EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1387

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1387/2011 van de Commissie van 14 december 2011 tot rectificatie van de Finse, de Franse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse en de Spaanse versie van Verordening (EG) nr. 951/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006, wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker

OJ L 345, 29.12.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1387/oj

29.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 345/20


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1387/2011 VAN DE COMMISSIE

van 14 december 2011

tot rectificatie van de Finse, de Franse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse en de Spaanse versie van Verordening (EG) nr. 951/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006, wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 85 en artikel 161, lid 3, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de wijziging van Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie (2) door Verordening (EG) nr. 1055/2009 van de Commissie (3) werd opgemerkt dat de Finse, de Franse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse en de Spaanse versie van Verordening (EG) nr. 951/2006 een fout bevatten in artikel 7 ter, lid 3, wat de begindatum voor de indiening van uitvoercertificaataanvragen betreft.

(2)

Verordening (EG) nr. 951/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Betreft alleen de Finse, de Franse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse en de Spaanse versie.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 december 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24.

(3)  PB L 290 van 6.11.2009, blz. 64.


Top