Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0371

Verordening (EG) nr. 371/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1878/2003

OJ L 63, 28.2.2004, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/371/oj

32004R0371

Verordening (EG) nr. 371/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1878/2003

Publicatieblad Nr. L 063 van 28/02/2004 blz. 0040 - 0040


Verordening (EG) nr. 371/2004 van de Commissie

van 27 februari 2004

tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1878/2003

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), en met name op artikel 10, lid 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie van 6 september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verzending van rijst naar Réunion(2), inzonderheid op artikel 9, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1878/2003 van de Commissie(3) is een inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van rijst naar het eiland Réunion opengesteld.

(2) Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2692/89, kan de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes, besluiten een maximumsubsidie vast te stellen.

(3) Bij deze vaststelling moet met name rekening worden gehouden met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 2692/89 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan iedere inschrijver wiens offerte gelijk is aan of lager is dan de maximumsubsidie.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op grond van de offertes die van 23 tot en met 26 februari 2004 zijn ingediend in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1878/2003 bedoelde inschrijving wordt een maximumsubsidie van 285,00 EUR/t vastgesteld voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst van GN-code 1006 20 98 naar het eiland Réunion.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie (PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27).

(2) PB L 261 van 7.9.1989, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1453/1999 (PB L 167 van 2.9.1999, blz. 19).

(3) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 23.

Top