EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/EU: Besluit van de Europese Centrale Bank van 20 maart 2013 houdende intrekking van de Besluiten ECB/2011/4 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Ierse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen, ECB/2011/10 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Portugese regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen, ECB/2012/32 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen en ECB/2012/34 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van in vreemde valuta luidend onderpand (ECB/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 95/21


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 20 maart 2013

houdende intrekking van de Besluiten ECB/2011/4 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Ierse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen, ECB/2011/10 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Portugese regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen, ECB/2012/32 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen en ECB/2012/34 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van in vreemde valuta luidend onderpand

(ECB/2013/5)

(2013/168/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid het eerste streepje van artikel 127, lid 2,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid het eerste streepje van artikel 3.1, artikel 12.1, artikel 18 en het tweede streepje van artikel 34.1,

Gezien Richtsnoer ECB/2011/14 van 20 september 2011 betreffende monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (1), en met name hoofdstuk 1.6, hoofdstuk 6.3.1 en hoofdstuk 6.3.2 van bijlage I,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De inhoud van Besluit ECB/2012/34 van 19 december 2012 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van in vreemde valuta luidend onderpand (2) dient te worden opgenomen in Richtsnoer ECB/2012/18 van 2 augustus 2012 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (3), de basisrechtshandeling voor tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand.

(2)

Met het oog op duidelijkheid en consistentie en teneinde het onderpandkader van het Eurosysteem te vereenvoudigen, dient de inhoud van de Besluiten: ECB/2011/4 van 31 maart 2011 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Ierse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen (4), ECB/2011/10 van 7 juli 2011 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Portugese regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen (5), en ECB/2012/32 van 19 december 2012 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen (6), eveneens te worden opgenomen in een richtsnoer betreffende tijdelijke maatregelen inzake de beleenbaarheid van onderpand voor herfinancieringstransacties van het Eurosysteem.

(3)

Deze stappen worden omgezet middels een herschikking van Richtsnoer ECB/2012/18 en dienen daarnaast de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben in staat te stellen de aanvullende maatregelen ter versterking van de kredietverleningssteun binnen het kader van het op hun tegenpartijen toepasselijke contractuele en regelgevende kader om te zetten.

(4)

De Besluiten ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 en ECB/2012/34 dienen derhalve te worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Intrekking van de Besluiten ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 en ECB/2012/34

1.   De Besluiten ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 en ECB/2012/34 worden met ingang van 3 mei 2013 ingetrokken.

2.   Verwijzingen naar de ingetrokken besluiten worden opgevat als verwijzingen naar Richtsnoer ECB/2013/4.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 22 maart 2013 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 20 maart 2013.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1.

(2)  PB L 14 van 18.1.2013, blz. 22.

(3)  PB L 218 van 15.8.2012, blz. 20.

(4)  PB L 94 van 8.4.2011, blz. 33.

(5)  PB L 182 van 12.7.2011, blz. 31.

(6)  PB L 359 van 29.12.2012, blz. 74.


Top