Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013Q0626(01)

Wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

OJ L 173, 26.6.2013, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

26.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 173/65


WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE

HET HOF VAN JUSTITIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en met name artikel 253, zesde alinea,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en met name artikel 106 bis, lid 1,

Gezien artikel 64, tweede alinea, van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie,

Overwegende dat met de toetreding van de Republiek Kroatië het Kroatisch een officiële taal van de Europese Unie wordt en dat deze taal moet worden opgenomen bij de in het reglement voor de procesvoering bepaalde procestalen,

Met de goedkeuring van de Raad, gegeven op 7 juni 2013,

STELT DE VOLGENDE WIJZIGING VAN ZIJN REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAST:

Artikel 1

Artikel 36 van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van 25 september 2012 (1), wordt vervangen door:

„Artikel 36

De procestalen zijn het Bulgaars, het Deens, het Duits, het Engels, het Ests, het Fins, het Frans, het Grieks, het Hongaars, het Iers, het Italiaans, het Kroatisch, het Lets, het Litouws, het Maltees, het Nederlands, het Pools, het Portugees, het Roemeens, het Sloveens, het Slowaaks, het Spaans, het Tsjechisch en het Zweeds.”.

Artikel 2

1.   Deze wijziging van het reglement voor de procesvoering wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij treedt tegelijk met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie in werking.

2.   De tekst van het reglement voor de procesvoering in het Kroatisch zal worden vastgesteld na de inwerkingtreding van het in het vorige lid bedoelde Verdrag.

Gedaan te Luxemburg, 18 juni 2013.

 


(1)  PB L 265 van 29.9.2012, blz. 1.


Top