Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1208(01)

Besluit van de Raad van 7 november 2006 betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Internationale Raad voor tropisch hout met betrekking tot de verlenging van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 1994

OJ C 298, 8.12.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 84 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 84 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 69 - 69

In force

8.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 298/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 7 november 2006

betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Internationale Raad voor tropisch hout met betrekking tot de verlenging van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 1994

(2006/C 298/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133 in samenhang met artikel 300, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 1994 is bij Besluit 96/493/EG van de Raad (2) door de Gemeenschap ondertekend en wordt door haar voorlopig toegepast.

(2)

De overeenkomst ter opvolging van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 1994 is in januari 2006 in het kader van UNCTAD gesloten.

(3)

De Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 1994 blijft van kracht tot 31 december 2006, tenzij zij overeenkomstig artikel 46, lid 3, bij besluit van de Internationale Raad voor tropisch hout wordt verlengd tot de datum waarop de opvolgingsovereenkomst in werking treedt.

(4)

De verlenging van de Overeenkomst is in het belang van de Gemeenschap.

(5)

Het standpunt van de Europese Gemeenschap in de Internationale Raad voor tropisch hout moet worden vastgesteld,

BESLUIT:

Artikel 1

De Europese Gemeenschap zal in de Internationale Raad voor tropisch hout stemmen voor de verlenging van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 1994 tot de voorlopige of definitieve inwerkingtreding van de opvolgingsovereenkomst van 2006.

Artikel 2

De Europese Gemeenschap zal streven naar een besluit van de Internationale Raad voor tropisch hout dat is gericht op beperking van de duur van de verlenging van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 1994 of op de vaststelling van een herzieningsclausule.

Gedaan te Brussel, 7 november 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

E. HEINÄLUOMA


(1)  Doc. 12953/03 — COM (2006) 469 def.

(2)  PB L 208 van 17.08.1996, blz. 1.


Top