EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0934

2005/934/EG: Beschikking van de Commissie van 21 december 2005 tot wijziging van de Beschikkingen 2004/696/EG en 2004/863/EG wat betreft de herverdeling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de TSE-uitroeiings- en -bewakingsprogramma's van de lidstaten voor 2005 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5564)

OJ L 340, 23.12.2005, p. 73–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 714–718 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/934/oj

23.12.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 340/73


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 december 2005

tot wijziging van de Beschikkingen 2004/696/EG en 2004/863/EG wat betreft de herverdeling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de TSE-uitroeiings- en -bewakingsprogramma's van de lidstaten voor 2005

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5564)

(2005/934/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name op artikel 24, leden 5 en 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2004/696/EG van de Commissie van 14 oktober 2004 betreffende de lijst van programma's voor de uitroeiing en de bewaking van bepaalde TSE's waaraan in 2005 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend (2) bevat een lijst van door de lidstaten bij de Commissie ingediende programma's voor de uitroeiing en de bewaking van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's) waaraan in 2005 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend. Ook het voorgestelde percentage en de maximumbedragen voor elk programma zijn bij die beschikking vastgesteld.

(2)

Bij Beschikking 2004/863/EG van de Commissie van 30 november 2004 tot goedkeuring van de TSE-uitroeiings- en bewakingsprogramma's voor 2005 van een aantal lidstaten en tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (3) zijn de programma's van Beschikking 2004/696/EG goedgekeurd en de maximumbedragen van de financiële bijdrage van de Gemeenschap vastgesteld.

(3)

Beschikking 2004/863/EG bepaalt ook dat de lidstaten maandelijks bij de Commissie een verslag moeten indienen over de voortgang van de TSE-bewakingsprogramma’s en de betaalde kosten. Uit die verslagen blijkt dat sommige lidstaten het voor 2005 toegewezen bedrag niet volledig zullen besteden, terwijl andere meer dan het toegewezen bedrag zullen uitgeven.

(4)

De financiële bijdrage van de Gemeenschap aan bepaalde programma’s moet daarom worden aangepast. Er moeten financiële middelen worden overgeheveld van programma's van lidstaten die het toegewezen bedrag niet volledig besteden, naar lidstaten die meer uitgeven dan het toegewezen bedrag. De herverdelingen moeten gebeuren op basis van de meest recente gegevens over de werkelijke uitgaven van de betrokken lidstaten.

(5)

De Beschikkingen 2004/696/EG en 2004/863/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlagen bij Beschikking 2004/696/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Beschikking 2004/863/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 7, lid 2, wordt „8 846 000 EUR” vervangen door „8 536 000 EUR”;

2)

In artikel 10, lid 2, wordt „8 677 000 EUR” vervangen door „8 397 000 EUR”;

3)

In artikel 11, lid 2, wordt „353 000 EUR” vervangen door „503 000 EUR”;

4)

In artikel 16, lid 2, wordt „4 510 000 EUR” vervangen door „4 840 000 EUR”;

5)

In artikel 18, lid 2, wordt „1 480 000 EUR” vervangen door „1 540 000 EUR”;

6)

In artikel 21, lid 2, wordt „313 000 EUR” vervangen door „363 000 EUR”;

7)

In artikel 24, lid 2, wordt „250 000 EUR” vervangen door „100 000 EUR”;

8)

In artikel 25, lid 2, wordt „2 500 000 EUR” vervangen door „3 350 000 EUR”;

9)

In artikel 26, lid 2, wordt „200 000 EUR” vervangen door „80 000 EUR”;

10)

In artikel 28, lid 2, wordt „25 000 EUR” vervangen door „20 000 EUR”;

11)

In artikel 29, lid 2, wordt „150 000 EUR” vervangen door „20 000 EUR”;

12)

In artikel 31, lid 2, wordt „500 000 EUR” vervangen door „310 000 EUR”;

13)

In artikel 35, lid 2, wordt „150 000 EUR” vervangen door „30 000 EUR”;

14)

In artikel 36, lid 2, wordt „450 000 EUR” vervangen door „460 000 EUR”;

15)

In artikel 37, lid 2, wordt „10 000 EUR” vervangen door „25 000 EUR”;

16)

In artikel 38, lid 2, wordt „975 000 EUR” vervangen door „845 000 EUR”;

17)

In artikel 39, lid 2, wordt „25 000 EUR” vervangen door „10 000 EUR”;

18)

In artikel 41, lid 2, wordt „25 000 EUR” vervangen door „10 000 EUR”;

19)

In artikel 45, lid 2, wordt „20 000 EUR” vervangen door „120 000 EUR”;

20)

In artikel 49, lid 2, wordt „1 555 000 EUR” vervangen door „865 000 EUR”;

21)

In artikel 50, lid 2, wordt „9 525 000 EUR” vervangen door „9 035 000 EUR”;

22)

In artikel 51, lid 2, wordt „1 300 000 EUR” vervangen door „2 400 000 EUR”;

23)

In artikel 54, lid 2, wordt „5 565 000 EUR” vervangen door „5 075 000 EUR”;

24)

In artikel 58, lid 2, wordt „5 000 EUR” vervangen door „55 000 EUR”;

25)

In artikel 59, lid 2, wordt „575 000 EUR” vervangen door „755 000 EUR”;

26)

In artikel 61, lid 2, wordt „695 000 EUR” vervangen door „915 000 EUR”;

27)

In artikel 64, lid 2, wordt „5 000 EUR” vervangen door „25 000 EUR”.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 december 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 325 van 12.12.2003, blz. 31).

(2)  PB L 316 van 15.10.2004, blz. 91. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2005/413/EG (PB L 141 van 4.6.2005, blz. 24).

(3)  PB L 370 van 17.12.2004, blz. 82. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2005/413/EG.


BIJLAGE

De bijlagen I, II en III bij Beschikking 2004/696/EG worden vervangen door:

BIJLAGE I

Lijst van programma’s voor de bewaking van TSE’s

Percentage en maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap

(EUR)

Ziekte

Lidstaat

Percentage uitgevoerde testen (1)

Maximumbedrag

TSE

Oostenrijk

100 %

2 076 000

België

100 %

3 586 000

Cyprus

100 %

503 000

Tsjechië

100 %

1 736 000

Denemarken

100 %

2 426 000

Estland

100 %

294 000

Finland

100 %

1 170 000

Frankrijk

100 %

29 755 000

Duitsland

100 %

15 170 000

Griekenland

100 %

1 487 000

Hongarije

100 %

1 184 000

Ierland

100 %

6 172 000

Italië

100 %

8 397 000

Litouwen

100 %

836 000

Luxemburg

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Nederland

100 %

4 840 000

Portugal

100 %

1 540 000

Slovenië

100 %

444 000

Spanje

100 %

8 536 000

Zweden

100 %

363 000

Verenigd Koninkrijk

100 %

5 690 000

Totaal

96 396 000

BIJLAGE II

Lijst van programma’s voor de uitroeiing van BSE

Maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap

(EUR)

Ziekte

Lidstaat

Percentage

Maximumbedrag

BSE

Oostenrijk

50 % doden

25 000

België

50 % doden

100 000

Cyprus

50 % doden

25 000

Tsjechië

50 % doden

3 350 000

Denemarken

50 % doden

80 000

Estland

50 % doden

20 000

Finland

50 % doden

10 000

Frankrijk

50 % doden

310 000

Duitsland

50 % doden

875 000

Griekenland

50 % doden

20 000

Ierland

50 % doden

4 000 000

Italië

50 % doden

205 000

Luxemburg

50 % doden

30 000

Nederland

50 % doden

460 000

Portugal

50 % doden

845 000

Slowakije

50 % doden

25 000

Slovenië

50 % doden

10 000

Spanje

50 % doden

1 320 000

Verenigd Koninkrijk

50 % doden

4 235 000

Totaal

15 945 000

Bijlage III

Lijst van programma’s voor de uitroeiing van scrapie

Maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap

(EUR)

Ziekte

Lidstaat

Percentage

Maximumbedrag

Scrapie

Oostenrijk

50 % doden; 100 % genotypering

10 000

België

50 % doden; 100 % genotypering

105 000

Cyprus

50 % doden; 100 % genotypering

5 075 000

Tsjechië

50 % doden; 100 % genotypering

120 000

Denemarken

50 % doden; 100 % genotypering

5 000

Estland

50 % doden; 100 % genotypering

10 000

Finland

50 % doden; 100 % genotypering

25 000

Frankrijk

50 % doden; 100 % genotypering

2 400 000

Duitsland

50 % doden; 100 % genotypering

2 275 000

Griekenland

50 % doden; 100 % genotypering

865 000

Hongarije

50 % doden; 100 % genotypering

55 000

Ierland

50 % doden; 100 % genotypering

800 000

Italië

50 % doden; 100 % genotypering

2 485 000

Letland

50 % doden; 100 % genotypering

5 000

Litouwen

50 % doden; 100 % genotypering

5 000

Luxemburg

50 % doden; 100 % genotypering

35 000

Nederland

50 % doden; 100 % genotypering

755 000

Portugal

50 % doden; 100 % genotypering

915 000

Slowakije

50 % doden; 100 % genotypering

340 000

Slovenië

50 % doden; 100 % genotypering

65 000

Spanje

50 % doden; 100 % genotypering

9 035 000

Zweden

50 % doden; 100 % genotypering

10 000

Verenigd Koninkrijk

50 % doden; 100 % genotypering

7 380 000

Totaal

32 775 000


(1)  Snelle testen en primaire moleculaire testen.


Top