Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0506

2006/506/EG: Beschikking van de Commissie van 19 juli 2006 tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3257) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 199, 21.7.2006, p. 36–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 996–998 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/506/oj

21.7.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/36


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 19 juli 2006

tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in de Gemeenschap

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3257)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/506/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name op artikel 9, lid 4,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name op artikel 10, lid 4,

Gelet op Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (3), en met name op artikel 66, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Naar aanleiding van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 in een pluimveekoppel op zijn grondgebied heeft Hongarije passende maatregelen genomen zoals bepaald bij Beschikking 2006/415/EG van de Commissie van 14 juni 2006 betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in de Gemeenschap en tot intrekking van Beschikking 2006/135/EG (4).

(2)

Gezien het verloop van de epizoötiologische situatie in Hongarije moet de einddatum van de voor de gebieden A en B ingevoerde maatregelen overeenkomstig artikel 4, lid 4, onder b), iii), van Beschikking 2006/415/EG worden verschoven.

(3)

Denemarken heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat alle bestrijdingsmaatregelen naar aanleiding van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij een hobbypluimveehouderij per 30 juni 2006 zijn ingetrokken zodat de overeenkomstig artikel 4, lid 2, van bovengenoemde beschikking ingestelde maatregelen voor de gebieden A en B niet meer nodig zijn.

(4)

De delen A en B van de bijlage bij Beschikking 2006/415/EG moeten dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2006/415/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 juli 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/41/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 33, gerectificeerd in PB L 195 van 2.6.2004, blz. 12).

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).

(3)  PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16.

(4)  PB L 164 van 16.6.2006, blz. 51.


BIJLAGE

De bijlage bij Beschikking 2006/415/EG komt als volgt te luiden:

„BIJLAGE

DEEL A

Gebied A zoals ingesteld overeenkomstig artikel 4, lid 2:

ISO-landcode

Lidstaat

Gebied A

Datum einde geldigheid artikel 4, lid 4, onder b)

Code

(indien voorhanden)

Naam

HU

HONGARIJE

 

In de provincie Bács-Kiskun de gemeenten:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

31.8.2006

 

In de provincie Csongrád de gemeenten:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

31.8.2006

DEEL B

Gebied B zoals ingesteld overeenkomstig artikel 4, lid 2:

ISO-landcode

Lidstaat

Gebied B

Datum einde geldigheid artikel 4, lid 4, onder b)

Code

(indien voorhanden)

Naam

HU

HUNGARY

ADNS

De provincies:

31.8.2006

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD”.


Top