EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0381

Verordening (EG) nr. 381/2009 van de Commissie van 8 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2092/2004 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van een tariefcontingent voor de invoer van gedroogd rundvlees zonder been van oorsprong uit Zwitserland

OJ L 116, 9.5.2009, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; opgeheven door 32013R0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/381/oj

9.5.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/16


VERORDENING (EG) Nr. 381/2009 VAN DE COMMISSIE

van 8 mei 2009

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2092/2004 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van een tariefcontingent voor de invoer van gedroogd rundvlees zonder been van oorsprong uit Zwitserland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 144, lid 1, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2092/2004 (2) wordt de invoer van bepaalde producten slechts toegestaan na afgifte van een echtheidscertificaat waarin wordt verklaard dat de producten van oorsprong uit Zwitserland zijn. De tot afgifte van deze certificaten gemachtigde instantie is vermeld in bijlage III bij die verordening. Krachtens artikel 4, lid 2, van die verordening kan bijlage III worden herzien wanneer een nieuwe instantie van afgifte wordt aangewezen.

(2)

Zwitserland heeft aan de Commissie gemeld een nieuwe instantie te hebben aangewezen die zal worden gemachtigd om echtheidscertificaten af te geven.

(3)

Verordening (EG) nr. 2092/2004 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2092/2004 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2009.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 362 van 9.12.2004, blz. 4.


BIJLAGE

„BIJLAGE III

Lijst van de instanties in landen van uitvoer die gemachtigd zijn om echtheidscertificaten af te geven

ZWITSERLAND

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.”


Top