijking voor doorvoer door Kroatië van zendingen afkomstig uit Bosnië en Herzegovina die bestemd zijn voor derde landen

1.   In afwijking van artikel 6 is de rechtstreekse doorvoer over de weg door de Unie tussen de grensinspectiepost van Nova Sela en de grensinspectiepost van Ploče van zendingen afkomstig uit Bosnië en Herzegovina en bestemd voor derde landen, onder de volgende voorwaarden toegestaan:

a)

de zending is in de grensinspectiepost van binnenkomst door de officiële dierenarts verzegeld met een zegel dat van een volgnummer is voorzien;

b)

de documenten die de zending vergezellen, zoals bepaald in artikel 7 van Richtlijn 97/78/EG, worden op elke bladzijde door de officiële dierenarts in de grensinspectiepost van binnenkomst voorzien van het stempel „ALLEEN VOOR DOORVOER DOOR DE EU NAAR DERDE LANDEN”;

c)

aan de procedurevoorschriften van artikel 11 van Richtlijn 97/78/EG is voldaan;

d)

de officiële dierenarts van de grensinspectiepost van binnenkomst heeft op het in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 136/2004 genoemde Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst verklaard dat de zending mag worden doorgevoerd.

2.   Het lossen of opslaan van dergelijke zendingen in de Unie overeenkomstig artikel 12, lid 4, of artikel 13 van Richtlijn 97/78/EG is niet toegestaan.

3.   De bevoegde autoriteit verricht op gezette tijden audits om na te gaan of de aantallen zendingen en de hoeveelheden producten die het grondgebied van de Unie binnenkomen zijn respectievelijk verlaten hebben, met elkaar in overeenstemming zijn.”.

Artikel 4

Wijziging van Verordening (EU) nr. 28/2012

In Verordening (EU) nr. 28/2012 wordt het volgende artikel 5 bis ingevoegd:

„Artikel 5 bis

Afwijking voor doorvoer door Kroatië van zendingen afkomstig uit Bosnië en Herzegovina die bestemd zijn voor derde landen

1.   In afwijking van artikel 4 is de rechtstreekse doorvoer over de weg door de Unie tussen de grensinspectiepost van Nova Sela en de grensinspectiepost van Ploče van zendingen van samengestelde producten zoals bedoeld in artikel 3 afkomstig uit Bosnië en Herzegovina en bestemd voor derde landen, onder de volgende voorwaarden toegestaan:

a)

de zending is in de grensinspectiepost van binnenkomst in de EU door de veterinaire dienst van de bevoegde autoriteit verzegeld met een zegel dat van een volgnummer is voorzien;

b)

de documenten die de zending vergezellen, zoals bepaald in artikel 7 van Richtlijn 97/78/EG, worden op elke bladzijde door de officiële dierenarts in de grensinspectiepost van binnenkomst voorzien van het stempel „ALLEEN VOOR DOORVOER DOOR DE EU NAAR DERDE LANDEN”;

c)

aan de procedurevoorschriften van artikel 11 van Richtlijn 97/78/EG is voldaan;

d)

de officiële dierenarts van de grensinspectiepost van binnenkomst heeft op het in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 136/2004 genoemde Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst verklaard dat de zending mag worden doorgevoerd.

2.   Het lossen of opslaan van dergelijke zendingen in de Unie overeenkomstig artikel 12, lid 4, of artikel 13 van Richtlijn 97/78/EG is niet toegestaan.

3.   De bevoegde autoriteit verricht op gezette tijden audits om na te gaan of de aantallen zendingen en de hoeveelheden producten die het grondgebied van de Unie binnenkomen zijn respectievelijk verlaten hebben, met elkaar in overeenstemming zijn.”.

Artikel 5

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië.

Zij is van toepassing met ingang van de datum van toepassing van de wijzigingen van Besluit 2009/821/EG waarbij Nova Sela en Ploče worden opgenomen in bijlage I bij dat besluit.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 juni 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(2)  PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1.

(3)  PB L 73 van 20.3.2010, blz. 1.

(4)  PB L 175 van 10.7.2010, blz. 1.

(5)  PB L 12 van 14.1.2012, blz. 1.

(6)  PB L 296 van 12.11.2009, blz. 1.

(7)  PB L 21 van 28.1.2004, blz. 11.”.


Top