Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0084

2008/84/EG: Beschikking van de Raad van 22 januari 2008 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Polen worden gemachtigd maatregelen toe te passen die afwijken van artikel 5 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

OJ L 27, 31.1.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/84(2)/oj

31.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 27/17


BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 22 januari 2008

waarbij de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Polen worden gemachtigd maatregelen toe te passen die afwijken van artikel 5 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

(Slechts de teksten in de Duitse en de Poolse taal zijn authentiek)

(2008/84/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1), en met name op artikel 395, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij brieven, ingekomen bij het secretariaat-generaal van de Commissie op 22 oktober 2007 en 27 juli 2007, hebben de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Polen verzocht om bijzondere belastingmaatregelen te mogen toepassen met betrekking tot de bouw en het onderhoud van bepaalde grensbruggen tussen beide landen.

(2)

Overeenkomstig artikel 395, lid 2, van Richtlijn 2006/112/EG heeft de Commissie de overige lidstaten bij brief van 24 oktober 2007 van de verzoeken van de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Polen in kennis gesteld. Bij brief van 25 oktober 2007 heeft de Commissie de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Polen meegedeeld dat zij over alle gegevens beschikte die zij nodig achtte voor de beoordeling van de verzoeken.

(3)

De bijzondere maatregel strekt ertoe dat de grensbruggen, en in geval van bouwwerkzaamheden ook het bouwterrein, met het oog op de levering van goederen of diensten en de intracommunautaire verwerving van goederen bestemd voor de bouw en het onderhoud van de bruggen worden geacht zich volledig op het grondgebied van een van beide lidstaten te bevinden zoals bepaald in een onderlinge overeenkomst over de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de bouw en het onderhoud van deze grensbruggen.

(4)

Zonder deze bijzondere maatregel zou voor iedere levering van goederen of diensten of intracommunautaire verwerving van goederen moeten worden bepaald of de plaats van belastingheffing zich in de Bondsrepubliek Duitsland dan wel de Republiek Polen bevindt. Werkzaamheden aan een grensbrug die op Duits grondgebied worden verricht, zouden in Duitsland aan de btw worden onderworpen, terwijl die op Pools grondgebied aan de Poolse btw zouden worden onderworpen.

(5)

Deze derogatie strekt er derhalve toe de procedure voor de belastingheffing ter zake van de bouw en het onderhoud van de bruggen in kwestie te vereenvoudigen.

(6)

De derogatie zal geen negatieve gevolgen hebben voor de eigen middelen van de Gemeenschap uit de btw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Polen worden onder de in artikel 2 en 3 vastgestelde voorwaarden gemachtigd om voor de bouw en het onderhoud van een grensbrug over de Oder en een grensbrug over de Lausitzer Neiße alsmede voor het onderhoud van twee bestaande grensbruggen over de Oder en negen bestaande grensbruggen over de Lausitzer Neiße, die zich alle ten dele op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland en ten dele op het grondgebied van de Republiek Polen bevinden, maatregelen toe te passen die afwijken van Richtlijn 2006/112/EG. De bijlage bij deze beschikking bevat nadere gegevens over deze bruggen. Deze machtiging geldt ook voor andere bruggen die vallen onder de bij uitwisseling van diplomatieke nota’s tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Polen gesloten Overeenkomst inzake de verantwoordelijkheid voor de bouw en het onderhoud van grensbruggen.

Artikel 2

In afwijking van artikel 5 van Richtlijn 2006/112/EG worden de grensbrug ten aanzien waarvan de Bondsrepubliek Duitsland voor de bouw en het onderhoud verantwoordelijk is, en in voorkomend geval het bouwterrein voor zover dit zich op Pools grondgebied bevindt, alsmede de grensbruggen ten aanzien waarvan de Bondsrepubliek Duitsland uitsluitend voor het onderhoud verantwoordelijk is, met het oog op de levering van goederen en diensten en de intracommunautaire verwerving van goederen bestemd voor de bouw of het onderhoud van deze bruggen geacht deel uit te maken van het Duitse grondgebied.

Artikel 3

In afwijking van artikel 5 van Richtlijn 2006/112/EG worden de grensbrug ten aanzien waarvan de Republiek Polen voor de bouw en het onderhoud verantwoordelijk is, en in voorkomend geval het bouwterrein voor zover dit zich op Duits grondgebied bevindt, alsmede de grensbruggen ten aanzien waarvan de Republiek Polen uitsluitend voor het onderhoud verantwoordelijk is, met het oog op de levering van goederen en diensten en de intracommunautaire verwerving van goederen bestemd voor de bouw of het onderhoud van deze bruggen geacht deel uit te maken van het Poolse grondgebied.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Polen.

Gedaan te Brussel, 22 januari 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

A. BAJUK


(1)  PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/75/EG (PB L 346 van 29.12.2007, blz. 13).


BIJLAGE

In artikel 1 bedoelde bruggen:

1.

De Bondsrepubliek Duitsland is verantwoordelijk voor de bouw van de volgende grensbrug:

a)

de grensbrug over de Oder tussen Frankfurt (Oder) en Kunowice bij kilometerpunt 580,640.

2.

De Republiek Polen is verantwoordelijk voor de bouw van de volgende grensbrug:

a)

de grensbrug over de Lausitzer Neiße tussen Horka en Węgliniec bij kilometerpunt 130,470.

3.

De Bondsrepubliek Duitsland is verantwoordelijk voor het onderhoud van de volgende grensbruggen:

a)

de grensbrug over de Oder tussen Neurüdnitz en Siekierki bij kilometerpunt 653,903;

b)

de grensbrug over de Oder tussen Küstrin Kietz en Küstrin Kostrzyn bij kilometerpunt 615,102;

c)

de grensbrug over de Oder tussen Frankfurt (Oder) en Kunowice bij kilometerpunt 580,640;

d)

de grensbrug over de Lausitzer Neiße tussen Hagenwerder en Ręczyn bij kilometerpunt 169,611;

e)

de grensbrug over de Lausitzer Neiße tussen Hirschfelde en Trzciniec Zgorzelecki bij kilometerpunt 186,281.

4.

De Republiek Polen is verantwoordelijk voor het onderhoud van de volgende grensbruggen:

a)

de grensbrug over de Lausitzer Neiße tussen Guben en Gubin bij kilometerpunt 13,375;

b)

de grensbrug over de Lausitzer Neiße tussen Guben en Gubinek bij kilometerpunt 17,625;

c)

de grensbrug over de Lausitzer Neiße tussen Forst en Tuplice bij kilometerpunt 51,935;

d)

de grensbrug over de Lausitzer Neiße tussen Bad Muskau en Łęknica bij kilometerpunt 80,530;

e)

de grensbrug over de Lausitzer Neiße tussen Horka en Węgliniec bij kilometerpunt 130,470;

f)

de grensbrug over de Lausitzer Neiße tussen Görlitz en Zgorzelec bij kilometerpunt 153,885;

g)

de grensbrug over de Lausitzer Neiße tussen Krzewina Zgorzelecka en Trzciniec Zgorzelecki bij kilometerpunt 184,220;

h)

de grensbrug over de Lausitzer Neiße tussen Krzewina Zgorzelecka en Trzciniec Zgorzelecki bij kilometerpunt 184,780.


Top