Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0082

Verordening (EG) nr. 82/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 inzake de afgifte van invoercertificaten voor suiker en mengsels van suiker en cacao met oorsprongscumulatie ACS/LGO en EG/LGO

OJ L 16, 20.1.2005, p. 55–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/82/oj

20.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 16/55


VERORDENING (EG) Nr. 82/2005 VAN DE COMMISSIE

van 19 januari 2005

inzake de afgifte van invoercertificaten voor suiker en mengsels van suiker en cacao met oorsprongscumulatie ACS/LGO en EG/LGO

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van landen en gebieden overzee met de Europese Gemeenschap (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 192/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor suiker en mengsels van suiker en cacao met oorsprongscumulatie ACS/LGO en EG/LGO (2), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van artikel 6, lid 4, van bijlage III bij Besluit 2001/822/EG is voor producten van hoofdstuk 17 en van de tariefposten 1806 10 30 en 1806 10 90 oorsprongscumulatie ACS/LGO/EG toegestaan voor ten hoogste 28 000 ton suiker per jaar.

(2)

Bij de nationale autoriteiten zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 192/2002 aanvragen om de afgifte van invoercertificaten ingediend voor een totale hoeveelheid van 112 000 ton, wat meer is dan de bij Besluit 2001/822/EG vastgestelde hoeveelheid.

(3)

De Commissie moet derhalve het op de invoercertificaten toe te passen verminderingspercentage vaststellen en de indiening van nieuwe aanvragen voor het jaar 2005 schorsen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De aanvragen om invoercertificaten die tot en met 7 januari 2005 overeenkomstig artikel 6, van Verordening (EG) nr. 192/2002 zijn ingediend, worden ingewilligd voor 25 % van de gevraagde hoeveelheid.

Artikel 2

De indiening van nieuwe aanvragen voor het jaar 2005 wordt geschorst.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 januari 2005.

Voor de Commissie

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.

(2)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 55. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 96/2004 (PB L 15 van 22.1.2004, blz. 3).


Top