EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1079

Verordening (EG) nr. 1079/2009 van de Commissie van 10 november 2009 houdende vaststelling van de einddatum van de periode voor het indienen van aanvragen van de in Verordening (EG) nr. 1278/2008 vastgestelde steun voor de particuliere opslag van varkensvlees

OJ L 294, 11.11.2009, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 247 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1079/oj

11.11.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 294/6


VERORDENING (EG) Nr. 1079/2009 VAN DE COMMISSIE

van 10 november 2009

houdende vaststelling van de einddatum van de periode voor het indienen van aanvragen van de in Verordening (EG) nr. 1278/2008 vastgestelde steun voor de particuliere opslag van varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 43, onder a) en d), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Er wordt steun voor de particuliere opslag toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1278/2008 van de Commissie van 17 december 2008 tot vaststelling van noodmaatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt in Ierland in de vorm van steun voor de particuliere opslag (2). De steun wordt toegekend wegens de uitzonderlijke omstandigheden in de sector varkensvlees in Ierland in december 2008, toen er hoge concentraties polychloorbifenylen (pcb's) werden aangetroffen in varkensvlees uit Ierland. De situatie is sindsdien veranderd en dientengevolge zijn de maatregelen niet meer nodig.

(2)

De toekenning van steun voor de particuliere opslag van varkensvlees moet derhalve worden stopgezet en er moet een einddatum worden vastgesteld voor het indienen van aanvragen.

(3)

Om speculatie te voorkomen moet de verordening in werking treden op de dag van haar bekendmaking en moet de einddatum de dag zijn volgende op die van de inwerkingtreding.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De periode voor het indienen van aanvragen van de in Verordening (EG) nr. 1278/2008 vastgestelde steun voor de particuliere opslag van varkensvlees loopt af op 13 november 2009.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 november 2009.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 339 van 18.12.2008, blz. 78.


Top