Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0470

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 470/2011 van de Commissie van 16 mei 2011 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 828/2009 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2009/2010 tot en met 2014/2015, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer en de raffinage van suikerproducten van tariefpost 1701 in het kader van preferentiële overeenkomsten

OJ L 129, 17.5.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 215 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/470/oj

17.5.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 129/5


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 470/2011 VAN DE COMMISSIE

van 16 mei 2011

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 828/2009 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2009/2010 tot en met 2014/2015, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer en de raffinage van suikerproducten van tariefpost 1701 in het kader van preferentiële overeenkomsten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (1), en met name artikel 9, lid 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad van 22 juli 2008 betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 552/97 en (EG) nr. 1933/2006 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1100/2006 en (EG) nr. 964/2007 van de Commissie (2), en met name artikel 11, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 828/2009 van de Commissie (3) komt een land dat in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 of als minst ontwikkeld land in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 732/2008 is opgenomen, in aanmerking om te worden toegevoegd aan bijlage I bij Verordening (EG) nr. 828/2009.

(2)

Uganda is een minst ontwikkeld land dat als minst ontwikkeld land in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 732/2008 is opgenomen en heeft bij de Commissie een verzoek ingediend om in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 828/2009 te worden opgenomen. Uganda produceert suiker en zal mogelijk naar de Europese Unie uitvoeren.

(3)

Verordening (EG) nr. 828/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 828/2009 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 348 van 31.12.2007, blz. 1.

(2)  PB L 211 van 6.8.2008, blz. 1.

(3)  PB L 240 van 11.9.2009, blz. 14.


BIJLAGE

Deel I:   Minst ontwikkelde landen

Benaming van de groep

Derde land

Referentienummer

NIET-ACS-MOL

Bangladesh

Cambodja

Laos

Nepal

09.4221

ACS-MOL

Benin

Burkina Faso

Democratische Republiek Congo

Ethiopië

Madagaskar

Malawi

Mozambique

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

09.4231”


Top