EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2183

Verordening (EG) nr. 2183/2004 van de Raad van 6 december 2004 tot uitbreiding van de toepassing van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen tot de niet-deelnemende lidstaten

OJ L 373, 21.12.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 293–293 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 130 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 130 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 78 - 78

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2183/oj

21.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 373/7


VERORDENING (EG) Nr. 2183/2004 VAN DE RAAD

van 6 december 2004

tot uitbreiding van de toepassing van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen tot de niet-deelnemende lidstaten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commisie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 2182/2004 (2) heeft de Raad aangegeven dat deze verordening van toepassing zou moeten zijn in de deelnemende lidstaten zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro (3).

(2)

Het is echter belangrijk dat de regels voor op euromunten lijkende medailles en penningen in de gehele Gemeenschap uniform zijn, waartoe de nodige voorzieningen dienen te worden getroffen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De toepassing van Verordening (EG) nr. 2182/2004 wordt uitgebreid tot andere lidstaten dan de deelnemende lidstaten zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 974/98.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 december 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

H. HOOGERVORST


(1)  Advies uitgebracht op 1 april 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(3)  PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2596/2000 (PB L 300 van 29.11.2000, blz. 2).


Top