EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/EG: Besluit van de Europese Centrale Bank van 18 december 2008 betreffende het uitstel van de start van het toerbeurtensysteem in de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 3/4


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 18 december 2008

betreffende het uitstel van de start van het toerbeurtensysteem in de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank

(ECB/2008/29)

(2009/5/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), inzonderheid op artikel 10, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge Beschikking 2008/608/EG van de Raad van 8 juli 2008, overeenkomstig artikel 122, lid 2 van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 januari 2009 (1), voldoet Slowakije aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de euro en wordt de in artikel 4 van het Toetredingsverdrag (2) van 2003 bedoelde derogatie van Slowakije met ingang van 1 januari 2009 ingetrokken.

(2)

Ten tijde van de overgang op de euro door Slowakije zal het aantal leden van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) meer dan 21 bedragen. Artikel 10, lid 2, van de statuten van het ESCB bepaalt dat met ingang van de datum waarop het aantal leden van de Raad van bestuur meer dan 21 bedraagt, ieder lid van de directie één stem heeft en dat het aantal presidenten met stemrecht dan 15 bedraagt. Het legt eveneens de regels vast betreffende de rotatie van de stemrechten. Krachtens het zesde streepje van artikel 10, lid 2 mag de Raad van bestuur met tweederde meerderheid van de leden, die al dan niet met stemrecht hebben, besluiten de invoering van het toerbeurtensysteem uit te stellen tot het aantal presidenten meer dan 18 bedraagt.

(3)

Overweging 6 van Aanbeveling ECB/2003/1 van 3 februari 2003 om een advies van de Raad inzake een wijziging van artikel 10, lid 2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (3) en overweging 6 van Besluit 2003/223/EC van de Raad, samengekomen in de samenstelling van de staatshoofden en regeringsleiders, van 21 maart 2003 tot wijziging van artikel 10, lid 2, van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (4), verwijzen naar de mogelijkheid een besluit te nemen om de invoering van het toerbeurtensysteem uit te stellen, teneinde te vermijden dat de presidenten binnen enige groep een stemrechtfrequentie van 100 % hebben. Het starten van het toerbeurtensysteem als het aantal presidenten lager is dan 15, zou de invoering vereisen van buitengewone regelingen ter garantie dat de eerste groep presidenten niet een lagere stemrechtfrequentie heeft dan de tweede groep. Eén mogelijkheid ter garantie dat aan deze voorwaarde wordt voldaan, zou erin bestaan vijf stemrechten toe te kennen aan de eerste groep. Dit zou echter resulteren in een stemrechtfrequentie van 100 % voor de leden van de eerste groep in strijd met de bedoeling dat alle presidenten aan het toerbeurtensysteem onderworpen moeten zijn. Alternatieve regelingen ter vermijding van een stemrechtfrequentie van 100 % voor de eerste groep zouden het toerbeurtensysteem extra complex maken.

(4)

Na grondig overleg besloot dat Raad van bestuur dat de voordelen van een uitstel tot het aantal presidenten meer dan 18 bedraagt, opweegt tegen de voordelen van de invoering van het toerbeurtensysteem als het aantal presidenten meer dan 15 bedraagt, waardoor de invoering van aanvullende complexe elementen in het tijdelijke toerbeurtensysteem in twee groepen vermeden wordt. De start van het toerbeurtensysteem moet daarom uitgesteld worden tot het aantal presidenten meer dan 18 bedraagt,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De start van het toerbeurtensysteem van artikel 10, lid 2, van de statuten van het ESCB wordt uitgesteld tot de datum waarop het aantal presidenten van de raad van bestuur van de ECB meer dan 18 bedraagt.

Artikel 2

Dit besluit treedt op 1 januari 2009 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2008.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 195 van 24.7.2008, blz. 24.

(2)  Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

(3)  PB C 29 van 7.2.2003, blz. 6.

(4)  PB L 83 van 1.4.2003, blz. 66.


Top