EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0200

2011/200/EU: Besluit van de Raad van 27 september 2010 inzake de ondertekening van een vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kameroen inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de Europese Unie (FLEGT)

PB L 92 van 6.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/200/oj

6.4.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 92/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 27 september 2010

inzake de ondertekening van een vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kameroen inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de Europese Unie (FLEGT)

(2011/200/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In mei 2003 heeft de Commissie een mededeling aan de Raad en het Europees Parlement, getiteld „Wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) — Voorstel voor een EU-actieplan”, vastgesteld waarin werd opgeroepen tot maatregelen ter bestrijding van illegale houtkap door middel van vrijwillige partnerschapsovereenkomsten met houtproducerende landen. In oktober 2003 heeft de Raad conclusies over dat actieplan vastgesteld (1) en op 11 juli 2005 heeft het Europees Parlement met betrekking tot dit onderwerp een resolutie vastgesteld (2).

(2)

Op 5 december 2005 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen over partnerschapsovereenkomsten om het FLEGT-actieplan van de Unie ten uitvoer te leggen.

(3)

Op 20 december 2005 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 2173/2005 (3) vastgesteld, waarbij een FLEGT-vergunningensysteem wordt ingesteld voor de invoer van hout in de Europese Unie uit landen waarmee de Unie een vrijwillige partnerschapsovereenkomst heeft gesloten.

(4)

De onderhandelingen met de Republiek Kameroen zijn afgesloten en op 6 mei 2010 is de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kameroen inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de Europese Unie (FLEGT) (hierna „de overeenkomst” genoemd) geparafeerd.

(5)

Onder voorbehoud van sluiting dient de overeenkomst te worden ondertekend,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Onder voorbehoud van sluiting van de overeenkomst wordt de ondertekening, namens de Europese Unie, van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kameroen inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de Europese Unie (FLEGT) goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht (4).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de overeenkomst, onder voorbehoud van sluiting daarvan, namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 27 september 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

K. PEETERS


(1)  PB C 268 van 7.11.2003, blz. 1.

(2)  PB C 157 E van 6.7.2006, blz. 482.

(3)  PB L 347 van 30.12.2005, blz. 1.

(4)  De tekst van de overeenkomst zal samen met het besluit betreffende de sluiting ervan worden bekendgemaakt.


Top