EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0090

2013/90/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 februari 2013 tot goedkeuring van het programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en de noodvaccinatie van deze varkens in bepaalde gebieden van Letland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 720)

OJ L 47, 20.2.2013, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/90/oj

20.2.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 47/70


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 18 februari 2013

tot goedkeuring van het programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en de noodvaccinatie van deze varkens in bepaalde gebieden van Letland

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 720)

(Slechts de tekst in de Letse taal is authentiek)

(2013/90/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest (1), en met name artikel 16, lid 1, tweede alinea, en artikel 20, lid 2, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtlijn 2001/89/EG worden minimummaatregelen van de Unie ter bestrijding van de klassieke varkenspest vastgesteld, met inbegrip van maatregelen in geval van bevestigde aanwezigheid van klassieke varkenspest bij wilde varkens.

(2)

In november 2012 heeft Letland de aanwezigheid bevestigd van klassieke varkenspest bij wilde varkens in het oostelijke deel van zijn grondgebied, langs de grens met Rusland en Belarus.

(3)

Na de gevallen bij wilde varkens werden in november 2012 in hetzelfde gebied ook uitbraken van klassieke varkenspest in microvarkensbedrijven bevestigd.

(4)

Letland heeft overeenkomstig Richtlijn 2001/89/EG maatregelen ter bestrijding van de ziekte genomen, die tot de uitroeiing van de ziekte op die varkensbedrijven hebben geleid.

(5)

In verband met de epizoötiologische situatie heeft Letland op 15 januari 2013 overeenkomstig Richtlijn 2001/89/EG bij de Commissie een programma ingediend voor de uitroeiing van klassieke varkenspest in het desbetreffende gebied van die lidstaat. Aangezien Letland bovendien voornemens is wilde varkens te vaccineren, heeft het bij de Commissie op dezelfde dag ook een vaccinatieprogramma ter goedkeuring ingediend.

(6)

De door Letland ingediende programma’s zijn door de Commissie bestudeerd en in overeenstemming met Richtlijn 2001/89/EG bevonden.

(7)

Met het oog op de transparantie moet in dit besluit worden vermeld in welke geografische gebieden van Letland het uitroeiingsprogramma zal worden uitgevoerd en waar de noodvaccinatie van wilde varkens zal worden toegepast.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

BESLUIT:

Artikel 1

Het door Letland op 15 januari 2013 ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest in de in deel 1 van de bijlage genoemde gebieden wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het door Letland op 15 januari 2013 ingediende programma voor de noodvaccinatie van wilde varkens in de in deel 2 van de bijlage genoemde gebieden wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Letland doet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die voor de tenuitvoerlegging van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde programma’s nodig zijn, in werking treden.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de Republiek Letland.

Gedaan te Brussel, 18 februari 2013.

Voor de Commissie

Tonio BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5.


BIJLAGE

DEEL 1

De door het uitroeiingsprogramma bestreken gebieden

In het district (novads) Alūksnes de gemeenten (pagasti) Pededzes en Liepnas. In het district Rēzeknes de gemeenten Pušas, Mākoņkalna en Kaunatas. In het district Daugavpils de gemeenten Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes en Laucesas. In het district Balvu de gemeenten Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu en Bērzpils. In het district Rugāju de gemeenten Rugāju en Lazdukalna. In het district Viļakas de gemeenten Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas en Šķilbēnu. In het district Baltinavas de gemeente Baltinavas. In het district Kārsavas de gemeenten Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes en Mežvidu. In het district Ciblas de gemeenten Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes en Blontu. In het district Ludzas de gemeenten Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu en Istras. In het district Zilupes de gemeenten Zaļesjes, Lauderu en Pasienes. In het district Dagdas de gemeenten Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas en Andrupenes. In het district Aglonas de gemeenten Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas en Aglonas. In het district Krāslavas de gemeenten Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu en Izvaltas.

DEEL 2

De door het noodvaccinatieprogramma bestreken gebieden

In het district Alūksnes de gemeenten Pededzes en Liepnas. In het district Rēzeknes de gemeenten Pušas, Mākoņkalna en Kaunatas. In het district Daugavpils de gemeenten Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes en Laucesas. In het district Balvu de gemeenten Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu en Bērzpils. In het district Rugāju de gemeenten Rugāju en Lazdukalna. In het district Viļakas de gemeenten Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas en Šķilbēnu. In het district Baltinavas de gemeente Baltinavas. In het district Kārsavas de gemeenten Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes en Mežvidu. In het district Ciblas de gemeenten Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes en Blontu. In het district Ludzas de gemeenten Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu en Istras. In het district Zilupes de gemeenten Zaļesjes, Lauderu en Pasienes. In het district Dagdas de gemeenten Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas en Andrupenes. In het district Aglonas de gemeenten Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas en Aglonas. In het district Krāslavas de gemeenten Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu en Izvaltas.


Top