Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0042

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 42/2012 van de Commissie van 18 januari 2012 inzake de afgifte van invoercertificaten en de toekenning van rechten tot invoer voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van januari 2012 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

OJ L 16, 19.1.2012, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/42/oj

19.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 16/42


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 42/2012 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2012

inzake de afgifte van invoercertificaten en de toekenning van rechten tot invoer voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van januari 2012 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 616/2007 van de Commissie (3) zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand, en andere derde landen.

(2)

De invoercertificaataanvragen die in de eerste zeven dagen van januari 2012 in het kader van de groepen 1, 2, 4, 6, 7 en 8 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2012 hebben, voor bepaalde contingenten, betrekking op een hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dient een op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden vastgesteld om te bepalen in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven.

(3)

De aanvragen om rechten tot invoer die in de eerste zeven dagen van januari 2012 in het kader van groep 5 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2012, hebben betrekking op een hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dient een op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden vastgesteld om te bepalen in hoeverre de rechten tot invoer kunnen worden toegekend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Op de invoercertificaataanvragen die op grond van Verordening (EG) nr. 616/2007 in het kader van de groepen 1, 2, 4, 6, 7 en 8 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2012, worden de in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen toewijzingscoëfficiënten toegepast.

2.   Op de aanvragen om rechten tot invoer die op grond van Verordening (EG) nr. 616/2007 in het kader van groep 5 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2012, worden de in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen toewijzingscoëfficiënten toegepast.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 januari 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2012.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 142 van 5.6.2007, blz. 3.


BIJLAGE

Nummer van de groep

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de invoercertificaataanvragen die zijn ingediend voor de deelperiode van 1.4.2012 tot en met 30.6.2012

(%)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Nummer van de groep

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de aanvragen om rechten tot invoer die zijn ingediend voor de deelperiode van 1.4.2012 tot en met 30.6.2012

(en %)

5

09.4215

1,220003


Top