EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0813

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 813/2012 van de Commissie van 12 september 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 718/2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

PB L 247 van 13.9.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/813/oj

13.9.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 247/12


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 813/2012 VAN DE COMMISSIE

van 12 september 2012

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 718/2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA) (1), hierna „de IPA-verordening” genoemd, en met name artikel 3, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 718/2007 van de Commissie van 12 juli 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA) (2) worden nadere voorschriften voor de uitvoering van de IPA-verordening vastgesteld.

(2)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1292/2011 van de Commissie (3) is Verordening (EG) nr. 718/2007 gewijzigd, onder meer om de voorfinanciering te verhogen die de Commissie betaalt aan de landen die middelen ontvangen uit de afdeling ontwikkeling van het menselijk potentieel en de afdeling plattelandsontwikkeling.

(3)

De bedoeling van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1292/2011 was om de specifieke voorfinancieringsregels voor de afdelingen regionale ontwikkeling, ontwikkeling van het menselijk potentieel en plattelandsontwikkeling gelijk te trekken, maar bij de wijziging van artikel 160, lid 3, van Verordening (EG) nr. 718/2007 is een redactionele fout gemaakt. Die fout moet worden verbeterd.

(4)

Behalve de correctie van de redactionele fout, moeten de specifieke voorfinancieringsregels voor de afdelingen regionale ontwikkeling, ontwikkeling van het menselijk potentieel en plattelandsontwikkeling nog verder gelijk worden getrokken door in artikel 160, lid 3, van Verordening (EG) nr. 718/2007 de verwijzing naar artikel 42, lid 1, te schrappen, omdat die overbodig is.

(5)

De in deze verordening vastgestelde bepalingen zijn in overeenstemming met het advies van het IPA-comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 160, lid 3, van Verordening (EG) nr. 718/2007 komt als volgt te luiden:

„3.   Naast artikel 42 geldt dat de voorfinanciering 30 % van de bijdrage van de Europese Unie voor de laatste drie jaar van het betreffende programma kan bedragen. Indien noodzakelijk vanwege de beschikbaarheid van de begrotingsvastlegging kan de voorfinanciering in twee termijnen worden betaald.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 september 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 210 van 31.7.2006, blz. 82.

(2)  PB L 170 van 29.6.2007, blz. 1.

(3)  PB L 329 van 13.12.2011, blz. 1.


Top