EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0636

Verordening (EG) nr. 636/2005 van de Commissie van 26 april 2005 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die in de eerste tien werkdagen van april 2005 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98

OJ L 106, 27.4.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/636/oj

27.4.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 106/13


VERORDENING (EG) Nr. 636/2005 VAN DE COMMISSIE

van 26 april 2005

betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die in de eerste tien werkdagen van april 2005 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT (1),

Gelet op Besluit 96/317/EG van de Raad van 13 mei 1996 betreffende de aanvaarding van de resultaten van het overleg met Thailand in het kader van artikel XXIII van de GATT (2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 327/98 van de Commissie van 10 februari 1998 inzake de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst (3), en met name op artikel 5, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

Op basis van de hoeveelheden waarvoor aanvragen voor de tranche van april 2005 zijn ingediend, moet worden voorzien in de afgifte van certificaten voor de gevraagde hoeveelheden, al dan niet verminderd, naar gelang van het geval, door toepassing van een percentage, en moeten de naar de volgende tranche over te dragen hoeveelheden worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Voor de invoercertificaataanvragen voor rijst die in de eerste tien werkdagen van april 2005 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 zijn ingediend en waarvan de Commissie in kennis is gesteld, worden certificaten afgegeven voor de in de aanvragen vermelde hoeveelheden, verminderd door toepassing van de in de bijlage bij deze verordening vastgestelde percentages.

2.   De naar de volgende tranche over te dragen hoeveelheden zijn in de bijlage vastgesteld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 april 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 april 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 146 van 20.6.1996, blz. 1.

(2)  PB L 122 van 22.5.1996, blz. 15.

(3)  PB L 37 van 11.2.1998, blz. 5. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2296/2003 (PB L 340 van 24.12.2003, blz. 35).


BIJLAGE

Verminderingspercentage dat moet worden toegepast op de gevraagde hoeveelheden voor de tranche van april 2005 en naar de volgende tranche over te dragen hoeveelheid:

a)   Volwitte of halfwitte rijst van GN-code 1006 30

Oorsprong

Verminderingspercentage voor de tranche van aprile 2005

Naar de tranche van juli 2005 over te dragen hoeveelheid (t)

Verenigde Staten van Amerika

0 (1)

9 630,927

Thailand

0 (1)

3 543,197

Australië

0 (1)

631,040

Andere oorsprong

98,1762


b)   Gedopte rijst van GN-code 1006 20

Oorsprong

Verminderingspercentage voor de tranche van april 2005

Naar de tranche van juli 2005 over te dragen hoeveelheid (t)

Verenigde Staten van Amerika

0 (1)

5 732

Thailand

0 (1)

1 812

Australië

0 (1)

7 822

Andere oorsprong

0 (1)

117


(1)  Afgifte voor de in de aanvraag vermelde hoeveelheid.


Top