EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1103

Verordening (EG) nr. 1103/2005 van de Commissie van 13 juli 2005 betreffende de aanvragen van certificaten voor de invoer van rijst van oorsprong uit Egypte in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 voor het jaar 2005 geopende tariefcontingent

OJ L 183, 14.7.2005, p. 67–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1103/oj

14.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 183/67


VERORDENING (EG) Nr. 1103/2005 VAN DE COMMISSIE

van 13 juli 2005

betreffende de aanvragen van certificaten voor de invoer van rijst van oorsprong uit Egypte in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 voor het jaar 2005 geopende tariefcontingent

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 955/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 houdende opening van een contingent voor de invoer in de Gemeenschap van rijst van oorsprong uit Egypte (2), en met name op artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De aanvragen van certificaten voor de invoer van rijst van GN-code 1006 die zijn ingediend in de periode van 1 tot en met 4 juli 2005 om 13.00 uur en vervolgens aan de Commissie zijn meegedeeld, hebben betrekking op een hoeveelheid van 59 135 t, terwijl de maximaal in te voeren hoeveelheid 9 342 t rijst van GN-code 1006 bedraagt, overeenkomstig het Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (3), welk protocol is gehecht aan Besluit 2005/89/EG van de Raad (4).

(2)

Derhalve moet het verlagingspercentage worden vastgesteld dat moet worden toegepast op de certificaataanvragen die zijn ingediend tot en met 4 juli 2005 om 13.00 uur en waarvoor het overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1785/2003 berekende douanerecht met 100 % wordt verlaagd.

(3)

Bovendien mogen geen invoercertificaten meer worden afgegeven die recht geven op een verlaging van het douanerecht met 100 % voor het jaar 2005.

(4)

In verband met de inhoud van deze verordening moet zij in werking treden op de dag van haar bekendmaking,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De certificaten voor de invoer van rijst van GN-code 1006 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 geopende contingent, waarvoor de aanvragen tot en met 4 juli 2005 om 13.00 uur zijn ingediend en vervolgens aan de Commissie zijn meegedeeld, worden afgegeven voor de aangevraagde hoeveelheden waarop een verlagingspercentage van 84,202249 % is toegepast.

Artikel 2

De certificaten voor de invoer van rijst van GN-code 1006 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 geopende contingent, waarvoor de aanvragen zijn ingediend in de periode van 4 juli 2005 om 13.00 uur tot het einde van het jaar 2005, worden niet meer afgegeven.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96.

(2)  PB L 164 van 24.6.2005, blz. 5.

(3)  PB L 31 van 4.2.2005, blz. 31.

(4)  PB L 31 van 4.2.2005, blz. 30.


Top