EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0011

2013/212/EU: Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 19 april 2013 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2003/5 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2013/11)

PB L 118 van 30.4.2013, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/212/oj

30.4.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 118/43


RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 19 april 2013

houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2003/5 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten

(ECB/2013/11)

(2013/212/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid artikel 128, lid 1,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 12.1 en artikel 14.3 en artikel 16,

Gezien Besluit ECB/2013/10 van 19 april 2013 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gezien de ervaring met de toepassing en de uitleg van Richtsnoer ECB/2003/5 van 20 maart 2003 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten (2) en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten, en in het belang van een consistente verwijzing naar echte eurobankbiljetten, die wettig betaalmiddel zijn, is het aangewezen slechts de term „beschadigd” te gebruiken.

(2)

Richtsnoer ECB/2003/5 dient derhalve dienovereenkomstig gewijzigd te worden,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging

Artikel 4 van Besluit ECB/2003/5 komt als volgt te luiden:

„Artikel 4

Vervanging van beschadigde eurobankbiljetten

1.   De NCB's passen Besluit ECB/2013/10 (3) naar behoren toe.

2.   Bij de toepassing van Besluit ECB/2013/10 en behoudens wettelijke beperkingen, mogen de NCB's beschadigde eurobankbiljetten of delen daarvan vernietigen, tenzij deze om juridische redenen bewaard dienen te worden of aan de aanvrager geretourneerd dienen te worden.

3.   De NCB's wijzen één orgaan of instelling aan voor het nemen van besluiten inzake de vervanging van beschadigde eurobankbiljetten in de in artikel 3, lid 1, onder b) van Besluit ECB/2013/10 voorziene gevallen en stellen de ECB hiervan dienovereenkomstig in kennis.

Artikel 2

Vankrachtwording

Dit richtsnoer wordt van kracht op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht tot de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben.

Gedaan te Frankfurt am Main, 19 april 2013.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Zie bladzijde 37 van dit Publicatieblad.

(2)  PB L 78 van 25.3.2003, blz. 20.

(3)  PB L 118 van 30.4.2013, blz. 37.”.


Top