EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0002(01)

2012/133/EU: Besluit van de Europese Centrale Bank van 27 februari 2012 tot intrekking van Besluit ECB/2010/3 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Griekse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen (ECB/2012/2)

OJ L 59, 1.3.2012, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 137 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/133(1)/oj

1.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 59/36


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 27 februari 2012

tot intrekking van Besluit ECB/2010/3 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Griekse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen

(ECB/2012/2)

(2012/133/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid het eerste streepje van artikel 127, lid 2,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten” genoemd), inzonderheid artikel 12.1 en het tweede streepje van artikel 34.1 juncto het eerste streepje van artikel 3.1 en artikel 18.2,

Overwegende:

(1)

Luidens artikel 18.1 van de ESCB-statuten mogen de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro hebben aangenomen krediettransacties verrichten met kredietinstellingen en andere marktpartijen, waarbij de verleende kredieten worden gedekt door toereikend onderpand. De beleenbaarheidscriteria voor onderpand voor monetairebeleidstransacties van het Eurosysteem zijn vastgelegd in bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14 van 20 september 2011 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (1) (hierna de „Algemene Documentatie” genoemd).

(2)

Luidens hoofdstuk 1.6 van de Algemene Documentatie kan de Raad van bestuur van de ECB te allen tijde besluiten tot aanpassing van de instrumenten, voorwaarden, criteria en procedures voor de tenuitvoerlegging van de monetairebeleidstransacties van het Eurosysteem. Luidens hoofdstuk 6.3.1 van de Algemene Documentatie behoudt het Eurosysteem zich het recht voor te bepalen of een emissie, emittent, debiteur of garant aan de vereisten voor hoge kwaliteitseisen voor kredietstandaards voldoet, zulks op basis van alle informatie die het relevant acht.

(3)

Besluit ECB/2010/3 van 6 mei 2010 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Griekse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen (2), schortte bij wijze van uitzonderlijke maatregel de minimumvereisten van het Eurosysteem voor kredietkwaliteitsdrempels op die van toepassing zijn op verhandelbare schuldbewijzen die de Griekse regering heeft uitgegeven of die zijn uitgegeven door in Griekenland gevestigde entiteiten en volledig worden gegarandeerd door de Griekse regering.

(4)

De Helleense Republiek heeft besloten aan houders van door de Griekse regering uitgegeven verhandelbare schuldbewijzen een aanbod tot schuldenruil te doen in de context van de betrokkenheid van de particuliere sector.

(5)

Het door de Helleense Republiek gedane aanbod tot schuldenruil heeft de geschiktheid van verhandelbare schuldinstrumenten die de Griekse regering heeft uitgegeven, dan wel die zijn uitgegeven door in Griekenland gevestigde entiteiten en volledig worden gegarandeerd door de Griekse regering, als onderpand voor transacties van het Eurosysteem verder verminderd.

(6)

Besluit ECB/2010/3 dient te worden ingetrokken.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Intrekking van Besluit ECB/2010/3

Besluit ECB/2010/3 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 28 februari 2012.

Gedaan te Frankfurt am Main, 27 februari 2012.

De President van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1.

(2)  PB L 117 van 11.5.2010, blz. 102.


Top