EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0292

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 292/2011 van de Commissie van 23 maart 2011 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt, tot afwijzing van verdere aanvragen en tot sluiting van de periode voor de indiening van aanvragen voor beschikbare hoeveelheden buiten het quotum geproduceerde isoglucose die tegen verlaagde overschotheffing op de markt van de Unie moeten worden verkocht

PB L 79 van 25.3.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/292/oj

25.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 79/7


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 292/2011 VAN DE COMMISSIE

van 23 maart 2011

tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt, tot afwijzing van verdere aanvragen en tot sluiting van de periode voor de indiening van aanvragen voor beschikbare hoeveelheden buiten het quotum geproduceerde isoglucose die tegen verlaagde overschotheffing op de markt van de Unie moeten worden verkocht

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Verordening (EU) nr. 222/2011 van de Commissie van 3 maart 2011 tot vaststelling van buitengewone maatregelen inzake het tegen verlaagde overschotheffing op de markt van de Unie brengen van buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglucose in het verkoopseizoen 2010/2011 (2), en met name artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De hoeveelheden waarvoor certificaataanvragen voor buiten het quotum geproduceerde isoglucose zijn ingediend in de periode van 14 maart 2011 tot en met 18 maart 2011 en aan de Commissie zijn meegedeeld, overschrijden de in artikel 1 van Verordening (EU) nr. 222/2011 vastgestelde grens.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EU) nr. 222/2011 is het derhalve noodzakelijk een toewijzingscoëfficiënt vast te stellen die de lidstaten toepassen op de door elke meegedeelde certificaataanvraag gedekte hoeveelheden, nog niet meegedeelde aanvragen af te wijzen en de periode voor het indienen van de aanvragen te sluiten.

(3)

Om te kunnen ingrijpen voordat aangevraagde certificaten worden afgegeven, dient deze verordening in werking te treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hoeveelheden waarvoor uit hoofde van Verordening (EU) nr. 222/2011 certificaataanvragen voor buiten het quotum geproduceerde isoglucose zijn ingediend in de periode van 14 maart 2011 tot en met 18 maart 2011 en aan de Commissie zijn meegedeeld, worden vermenigvuldigd met een toewijzingscoëfficiënt van 51,126352 %. In de periode van 21 maart 2011 tot en met 25 maart 2011 ingediende certificaataanvragen worden afgewezen en de periode voor de indiening van certificaataanvragen wordt gesloten vanaf 28 maart 2011.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 60 van 5.3.2011, blz. 6.


Top