Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0142

2011/142/EU: Besluit van de Commissie van 3 maart 2011 tot wijziging van Beschikking 97/80/EG houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 96/16/EG van de Raad betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten Voor de EER relevante tekst

OJ L 59, 4.3.2011, p. 66–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 292 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/142(2)/oj

4.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 59/66


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 3 maart 2011

tot wijziging van Beschikking 97/80/EG houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 96/16/EG van de Raad betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten

(Voor de EER relevante tekst)

(2011/142/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 96/16/EG van de Raad van 19 maart 1996 betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten (1), en met name artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ervaring met de toepassing van Beschikking 97/80/EG van de Commissie van 18 december 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 96/16/EG betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten (2) heeft geleerd dat het noodzakelijk is een gedetailleerdere indeling van de grootste zuivelondernemingen in te voeren.

(2)

Beschikking 97/80/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Beschikking 97/80/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 maart 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 78 van 28.3.1996, blz. 27.

(2)  PB L 24 van 25.1.1997, blz. 26.


BIJLAGE

In bijlage II bij Beschikking 97/80/EG worden de tabellen D, E, F, G.1, G.2, G.3, G.4 en G.5 vervangen door:

„TABEL D

Verdeling van de ondernemingen  (1) naar jaarlijks opgehaalde hoeveelheid melk

Land …

Stand per 31 december …

Opgehaalde hoeveelheid in t/jaar

Aantal ondernemingen

Opgehaalde hoeveelheid

(1 000 t)

5 000 en minder

5 001 tot 20 000

20 001 tot 50 000

50 001 tot 100 000

100 001 tot 300 000

300 001 tot 400 000

400 001 tot 500 000

500 001 tot 750 000

750 001 tot 1 000 000

meer dan 1 000 000

Totaal


TABEL E

Verdeling van de ophaalcentra  (2) naar jaarlijks opgehaalde hoeveelheid melk

Land …

Stand per 31 december …

Opgehaalde hoeveelheid in t/jaar

Aantal

Opgehaalde hoeveelheid

(1 000 t)

1 000 en minder

1 001 tot 5 000

5 001 tot 20 000

20 001 tot 50 000

50 001 tot 100 000

meer dan 100 000

Totaal


TABEL F

Verdeling van de ondernemingen  (3) naar behandelde hoeveelheid melk

Land …

Stand per 31 december …

Behandelde hoeveelheid in t/jaar

Aantal ondernemingen

Hoeveelheid

(1 000 t)

5 000 en minder

5 001 tot 20 000

20 001 tot 50 000

50 001 tot 100 000

100 001 tot 300 000

300 001 tot 400 000

400 001 tot 500 000

500 001 tot 750 000

750 001 tot 1 000 000

meer dan 1 000 000

Totaal


TABEL G.1

Verdeling van de ondernemingen  (4) naar omvang van de jaarlijkse productie van enkele groepen zuivelproducten

Land …

Stand per 31 december …

Groepen producten: VERSE PRODUCTEN (1)

Verkregen producten in t/jaar

Aantal ondernemingen

Jaarlijkse productie

(1 000 t)

1 000 en minder

1 001 tot 10 000

10 001 tot 30 000

30 001 tot 50 000

50 001 tot 100 000

100 001 tot 150 000

150 001 tot 200 000

200 001 tot 250 000

meer dan 250 000

Totaal


TABEL G.2

Verdeling van de ondernemingen  (5) naar omvang van de jaarlijkse productie van enkele groepen zuivelproducten

Land …

Stand per 31 december …

Groepen producten: CONSUMPTIEMELK (11)

Verkregen producten in t/jaar

Aantal ondernemingen

Jaarlijkse productie

(1 000 t)

1 000 en minder

1 001 tot 10 000

10 001 tot 30 000

30 001 tot 100 000

100 001 tot 150 000

150 001 tot 200 000

200 001 tot 250 000

meer dan 250 000

Totaal


TABEL G.3

Verdeling van de ondernemingen  (6) naar omvang van de jaarlijkse productie van enkele groepen zuivelproducten

Land …

Stand per 31 december …

Groepen producten: ZUIVELPRODUCTEN IN POEDERVORM (22)

Verkregen producten in t/jaar

Aantal ondernemingen

Jaarlijkse productie

(1 000 t)

1 000 en minder

1 001 tot 5 000

5 001 tot 20 000

20 001 tot 25 000

meer dan 25 000

Totaal


TABEL G.4

Verdeling van de ondernemingen  (7) naar omvang van de jaarlijkse productie van enkele groepen zuivelproducten

Land …

Stand per 31 december …

Groepen producten: BOTER (23)

Verkregen producten in t/jaar

Aantal ondernemingen

Jaarlijkse productie

(1 000 t)

100 en minder

101 tot 1 000

1 001 tot 5 000

5 001 tot 10 000

10 001 tot 15 000

15 001 tot 20 000

20 001 tot 25 000

meer dan 25 000

Totaal


TABEL G.5

Verdeling van de ondernemingen  (8) naar omvang van de jaarlijkse productie van enkele groepen zuivelproducten

Land …

Stand per 31 december …

Groepen producten: KAAS (alle soorten) (24)

Verkregen producten in t/jaar

Aantal ondernemingen

Jaarlijkse productie

(1 000 t)

100 en minder

101 tot 1 000

1 001 tot 4 000

4 001 tot 10 000

10 001 tot 15 000

15 001 tot 20 000

20 001 tot 25 000

meer dan 25 000

Totaal


(1)  Als bedoeld in artikel 2, eerste alinea, punt 1, van Richtlijn 96/16/EG

(2)  Als bedoeld in artikel 2, eerste alinea, punt 1, van Richtlijn 96/16/EG

(3)  Als bedoeld in artikel 2, eerste alinea, punt 1, van Richtlijn 96/16/EG

(4)  Als bedoeld in artikel 2, eerste alinea, punt 1, van Richtlijn 96/16/EG

(5)  Als bedoeld in artikel 2, eerste alinea, punt 1, van Richtlijn 96/16/EG

(6)  Als bedoeld in artikel 2, punt 1, van Richtlijn 96/16/EG

(7)  Als bedoeld in artikel 2, eerste alinea, punt 1, van Richtlijn 96/16/EG

(8)  Als bedoeld in artikel 2, eerste alinea, punt 1, van Richtlijn 96/16/EG”


Top