Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1208(02)

Besluit van de Raad van 28 november 2006 houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

OJ C 298, 8.12.2006, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

8.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 298/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 28 november 2006

houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

(2006/C 298/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (1), met name op artikel 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij zijn besluiten van 3 juni 2002 (2) en 29 april 2004 (3) heeft de Raad de gewone en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk benoemd voor het tijdvak dat verstrijkt op 2 juni 2005; dit tijdvak is verlengd op grond van artikel 1, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1112/2005.

(2)

Ten gevolge van het aftreden van de heer Bo BARREFELT is in de categorie regeringsvertegenwoordigers van die raad van bestuur een zetel van plaatsvervangend lid vacant geworden.

(3)

De regering van Zweden heeft voor de vrijgekomen zetel een voordracht ingediend,

BESLUIT:

Enig artikel

Mevrouw Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, ter vervanging van de heer Bo BARREFELT, voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot een nieuwe raad van bestuur is geïnstalleerd overeenkomstig artikel 1, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1112/2005.

Gedaan te Brussel, 28 november 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

E. HEINÄLUOMA


(1)  PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1643/95 (PB L 156 van 7.7.1995, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 1112/2005 (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 5).

(2)  PB C 161 van 5.7.2002, blz. 5.

(3)  PB C 116 van 30.4.2004, blz. 16.


Top