EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0017(01)

2010/624/EU: Besluit van de Europese Centrale Bank van 14 oktober 2010 betreffende het beheer van door de Unie opgenomen en verstrekte leningen in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme (ECB/2010/17)

OJ L 275, 20.10.2010, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 005 P. 146 - 146

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/624/oj

20.10.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 275/10


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 14 oktober 2010

betreffende het beheer van door de Unie opgenomen en verstrekte leningen in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme

(ECB/2010/17)

(2010/624/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid artikel 122, lid 2, en 132, lid 1,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid de artikelen 17 en 21 en artikel 34, lid 1,

Gezien Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad van 11 mei 2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme (1), inzonderheid artikel 8,

Overwegende:

(1)

Verordening (EU) nr. 407/2010 voorziet in mogelijke financiële bijstand van de Unie in de vorm van bij besluit van de Raad van de Europese Unie te verlenen leningen of kredietlijnen aan lidstaten die zich voor een feitelijke of ernstig dreigende serieuze economische of financiële verstoring gesteld zien die wordt veroorzaakt door buitengewone gebeurtenissen die deze lidstaten niet kunnen beheersen.

(2)

Volgens artikel 8 van Verordening (EU) nr. 407/2010 zal de Commissie met de Europese Centrale Bank (ECB) de noodzakelijke regelingen treffen voor het beheer van de leningen. Veertien TARGET2-werkdagen vóór de overeenkomstige vervaldatum zal de begunstigde lidstaat de uit hoofde van de leningen verschuldigde aflossingen en rentebetalingen overmaken op een rekening bij de ECB.

(3)

Ter vervulling van de voor de ECB in Verordening (EU) nr. 407/2010 voorziene taken, acht de ECB het aangewezen voor de Commissie en voor nationale centrale banken van begunstigde lidstaten, op verzoek, specifieke rekeningen te openen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De ECB vervult de taken met betrekking tot het beheer van leningen, en verricht betalingen in verband met de door de Unie opgenomen en verstrekte leningen in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme, zoals bepaald in Verordening (EU) nr. 407/2010.

Artikel 2

Op verzoek van de Commissie opent de ECB rekeningen op naam van de Commissie en op verzoek van een nationale centrale bank van een begunstigde lidstaat opent zij rekeningen op naam van een dergelijke nationale centrale bank.

Artikel 3

De in artikel 2 bedoelde rekeningen worden gebruikt ter verwerking van betalingen in verband met het Europees financieel stabilisatiemechanisme ten behoeve van lidstaten.

Artikel 4

De ECB betaalt interest op het overnight batig saldo van dergelijke rekeningen equivalent aan de toepasselijke ECB-depositorente op een werkelijk aantal dagen/360-basis.

Artikel 5

De directie van de ECB treft de nodige maatregelen om dit besluit te effectueren.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 14 oktober 2010.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 118 van 12.5.2010, blz. 1.


Top