Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1435

Verordening (EG) nr. 1435/2007 van de Commissie van 5 december 2007 tot opheffing van het verbod op de visserij op haring in de Oostzee, deelsectoren 25-27, 28.2, 29 en 32, door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

OJ L 320, 6.12.2007, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1435/oj

6.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 320/27


VERORDENING (EG) Nr. 1435/2007 VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2007

tot opheffing van het verbod op de visserij op haring in de Oostzee, deelsectoren 25-27, 28.2, 29 en 32, door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 26, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (2), en met name op artikel 21, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1941/2006 van de Raad van 11 december 2006 tot vaststelling, voor 2007, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (3) zijn quota voor 2007 vastgesteld.

(2)

Op 19 april 2007 heeft Duitsland de Commissie overeenkomstig artikel 21, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 meegedeeld dat het de visserij op haring in de Oostzee (ICES-zone III), deelsectoren 25-27, 28.2, 29 en 32, door zijn vaartuigen met ingang van 20 april 2007 stopzet.

(3)

Op 16 mei 2007 heeft de Commissie overeenkomstig artikel 21, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en artikel 26, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 bij Verordening (EG) nr. 546/2007 (4) de visserij op haring in de Oostzee (ICES-zone III), deelsectoren 25-27, 28.2, 29 en 32, door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren of daar geregistreerd zijn, verboden.

(4)

Volgens de gegevens die de Commissie van de Duitse autoriteiten heeft ontvangen, is er binnen het Duitse quotum nog steeds een hoeveelheid haring beschikbaar in de Oostzee (ICES-zone III), deelsectoren 25-27, 28.2, 29 en 32. Bijgevolg moet het verbod op de visserij op haring in deze wateren voor vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren of daar geregistreerd zijn, worden opgeheven.

(5)

Dit verbod moet worden opgeheven met ingang van 19 november 2007 om ervoor te zorgen dat de betrokken hoeveelheid haring nog voor het einde van het lopende jaar kan worden gevist.

(6)

Bijgevolg moet Verordening (EG) nr. 546/2007 van de Commissie met ingang van 19 november 2007 worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Intrekking

Verordening (EG) nr. 546/2007 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 19 november 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 december 2007.

Voor de Commissie

Fokion FOTIADIS

Directeur-generaal Visserij en maritieme zaken


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 865/2007 (PB L 192 van 24.7.2007, blz. 1).

(2)  PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1967/2006 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 9), gerectificeerd in PB L 36 van 8.2.2007, blz. 6.

(3)  PB L 15 van 20.1.2007, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 898/2007 van de Commissie (PB L 196 van 28.7.2007, blz. 22).

(4)  PB L 129 van 17.5.2007, blz. 23.


BIJLAGE

Nr.

83 - Intrekking verbod

Lidstaat

Duitsland

Bestand

HER/3D-R31-

Soort

Haring (Clupea harengus)

Zone

Oostzee - deelsectoren 25-27, 28.2, 29 en 32,

Datum

19.11.2007


Top