EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0802

Verordening (EG) nr. 802/2006 van de Commissie van 30 mei 2006 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten voor vis van de geslachten Thunnus en Euthynnus

OJ L 144, 31.5.2006, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 369–373 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 253 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 253 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 54 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; opgeheven door 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/802/oj

31.5.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 144/15


VERORDENING (EG) Nr. 802/2006 VAN DE COMMISSIE

van 30 mei 2006

tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten voor vis van de geslachten Thunnus en Euthynnus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (1), en met name op artikel 26, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EEG) nr. 3510/82 van de Commissie van 23 december 1982 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten voor vis van de geslachten Thunnus en Euthynnus  (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.

(2)

Jaarlijks wordt een communautaire productieprijs vastgesteld voor vis van de geslachten Thunnus en Euthynnus bestemd voor de conservenindustrie.

(3)

Tevens moeten aanpassingscoëfficiënten worden vastgesteld voor de verschillende soorten, maten en aanbiedingsvormen van vis van de geslachten Thunnus en Euthynnus.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De aanpassingscoëfficiënten voor de verschillende soorten, maten en aanbiedingsvormen van vis van de geslachten Thunnus en Euthynnus zijn vastgesteld in bijlage I.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 3510/82 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 mei 2006.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(2)  PB L 368 van 28.12.1982, blz. 27. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3899/92 (PB L 392 van 31.12.1992, blz. 24).

(3)  Zie bijlage II.


BIJLAGE I

I.   Aanpassingscoëfficiënten voor de verschillende soorten tonijn

Soort

Coëfficiënt

A.

Geelvintonijn (Thunnus albacares)

 

wegende meer dan 10 kg per stuk

1,0

wegende niet meer dan 10 kg per stuk

0,78

B.

Witte tonijn (Thunnus alalunga)

1,40

C.

Boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0,62

D.

Andere soorten

0,75


II.   Aanpassingscoëfficiënten voor elk van de onder I bedoelde soorten naar gelang van de verschillende aanbiedingsvormen

Aanbiedingsvorm

Coëfficiënt

A.

In gehele staat

1

B.

Ontdaan van ingewanden en kieuwen

1,14

C.

Andere

1,24


BIJLAGE II

Ingetrokken verordening met de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EEG) nr. 3510/82 van de Commissie (PB L 368 van 28.12.1982, blz. 27)

 

Verordening (EEG) nr. 3940/87 van de Commissie (PB L 373 van 31.12.1987, blz. 6)

uitsluitend punt VII van de bijlage

Verordening (EEG) nr. 3971/89 van de Commissie (PB L 385 van 30.12.1989, blz. 35)

 

Verordening (EEG) nr. 3899/92 van de Commissie (PB L 392 van 31.12.1992, blz. 24)

 


BIJLAGE III

CONCORDANTIETABEL

Verordening (EEG) nr. 3510/82

De onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Bijlage

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III


Top