EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/: Besluit van de Europese Centrale Bank van 31 oktober 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2010/15 betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben, en tot wijziging van Besluit ECB/2010/31 betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 289/35


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 31 oktober 2011

tot wijziging van Besluit ECB/2010/15 betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben, en tot wijziging van Besluit ECB/2010/31 betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben

(ECB/2011/16)

(2011/728/EU)

DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 17 en artikel 21,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit ECB/2010/2015 van 21 september 2010 betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro hebben aangenomen (1) stipuleert bepalingen betreffende het openen van een kasrekening bij de Europese Centrale Bank (ECB) op naam van de European Financial Stability Facility (EFSF) voor het uitvoeren van de leningsovereenkomsten uit hoofde van de EFSF-kaderovereenkomst die op 4 augustus 2010 in werking trad.

(2)

Besluit ECB/2010/31 van 20 december 2010 betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben (2) stipuleert bepalingen betreffende de opening van kasrekeningen bij de ECB op naam van de nationale centrale bank van de betrokken lenende lidstaat voor het uitvoeren van de leningsovereenkomsten uit hoofde van de EFSF-kaderovereenkomst.

(3)

De EFSF-kaderovereenkomst is gewijzigd bij de aanvullende wijzigingsovereenkomst die op 18 oktober 2011 in werking trad. De gewijzigde EFSF-kaderovereenkomst heeft aanvullende instrumenten in het leven geroepen die de EFSF kan aanwenden voor het verstrekken van financiële bijstand. Overeenkomstig de tweede alinea van de preambule en artikel 2, lid 1, van de gewijzigde EFSF-kaderovereenkomst, kan de EFSF leningen verstrekken, voorzorgsfaciliteiten toekennen, faciliteiten toekennen voor de herkapitalisatie van financiële instellingen in een lidstaat van het eurogebied (middels leningen aan regeringen van die lidstaten, waaronder niet-programmalanden), faciliteiten toekennen voor de aankoop van obligaties op de secundaire markten of faciliteiten voor de aankoop van obligaties op de primaire markt (dergelijke instrumenten vormen „financiële bijstand”), te verstrekken middels overeenkomsten inzake financiële bijstand. De leningsovereenkomsten kunnen na het in werking treden van de gewijzigde EFSF-kaderovereenkomst gecontinueerd worden.

(4)

Derhalve dienen de Besluiten ECB/2010/2015 en ECB/2010/31 overeenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit ECB/2010/2015 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 2

Aanvaarding van stortingen op de kasrekening

De ECB aanvaardt slechts uit de leningsovereenkomsten dan wel uit overeenkomsten inzake financiële bijstand voortvloeiende van en naar op naam van de EFSF geopende kasrekening uit te voeren betalingen.”.

2)

Artikel 4 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 4

Kasrekeningsaldo

De op naam van de EFSF geopende kasrekening vertoont geen creditsaldo na in verband met de leningsovereenkomst dan wel de overeenkomst inzake financiële bijstand gedane betalingen, noch worden bedragen overgeboekt naar die kasrekening voor de dag waarop in verband met de leningsovereenkomst dan wel de overeenkomst inzake financiële bijstand betalingen moeten worden gedaan. Nimmer vertoont de op naam van de EFSF geopende kasrekening een debetsaldo. Derhalve worden slechts betalingen verricht van de op naam van de EFSF geopende kasrekening ten belope van het bedrag op de creditzijde van die rekening.”.

Artikel 2

Besluit ECB/2010/31 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 1

Openen van kasrekeningen

De ECB kan op verzoek van de NCB van de betrokken lenende lidstaat kasrekeningen openen op naam van die NCB voor het verwerken van betalingen in verband met de leningsovereenkomst dan wel de overeenkomst inzake financiële bijstand (hierna een „NCB-kasrekening”).”.

2)

Artikel 2 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 2

Aanvaarding van stortingen op de kasrekeningen

Een NCB-kasrekening wordt alleen aangewend voor het verwerken van betalingen in verband met de leningsovereenkomst dan wel de overeenkomst inzake financiële bijstand.”

Artikel 3

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 2 november 2011 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 31 oktober 2011.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 253 van 28.9.2010, blz. 58.

(2)  PB L 10 van 14.1.2011, blz. 7.


Top